the Harbou-famiily (in Danish)

Entries: 507    Updated: Mon Jul 28 10:46:35 2003    Owner: Hans Walter Harbou

Index | Pedigree | Ahnentafel | Download GEDCOM

 • ID: I230
 • Name: Wilhelm Henrik HARBOU
 • Sex: M
 • Birth: 13 JAN 1771 in Kæmmere hos prins Chr. Frederik
 • Christening: ejer af Sandholmgård
 • Death: 11 MAR 1843
 • Change Date: 20 FEB 2002
 • Note:
  Generation XII
  Wilhelm Henrik Harbou (230) er født den 13. januar 1771. Han blev indskrevet til søkadet den 6. januar 1777 (6 år gammel), men blev landkadet 15. oktober 1783 (12 år gammel), fenrik ved farens regiment (Aarhusiske, 1. jyske) i en alder af 1
  4 (7. oktober 1785), sekondløjtnant da han var 18 (14. april 1789) og premierløjtnant 8. januar 1796.

  Et halvt år senere forlader han hæren midlertidigt for at blive kammerjunker hos Arveprins Frederik og samtidig kavaler hos arveprinsens søn, den 10-årige prins Christian Frederik (den senere Christian VIII).
  I 1801 bliver han kaptajn ved Nordsjællandske Landværnsregiment indtil april 1806, da arveprinsen dør og han får udbetalt 3000 rigsdaler "til ekvipering". Samme efterår bliver han "Hofmester" (Hofchef) hos den afdøde arveprins' døtre, prinsesserne Juliane Sophie og Louise Charlotte. Da begge prinsesserne er blevet gift, bliver han 1812 ansat ved prins Christian Frederiks Hofstat med titel af "Kæmmerer". (iflg. rangforordningen: II kl. Nr. 4, hvorefter han efter sin afgang tit
  uleres "Geheimeetatsråd").
  Da Prins Christian var rejst til Norge og havde ladet sig udråbe til regent i Norge, blev Harbou herhjemme og blev "guvernør" for den 5-årige prins Frederik Carl Christian. Da prins Christian vendte tilbage fra Norge, genansattes Harbou i s
  in gamle stilling.

  Naturligvis kom en mand i Harbous stilling i berøring med mange betydelige mænd, og af en efterladt korrespondance fremgår det, at han tillige stod i et meget venskabeligt forhold til mange af dem – i det mindste i hans velmagtsdage.

  Han var også en meget dannet mand med mange interesser. Han kom sammen med flere af den tids kunstnere og digtere, bl.a. Jens Baggesen og St. St. Blicher.
  St. St. Blicher tilegnede ham i 1807 den første del af sin oversættelse af Ossian, og da han nogle år senere besluttede sig til "at overlade sig til sin bestemmelse", digtekunsten, sender han Harbou ("sin anden fader", kalder han ham) et br
  ev med en (meget romantisk) prøve på hans evner som digter. Digtet hedder "Den forladte elsker"!

  Baggesen sender ham i 1817 en ode "til tak for en pris tobak". Også søhelten Petter Willemoes var en ven af ham.
  Hoftjenesten og de litterære interesser var imidlertid ikke nok for ham. Desuden havde han brug for at forøge sine indtægter. Selv om han var ugift og levede temmelig spartansk, så var hans udgifter også store. Han brugte mange penge på at
  hjælpe andre økonomisk (bl.a. Blicher, fremgår det af B's breve). Bl. a. understøttede han sin mor, der blev 92 år gammel, og sin yngste bror med et beløb på flere tusinde rigsdaler.
  Derfor indlod han sig på forskellige landøkonomiske og industrielle foretagender. I 1816 købte han Sandholmgård (i dag "Sandholmlejren"), et par bøndergårde og nogle skovparceller i nærheden, samt en olie- og kornmølle ved Usserød. Endvidere ejede og drev han et lysestøberi og sæbesyderi i Lyngby og en gård i Adelgade, hvor der var anlagt et kattuntrykkeri. Alle disse foretagender mislykkedes fuldstændig for ham, så han i 1822 måtte opgive sit bo. Blandt hans kreditorer var o
  gså en del fyrstelige personer, som han havde været knyttet til. Det tog prins Christian ham ilde op, men prinsesse Charlottes mand, landgrev Wilhelm af Hessen bevarede sit venskab med ham også efter, at det var gået galt for ham.

  Han måtte fratræde sin hofstilling og døde den 11. marts 1845 efter i 20 år at have ført et meget tilbagetrukket liv i Gl. Haderslev.

  Han havde ikke være gift, men han havde en plejesøn, som til hans store sorg døde allerede 1834 efter længere tids sygdom.
  Father: Andreas HARBOU * b: 16 SEP 1726 in Generalmajor, kommand. i Frederiksort
  Mother: Frederica WALTER b: 21 SEP 1734
 • We want to hear from you! Take our WorldConnect survey

  Index | Pedigree | Ahnentafel | Download GEDCOM

  Printer Friendly Version Printer Friendly Version Search Ancestry Search Ancestry Search WorldConnect Search WorldConnect Join Ancestry.com Today! Join Ancestry.com Today!

  WorldConnect Home | WorldConnect Global Search | WorldConnect Help
  We want to hear from you! Take our WorldConnect survey

  RootsWeb.com is NOT responsible for the content of the GEDCOMs uploaded through the WorldConnect Program. The creator of each GEDCOM is solely responsible for its content.