Return to normal view

A tree of Life

Entries: 1514356    Updated: 2015-12-15 23:29:28 UTC (Tue)    Owner: David Buchroeder

 • ID: I555174949
 • Name: Yaroslav I Svyatopolkich, Duke Of VLADIMIR VOLYNSK
 • Given Name: Yaroslav I Svyatopolkich, Duke Of
 • Surname: Vladimir Volynsk
 • Sex: M
 • Birth: Abt 1071 in Of, Vladimir Volynskij, Volyn, Ukraine
 • Death: May 1123
 • Ancestral File #: B1B4-4N
 • _UID: B31899457CF1402F9BB49EACD4C6BF64DB21
 • Change Date: 9 Jul 2013

  Father: Svyatopolk II Mikhail, Grand Duke Of KIEV b: 1050 in Of, Kiev, Kiev, Ukraine
  Mother: Mrs-Svyatopolk II Mikhail, Grand Duke Of KIEV b: Abt 1051 in <Of, Kiev, Kiev, Ukraine>

  Marriage 1 Miss Princess Of POLAND b: Abt 1089 in Of, Krakbow, Krakbow, Poland
  • Married: Bef 1108 in Of, Krakow, Krakow, Poland
  • Change Date: 17 Apr 2014
  Children
  1. Has No Children Sofiya Yaroslavna, Princess Of VLADIMIR VOLYNSK b: Abt 1111 in Of, Vladimir Volynskij, Volyn, Ukraine
  2. Has Children Yurij Yaroslavich, Duke Of TUROV b: Abt 1110 in Of, Turov, Polesye, Byelorussia