Genealogie Taeke van der Leij

Entries: 34180    Updated: 2017-12-22 12:47:06 UTC (Fri)    Owner: Taeke van der Leij

Index | Descendancy | Register | Pedigree | Ahnentafel | Download GEDCOM

 • ID: I30008
 • Name: Willem Geerts
 • Sex: M
 • Birth: 1673
 • Death: BEF 1744
 • Note:
  Vrijwel zeker hebben Willem Geerts en Sjoukjen Jans ook nog een zoon Lieuwe Willems. Zie Authorisaties Kollumerland, nr. 723, 28 november 1783: Lieuwe Willems, wonend te Collum, cur. over Mayke Minnolts 24 jr. nagel. dr. van Minnolt Willems.

  Lidmatenregister Herv. Gemeente Burum en Munnekezijl
  Op 19 juni 1698 op voorgaande belijdenis des geloofs aangenomen Willem Geerts & Grietie Harmens zijn huisvrouw onder Burum

  Stemkohier 1698 Burum Stem nr. 25, aantal stemmen: 1
  Zakelijk gerechtigden: Dr. Scheltinga weduwe, uit naam van haar kinderen, eigenaar voor 1/3; papist Grietman Eelco (EELKE) van Haersma, uit naam van zijn vrouw Romelia van Scheltinga, eigenaar voor 1/3 Dr. Otto (OTTE) van Bolten, eigenaar voor 1/3; papist. Willem Geerts, gebruiker

  Register der floreenrenthe in den dorpe Burum gelegen vernieuwt in den jare 1708 alsvoren, is in manieren navolgende:

  Folio 198, nr. 27. Eigenaar: secr. Douwe Heeringa voor de helft, Hessel Kuyf nom.ux (namens zijn vrouw). voor de ander helft. Bruiker: Willem Geerts c.u (met zijn vrouw). Omschrijving: een sathe lands groot 56 pondematen. Naastgelegen: ten oosten de heer Heemstra nom.ux et cum soc (met de zijnen). ten westen de heer Syma n.u. Bedrag 19-21-2.

  Folio 216, nr. 93. Eigenaar: Tomas Cornelis erfgenamen voor de ene helft en Wouter Cornelis voor de andere helft. Bruiker: Willem Geerts c.u. Omschrijving: 11 pondm. land. Naastgelegen: ten oosten de Weg, ten westen Rinse Folkerts. Bedrag 3.21.- Folio 216, nr. 94. Eigenaar: Antie Mennes weduwe Alma, Tomas Heds voor de ene helft en Bote Rinses voor de andere helft. Bruiker: Willem Geerts c.u. Omschrijving: 10 pondm. land. Naastgelegen: ten oosten de Weg, ten westen Julius Sixma n.u. Bedrag 3.14.-.

  Herv. Gemeente Burum en Munnekezijl. Lidmatenboek
  Man: Willem Geerts Vrouw: Grytje Harmens - In 1712 lidmaat

  Stemkohieren 1728 Burum: Plaats (=Stem): 47 Aantal stemmen: 1
  Eigenaars: Sierk Dirks Sjordema Erven. Meyers: Willem Geerts. Burum heeft 56 Stemmen.

  Let op: In Burum woonde in dezelfde periode ook een zekere Willem Geerts, schipper van beroep en getrouwd met Grietje Symens. Zie Collectie Nieuwland: Willem Geerts, schipper te Burum; TIE S18 457 (1735). Van de volgende dopen in Burum is niet met zekerheid te zeggen bij welke Willem Geerts ze horen:

  Gedoopt op 20 februari 1701 Dopeling: Cornelis
  Gedoopt op 28 januari 1703 Dopeling: Geert
  Gedoopt op 4 januari 1705 Dopeling: Eme (misschien Enne?)
  Father: Geert Minnolts
  Mother: Tietje Pieters

  Marriage 1 Sjoukjen Jans b: 1686 in Niezijl (Gr.)
  • Married: 06 APR 1719 in Noordhorn
  • Note:
   Kerkelijke gemeente Noordhorn. Registratie: 06-04-1719
   Bruidegom Willem Geerts, van Burum
   Bruid Siaukien Jansen, weduwe van Reinders

   Tekst uit het trouwboek
   "1719 Willem Geerts van Bourum en Siaukien Jansen van Noordhorn, wed: van Ebel Reinders, Den 6 April". Bijgeschreven: "vtr: na Bourum"
  Children
  1. Has No Children Tialle Willems b: 1722 in Burum
  2. Has No Children Lieuwe Willems
  3. Has No Children Bauke Willems b: 1720 in Burum
  4. Has Children Minnoldt Willems b: 1719 in Burum
  5. Has No Children Ymkjen Willems b: 1725 in Burum
  6. Has No Children Tjalle Willems b: 1729 in Burum

  Marriage 2 Grytje Harmens
  • Married: BEF 1697
  Children
  1. Has Children Epke Willems b: 1712 in Burum
  2. Has No Children Barber Willems b: 1715 in Burum
  3. Has No Children Tietie Willems b: 1697 in Burum
  4. Has No Children Hermanus Willems b: 1699 in Burum
 • We want to hear from you! Take our WorldConnect survey

  Index | Descendancy | Register | Pedigree | Ahnentafel | Download GEDCOM

  Printer Friendly Version Printer Friendly Version Search Ancestry Search Ancestry Search WorldConnect Search WorldConnect Join Ancestry.com Today! Join Ancestry.com Today!

  WorldConnect Home | WorldConnect Global Search | WorldConnect Help
  We want to hear from you! Take our WorldConnect survey

  RootsWeb.com is NOT responsible for the content of the GEDCOMs uploaded through the WorldConnect Program. The creator of each GEDCOM is solely responsible for its content.