Ahnentafel


Ahnentafel, Generation No. 1

Sjoukje POSTMA was born 6 DEC 1877 in Surhuizum, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa), and died 16 JUL 1952 in Augustinusga, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa), (wonende te Buitenpost). She married Bareld OLDENBURGER on 16 MAR 1901 in Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa). She was the daughter of Haye Rienks POSTMA and Imke Eerdes POSTMA.

Search for Sjoukje POSTMA in Newspapers

Ahnentafel, Generation No. 2

Haye Rienks POSTMA was born 3 OCT 1852 in Surhuizum, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa), and died 15 MAR 1924 in Surhuizum, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa). He was the son of Rienk Hayes POSTMA and Sjoukje Barelds de JONG.

Imke Eerdes POSTMA was born 23 MAR 1856 in Augustinusga, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa), and died 1 MAR 1947 in Munnekezijl, Kollumerland, Friesland, Nederland (Europa), (wonende te Surhuizum). She was the daughter of Eerde Elzes POSTMA and Antje Hendriks RINZEMA.

Children of Imke Eerdes /POSTMA/ and Haye Rienks /POSTMA/ are:
 1. Antje POSTMA was born 5 SEP 1876 in Harkema Opeinde, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa), and died 24 APR 1969 in Augustinusga (Blauwverlaat), Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa). She married Ybele van LUNE on 10 JUN 1899 in Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa). He was born 31 AUG 1871 in Twijzel, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa), and died 17 FEB 1951 in Augustinusga, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa). He was buried ABT 20 FEB 1951 in Buitenpost, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa), (Buitenpost Algemeen 1).

 2. Sjoukje POSTMA was born 6 DEC 1877 in Surhuizum, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa), and died 16 JUL 1952 in Augustinusga, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa), (wonende te Buitenpost). She married Bareld OLDENBURGER on 16 MAR 1901 in Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa). He was born 5 DEC 1876 in Surhuizum, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa), and died 23 MAY 1957 in Surhuizum, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa).

 3. Johanna POSTMA was born 19 APR 1880 in Surhuizum, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa), and died 27 OCT 1918 in Westergeest, (Zwagerveen), Kollumerland, Friesland, Nederland (Europa). She married Pieter KLOOSTERMAN on 13 SEP 1902 in Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland (Europa). He was born 3 DEC 1882 in Westergeest, Kollumerland, Friesland, Nederland (Europa), and died 16 JUL 1935 in Kollumerzwaag, Kollumerland, Friesland, Nederland (Europa).

 4. Tietje POSTMA was born 4 DEC 1883 in Surhuizum, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa), and died 6 APR 1957 in Kortwoude, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa). She married Sietze (Sytze) van der VELDE on 16 MAY 1914 in Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa). He was born 1 JAN 1881 in Surhuizum, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa), and died 11 FEB 1950 in Kortwoude, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa). He was buried ABT 15 FEB 1950 in Surhuizum, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa), [Surhuizum Kerk].

 5. Rienk POSTMA was born 28 MAY 1886 in Surhuizum, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa), and died 29 AUG 1960 in Surhuizumermieden, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa). He married Antje Wytzes KOOTSTRA on 15 MAY 1915 in Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa). She was born 2 SEP 1894 in Augustinusga, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa), and died 6 FEB 1983 in Surhuizum, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa). She was buried FEB 1983 in Surhuizum, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa).

 6. IJnskje (Ienskje) POSTMA was born 12 JUL 1889 in Surhuizum, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa), and died 15 AUG 1981 in Surhuizum?, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa). She married Tjipke van der VELDE on 16 MAY 1914 in Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa). He was born 17 JUN 1886 in Surhuizum, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa), and died 3 DEC 1968 in Smallingerland, Friesland, Nederland (Europa), [wonende te Surhuizum]. He was buried ABT 7 DEC 1968 in Surhuizum, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa), [Surhuizum Kerk].

 7. Eerde Jan POSTMA was born 25 JAN 1892 in Surhuizum, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa), and died 3 FEB 1975 in Surhuizum, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa). He married Geeske van der VELDE on 16 APR 1921 in Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa). She was born 31 AUG 1894 in Surhuizum, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa), and died 9 JUN 1987 in Surhuizum, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa). She was buried ABT 13 JUN 1987 in Surhuizum, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa), [Surhuizum Kerk].

 8. Elizabeth POSTMA was born 17 NOV 1894 in Surhuizum, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa), and died 1 JUN 1981 in Bergum, Tietjerksteradeel, Friesland, Nederland (Europa), [wonende te Munnekezijl]. She married Johannes Annes MEINEMA on 19 MAY 1917 in Kollumerland, Friesland, Nederland (Europa). He was born 12 FEB 1894 in Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland (Europa), and died 4 APR 1961 in Munnekezijl, Kollumerland, Friesland, Nederland (Europa). He was buried 8 APR 1961 in Munnekezijl, Kollumerland, Friesland, Nederland (Europa).

 9. Roelina POSTMA was born 4 DEC 1897 in Surhuizum, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa), and died 28 JAN 1978 in Assen, Drenthe, Nederland (Europa). She married Jakob van DIJK on 29 JAN 1920 in Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa). He was born 21 FEB 1891 in Niekerk, gem. Oldekerk, Groningen, Nederland (Europa), and died 9 OCT 1968 in Assen, Drenthe, Nederland (Europa).

 10. Hendrika Franscina POSTMA was born 3 SEP 1903 in Surhuizumermieden, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa), and died 4 OCT 2006 in Veenwouden, Kollumerland, Friesland, Nederland (Europa). She married Frederik (Freerk) VAATSTRA on 22 MAY 1926 in Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa). He was born 17 MAY 1901 in Schuilenburg, Oostermeer, Tietjerksteradeel, Friesland, Nederland (Europa), and died 30 JAN 1991 in Smallingerland, Friesland, Nederland (Europa), [wonende te Veenwouden, Dantumadeel].Ahnentafel, Generation No. 3

Rienk Hayes POSTMA was born 2 FEB 1830 in Surhuizum, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa), and died 3 APR 1864 in Surhuisterveen, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa). He was the son of Haye Kornelis POSTMA and Hiltje Roelfs POELSTRA.

Sjoukje Barelds de JONG was born 31 DEC 1828 in Surhuisterveen, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa), and died 30 JUL 1865 in Surhuisterveen, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa). She was the daughter of Bareld Barelds de JONG and Trijntje (Trientje) "Wopkes" HOEKSTRA.

Children of Sjoukje Barelds /de JONG/ and Rienk Hayes /POSTMA/ are:
 1. Haye Rienks POSTMA was born 3 OCT 1852 in Surhuizum, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa), and died 15 MAR 1924 in Surhuizum, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa). He married Imke Eerdes POSTMA on 22 JUN 1876 in Buitenpost, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa). She was born 23 MAR 1856 in Augustinusga, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa), and died 1 MAR 1947 in Munnekezijl, Kollumerland, Friesland, Nederland (Europa), (wonende te Surhuizum).

 2. Jan POSTMA was born 28 SEP 1854 in Surhuisterveen, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa), and died 21 JUL 1855 in Surhuisterveen, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa).

 3. Jan POSTMA was born 3 OCT 1857 in Surhuisterveen, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa), and died 17 APR 1858 in Surhuisterveen, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa).

 4. Jan Rienks POSTMA was born 5 APR 1859 in Surhuisterveen, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa), and died 12 JUN 1892 in Surhuizum, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa).

 5. Roel Rienks POSTMA was born 6 JAN 1862 in Surhuisterveen, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa), and died 8 MAY 1957 in Groningen (stad), Groningen, Nederland (Europa). He married Geertje OUDMAN on 22 MAR 1884 in Grootegast, Groningen, Nederland (Europa). She was born 2 DEC 1862 in Sebaldeburen, gem. Grootegast, Groningen, Nederland (Europa), and died 15 DEC 1927 in Sebaldeburen, gem. Grootegast, Groningen, Nederland (Europa).

 6. Rienk POSTMA was born 14 JUN 1864 in Surhuisterveen, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa), and died 3 APR 1875 in Surhuizum, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa).


Eerde Elzes POSTMA was born 21 JAN 1821 in Surhuisterveen, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa), and died 2 JAN 1905 in Surhuizum, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa). He was the son of Elze Elzes POSTMA and Johanna Franses van der VEEN.

Antje Hendriks RINZEMA was born 5 NOV 1825 in Drogeham, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa), and died 25 OCT 1905 in Surhuizum, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa). She was the daughter of Hendrik Teunis RINZEMA and Tietje (Tytje) Andries HENSTRA.

Children of Antje Hendriks /RINZEMA/ and Eerde Elzes /POSTMA/ are:
 1. Tietje Eerdes POSTMA was born 12 JUN 1852 in Gerkesklooster, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa), and died 14 DEC 1926 in Westerdijkshorn, gem. Bedum, Groningen, Nederland (Europa). She married Boele Pieters SLOTERDIJK on 15 MAY 1875 in Kollumerland, Friesland, Nederland (Europa). He was born 19 JAN 1846 in Engwierum, Oostdongeradeel, Friesland, Nederland (Europa), and died 23 NOV 1924 in Burum, Kollumerland, Friesland, Nederland (Europa).

 2. Johanna Eerdes POSTMA was born 19 FEB 1854 in Augustinusga, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa), and died 13 DEC 1944 in Augustinusga, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa). She married Jan Sjoerds OOSTERHOF on 15 JUN 1889 in Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa). He was born 6 APR 1839 in Augustinusga, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa), and died 18 SEP 1900 in Augustinusga, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa). He was buried ABT 22 SEP 1900 in Augustinusga, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa), (Augustinusga kerk).

 3. Imke Eerdes POSTMA was born 23 MAR 1856 in Augustinusga, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa), and died 1 MAR 1947 in Munnekezijl, Kollumerland, Friesland, Nederland (Europa), (wonende te Surhuizum). She married Haye Rienks POSTMA on 22 JUN 1876 in Buitenpost, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa). He was born 3 OCT 1852 in Surhuizum, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa), and died 15 MAR 1924 in Surhuizum, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa).

 4. Hendrik Eerdes POSTMA was born 6 JUN 1858 in Augustinusga, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa), and died 17 FEB 1945 in Rauwerd, Rauwerderhem, Friesland, Nederland (Europa). He married Mintje Jacobs SYTEMA on 14 MAY 1887 in Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa). She was born 5 JAN 1861 in Warga, Idaarderadeel, Friesland, Nederland (Europa), and died 24 SEP 1923 in Roordahuizum, Idaarderadeel, Friesland, Nederland (Europa).

 5. Elze Eerdes POSTMA was born 13 MAY 1860 in Augustinusga, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa), and died 11 JUN 1930 in Surhuizum, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa).

 6. Ynskje Eerdes POSTMA was born 31 JUL 1862 in Augustinusga, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa), and died 25 OCT 1949 in Kollumerzwaag, Kollumerland, Friesland, Nederland (Europa). She married Abe Jans NAUTA on 16 MAY 1885 in Kollumerland, Friesland, Nederland (Europa). He was born 26 FEB 1858 in Kollumerzwaag, Kollumerland, Friesland, Nederland (Europa), and died 6 JUN 1900 in Kollumerzwaag, Kollumerland, Friesland, Nederland (Europa).

 7. Frans Eerdes POSTMA was born 21 AUG 1864 in Augustinusga, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa), and died 18 APR 1893 in Surhuizum, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa).

 8. Elisabeth Eerdes POSTMA was born 13 SEP 1866 in Augustinusga, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa), and died 14 DEC 1905 in Oudwoude, Kollumerland, Friesland, Nederland (Europa). She married Pieter Harms WESTRA on 22 MAY 1897 in Kollumerland, Friesland, Nederland (Europa). He was born 1 SEP 1857 in Oudwoude, Kollumerland, Friesland, Nederland (Europa), and died 7 OCT 1928 in Groningen (stad), Groningen, Nederland (Europa).

 9. Antje Eerdes POSTMA was born 16 AUG 1868 in Surhuizum, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa), and died 30 JAN 1955 in Buitenpost, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa). She married Jelle Martens KALSBEEK on 20 APR 1901 in Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa). He was born 27 OCT 1857 in Harkema Opeinde, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa), and died 6 OCT 1918 in Harkema Opeinde, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa).Ahnentafel, Generation No. 4

Haye Kornelis POSTMA was born 18 NOV 1801 in Harkema Opeinde, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa), and died 29 JUN 1881 in Surhuizum, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa). He was the son of Cornelis Hayes and Antje Jans van der HOOG (VAN DER HEEG).

Hiltje Roelfs POELSTRA was born 22 MAR 1804 in Surhuizum, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa), and died 4 MAR 1892 in Surhuizum, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa). She was the daughter of Roelof (Roel) Andries POELSTRA and Trijntje Sjoerds .

Children of Hiltje Roelfs /POELSTRA/ and Haye Kornelis /POSTMA/ are:
 1. Roel Hayes POSTMA was born 22 NOV 1823 in Surhuizum, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa), and died 5 DEC 1912 in Surhuizum, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa). He married Sijtske Jans ELZINGA on 8 MAY 1852 in Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa). She was born 1 FEB 1827 in Hardegarijp, Tietjerksteradeel, Friesland, Nederland (Europa), and died 16 JAN 1902 in Surhuizum, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa).

 2. Kornelis (Cornelis) Hayes POSTMA was born 17 JUL 1825 in Surhuizum, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa), and died 9 JUN 1864 in Surhuizum, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa). He married Grietje Aukes BROERSMA on 28 JUN 1851 in Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa). She was born 1 OCT 1832 in Twijzel, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa), and died 19 MAR 1902 in Augustinusga, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa).

 3. Sjoerd Hayes POSTMA (POSTEMA) was born 16 MAR 1828 in Surhuizum, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa), and died 27 JAN 1912 in Opende, gem. Grootegast, Groningen, Nederland (Europa). He married Jitske Berends HOFMAN on 13 MAY 1852 in Grootegast, Groningen, Nederland (Europa). She was born 13 SEP 1825 in Drachten, Smallingerland, Friesland, Nederland (Europa), and died 8 JAN 1895 in Opende, gem. Grootegast, Groningen, Nederland (Europa).

 4. Rienk Hayes POSTMA was born 2 FEB 1830 in Surhuizum, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa), and died 3 APR 1864 in Surhuisterveen, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa). He married Sjoukje Barelds de JONG on 24 MAY 1851 in Buitenpost, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa). She was born 31 DEC 1828 in Surhuisterveen, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa), and died 30 JUL 1865 in Surhuisterveen, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa).

 5. Anne Hayes POSTMA was born 19 SEP 1832 in Surhuizum, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa), and died 2 MAY 1882 in Surhuizum, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa). He married Janke Jans van der LEY on 19 NOV 1864 in Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa). She was born 7 FEB 1839 in Surhuizum, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa), and died 7 MAY 1917 in Surhuizum, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa).

 6. Trijntje Hayes POSTMA was born 18 MAY 1834 in Surhuizum, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa), and died 22 APR 1873 in Surhuizum, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa). She married Jan Tjerks van der VELDE on 18 MAY 1861 in Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa). He was born 12 AUG 1833 in Surhuisterveen, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa), and died 13 JUL 1892 in Surhuizum, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa).

 7. Antje Hayes POSTMA was born 30 DEC 1836 in Surhuizum, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa), and died 10 DEC 1927 in Surhuisterveen, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa). She married Wopke Barelds OLDENBURGER on 16 AUG 1862 in Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa). He was born 2 NOV 1839 in Surhuisterveen, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa), and died 13 MAY 1930 in Surhuisterveen, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa). He was buried ABT 17 MAY 1930 in Surhuisterveen, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa).

 8. Hendrik Hayes POSTMA was born 20 JUL 1838 in Surhuizum, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa), and died 17 DEC 1839 in Surhuizum, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa).

 9. Hendrikje Hayes POSTMA was born 11 MAY 1840 in Surhuizum, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa), and died 13 MAR 1910 in Surhuizum, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa). She married Boele YTSMA on 3 JUN 1865 in Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa). He was born 18 DEC 1841 in Surhuizum, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa), and died 24 NOV 1931 in Surhuizum, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa).

 10. Jeltje Hayes POSTMA was born 16 MAR 1843 in Surhuizum, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa), and died 7 MAY 1880 in Surhuizum, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa). She married Halbe Barelds OLDENBURGER on 11 OCT 1866 in Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa). He was born 20 DEC 1842 in Surhuisterveen, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa), and died 24 APR 1910 in Surhuizum, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa).

 11. Jan Hayes POSTMA was born 29 MAR 1845 in Surhuizum, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa), and died 18 FEB 1929 in Surhuizum, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa). He married Grietje Dirks van VELZEN on 12 JUN 1869 in Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa). She was born 4 NOV 1845 in Doezum, gem. Grootegast, Groningen, Nederland (Europa), and died 30 OCT 1921 in Surhuizum, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa). She was buried ABT 4 NOV 1921 in Surhuizum, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa), [Surhuizum Kerk].

 12. Meint (Mient) Hayes POSTMA was born 1 APR 1849 in Surhuizum, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa), and died 6 FEB 1895 in Surhuizum, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa). He married Martje Durks van der VELDE on 22 MAY 1880 in Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa). She was born 3 JAN 1858 in Surhuizum, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa), and died 5 SEP 1927 in Surhuizum, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa).


Bareld Barelds de JONG was born 16 APR 1801 in Surhuisterveen, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa), and died 16 DEC 1860 in Leeuwarden, Friesland, Nederland (Europa). He was the son of Bareld Barelds de JONG and Jitske Gerbens TERPSTRA.

Trijntje (Trientje) "Wopkes" HOEKSTRA was born 9 MAR 1800 in Surhuisterveen, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa), and died 3 FEB 1882 in Doezum, gem. Grootegast, Groningen, Nederland (Europa). She was the daughter of onbekende vader van Trijntje Hoekstra and Tjitske (Tietie) Jans STAVAST.

Children of Trijntje (Trientje) "Wopkes" /HOEKSTRA/ and Bareld Barelds /de JONG/ are:
 1. Sjouktje Barelds de JONG was born 20 JUL 1822 in Surhuisterveen, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa), and died 15 MAR 1828 in Surhuisterveen, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa).

 2. Bareld Barelds de JONG was born 7 AUG 1824 in Surhuisterveen, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa), and died 29 JUN 1909 in Surhuisterveen, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa). He married Ettje Johannes NOBAG (NOBACH) on 9 NOV 1872 in Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa). She was born 22 NOV 1826 in Surhuisterveen, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa), and died 4 FEB 1889 in Surhuisterveen, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa).

 3. Jan Barelds de JONG was born 12 DEC 1826 in Surhuisterveen, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa), and died 25 JAN 1847 in Surhuisterveen, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa).

 4. Sjoukje Barelds de JONG was born 31 DEC 1828 in Surhuisterveen, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa), and died 30 JUL 1865 in Surhuisterveen, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa). She married Rienk Hayes POSTMA on 24 MAY 1851 in Buitenpost, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa). He was born 2 FEB 1830 in Surhuizum, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa), and died 3 APR 1864 in Surhuisterveen, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa).

 5. Wopke Barelds de JONG was born 14 APR 1831 in Surhuisterveen, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa), and died 29 JUL 1875 in Surhuizum, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa). He married Jeltje Hielkes RIJPMA on 16 MAY 1861 in Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa). She was born 9 DEC 1831 in Kooten, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa), and died 9 MAR 1902 in Surhuizum, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa).

 6. Tjitske Barelds de JONG was born 1 MAR 1833 in Surhuisterveen, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa), and died 13 NOV 1873 in Stedum, Groningen, Nederland (Europa). She married N. . He was born ABT 1830.

 7. Gerben Barelds de JONG was born 26 MAY 1835 in Surhuisterveen, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa), and died 15 APR 1863 in Langezwaag, Opsterland, Friesland, Nederland (Europa), (wonende te Surhuisterveen). He married Anke Teijes van der MOLEN on 30 SEP 1861 in Grootegast, Groningen, Nederland (Europa). She was born 5 JUN 1840 in Doezum, gem. Grootegast, Groningen, Nederland (Europa), and died 26 NOV 1895 in Doezum, gem. Grootegast, Groningen, Nederland (Europa).

 8. Jitske Barelds de JONG was born 18 JUL 1837 in Surhuisterveen, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa), and died 27 MAR 1930 in Roden, Drenthe, Nederland (Europa). She married Foppe Liskes SLOTEGRAAF on 8 AUG 1863 in Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa). He was born 29 JUL 1840 in Surhuisterveen, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa), and died 22 AUG 1896 in Surhuisterveen, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa).

 9. Geeske Barelds de JONG was born 25 JUN 1839 in Surhuisterveen, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa), and died 18 SEP 1842 in Surhuisterveen, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa).

 10. Andries Barelds de JONG was born 24 MAY 1841 in Surhuisterveen, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa), and died 31 MAY 1841 in Surhuisterveen, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa).

 11. Matje Barelds de JONG was born 27 AUG 1842 in Surhuisterveen, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa), and died 5 JUL 1919 in Grootegast, Groningen, Nederland (Europa). She married Roelf Martinus ZUIDERVELD on 16 MAY 1874 in Marum, Groningen, Nederland (Europa). He was born 28 SEP 1851 in Marum, Groningen, Nederland (Europa), and died 12 MAY 1933 in Grootegast, Groningen, Nederland (Europa).


Elze Elzes POSTMA was born 14 DEC 1791 in Burum, Kollumerland, Friesland, Nederland (Europa), and died 17 APR 1853 in Surhuisterveen, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa). He was the son of Elze Elzes POSTHUMUS (SIKKEMA) and Antje Taekes (Teekes) WIERSMA.

Johanna Franses van der VEEN was born 7 MAY 1791 in Augustinusga, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa), and died 18 JUL 1865 in Surhuisterveen, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa). She was the daughter of Frans Eerdes van der VEEN and Imke Jacobs van der VEEN.

Children of Johanna Franses /van der VEEN/ and Elze Elzes /POSTMA/ are:
 1. Frans Elzes POSTMA was born 12 JUN 1816 in Surhuisterveen, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa), and died 3 JAN 1905 in Oostermeer, Tietjerksteradeel, Friesland, Nederland (Europa). He married Bieuwkje (Bieuwktje) Pieters van DEKKEN on 13 DEC 1845 in Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa). She was born 15 FEB 1821 in Surhuisterveen, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa), and died 21 JUL 1909 in Oostermeer, Tietjerksteradeel, Friesland, Nederland (Europa).

 2. Antje Elzes POSTMA was born 10 AUG 1818 in Surhuisterveen, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa), and died 15 JAN 1888 in Harkema Opeinde, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa). She married Bouwe Wybrens BOERSMA on 17 MAY 1845 in Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa). He was born 10 MAR 1814 in Kooten, Achtkarspelen, (mairie Buitenpost), Friesland, Nederland (Europa), and died 18 FEB 1892 in Harkema Opeinde, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa).

 3. Eerde Elzes POSTMA was born 21 JAN 1821 in Surhuisterveen, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa), and died 2 JAN 1905 in Surhuizum, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa). He married Antje Hendriks RINZEMA on 15 MAY 1851 in Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa). She was born 5 NOV 1825 in Drogeham, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa), and died 25 OCT 1905 in Surhuizum, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa).

 4. Emke Elzes POSTMA was born 24 AUG 1823 in Surhuisterveen, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa), and died 13 APR 1827 in Surhuisterveen, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa).

 5. Elze Elzes POSTMA was born 27 AUG 1826 in Surhuisterveen, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa), and died 10 JUL 1907 in Surhuisterveen, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa). He married Sytske Jans ZWART (DE ZWART) on 13 FEB 1860 in Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa). She was born 12 MAY 1835 in Augustinusga, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa), and died 4 AUG 1912 in Surhuisterveen, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa).

 6. Jakob Eelzes POSTMA was born 2 APR 1829 in Surhuisterveen, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa), and died 30 SEP 1831 in Surhuisterveen, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa).


Hendrik Teunis RINZEMA was born 15 JUN 1800 in Kooten, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa), and died 10 AUG 1872 in Drogeham, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa). He was the son of Teunis Lefferts RINZEMA (RINSMA) and Antje Hendriks JAGER.

Tietje (Tytje) Andries HENSTRA was born 10 MAR 1801 in Harkema Opeinde, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa), and died 16 MAR 1834 in Drogeham, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa). She was the daughter of Andries Hielkes (Hylkes) HENSTRA and Ynske Willems de BOER.

Children of Tietje (Tytje) Andries /HENSTRA/ and Hendrik Teunis /RINZEMA/ are:
 1. Ynske Hendriks RINZEMA was born 26 MAY 1821 in Drogeham, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa), and died 8 DEC 1891 in Kooten, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa). She married Hylke Wybrens (Hielke Wiebrens) PRAAMSTRA on 15 MAY 1845 in Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa). He was born 15 MAR 1820 in Augustinusga, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa), and died 16 DEC 1900 in Kooten, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa).

 2. Teunis Hendriks RINZEMA was born 1 OCT 1823 in Drogeham, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa), and died 16 MAR 1830 in Drogeham, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa).

 3. Antje Hendriks RINZEMA was born 5 NOV 1825 in Drogeham, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa), and died 25 OCT 1905 in Surhuizum, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa). She married Eerde Elzes POSTMA on 15 MAY 1851 in Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa). He was born 21 JAN 1821 in Surhuisterveen, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa), and died 2 JAN 1905 in Surhuizum, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa).

 4. Andries Hendriks RINSMA (RINZEMA) was born 18 DEC 1827 in Drogeham, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa), and died 4 MAR 1905 in Kooten, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa). He married Janke (Jantje) Goffes van der VEEN on 21 MAY 1859 in Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa). She was born 9 MAR 1833 in Augustinusga, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa), and died 4 APR 1900 in Kooten, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa).

 5. Teunis Hendriks RINZEMA was born 28 MAR 1830 in Drogeham, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa), and died 9 AUG 1830 in Drogeham, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa).

 6. Lijsbeth (Elisabeth) Hendriks RINZEMA was born 14 JUL 1831 in Drogeham, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa), and died 3 DEC 1894 in Drogeham, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa). She married Pier Metskes van der WAL on 15 MAY 1851 in Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa). He was born 11 AUG 1822 in Kooten, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa), and died 15 JUN 1887 in Drogeham, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa).Ahnentafel, Generation No. 5

Cornelis Hayes was born ABT 1779 in Oostermeer?, Tietjerksteradeel, Friesland, Nederland (Europa), and died 17 DEC 1811 in Drogeham, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa). He was the son of Haye Cornelis HEIDBUUR and Dieuwke (Dieukien) Klaases .

Antje Jans van der HOOG (VAN DER HEEG) was born 23 JAN 1782 in Harkema Opeinde, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa), and died 24 MAY 1856 in Harkema Opeinde, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa). She was the daughter of Jan Karels and Tjitske Pieters van der HOOG (VAN DER HEEG).

Children of Antje Jans /van der HOOG (VAN DER HEEG)/ and Cornelis Hayes are:
 1. Haye Kornelis POSTMA was born 18 NOV 1801 in Harkema Opeinde, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa), and died 29 JUN 1881 in Surhuizum, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa). He married Hiltje Roelfs POELSTRA on 27 SEP 1823 in Buitenpost, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa). She was born 22 MAR 1804 in Surhuizum, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa), and died 4 MAR 1892 in Surhuizum, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa).

 2. Tjitske Kornelis (Cornelis) POSTMA was born 14 JUN 1805 in Harkema Opeinde, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa), and died 7 FEB 1862 in Surhuizum, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa). She married Tabe Jans KOORDA. He was born 28 DEC 1807 in Surhuisterveen, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa), and died 14 JAN 1891 in Twijzel, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa).

 3. Jan Kornelis POSTMA was born 8 FEB 1807 in Drogeham, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa), and died 24 FEB 1879 in Harkema Opeinde, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa). He married Ymkje (Ymkje, Iemkje) Sybes (Siebes) van der HEIDE on 17 DEC 1825 in Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa). She was born 6 SEP 1801 in Harkema Opeinde, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa), and died 30 MAR 1877 in Harkema Opeinde, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa).

 4. Tjeerd Kornelis POSTMA was born 21 MAR 1809 in Drogeham, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa), and died AFT 1885 in West Branch?, Sioux County, Iowa (US of America). He married Taapke Folkerts van der TUIK (VAN DER TUUK) on 12 APR 1830 in Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa). She was born ABT 1800 in Witveen, Oostermeer, Tietjerksteradeel, Friesland, Nederland (Europa), and died 5 MAR 1847 in Augustinusga, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa).

 5. Kornelis Kornelis POSTMA was born 9 JAN 1812 in Drogeham, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa), and died 22 JAN 1894 in Twijzel, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa). He married Pietje (Pytje) Wybes KLOOSTERMAN on 16 MAY 1835 in Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa). She was born 26 JAN 1809 in Twijzel, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa), and died 14 MAR 1888 in Twijzel, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa).


Roelof (Roel) Andries POELSTRA was born ABT 1763 in Augustinusga, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa), and died 15 AUG 1834 in Surhuizum, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa). He was the son of Andries Remmelts POELSTRA and Jeltje Rienks .

Trijntje Sjoerds was born ABT 1768 in Surhuizum, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa), and died 16 JUL 1826 in Surhuizum, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa). She was the daughter of Sjoerd Ludsers and Trijntje Feikes .

Children of Trijntje Sjoerds and Roelof (Roel) Andries /POELSTRA/ are:
 1. Trijntje Roelofs (Roels) POELSTRA was born 10 OCT 1788 in Surhuizum, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa), and died 17 OCT 1855 in Surhuizum, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa). She married Jan Minzes (Minses) DIJKSTRA on 18 NOV 1810 in Surhuizum, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa). He was born ABT 1774 in Surhuizum, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa), and died 30 AUG 1842 in Surhuizum, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa).

 2. Andries (Anders) Roels POELSTRA was born 29 NOV 1791 in Surhuizum, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa), and died 2 JUL 1868 in Surhuizum, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa). He married Tjitske Sjoerds BRUINING (BRUINSMA) on 19 SEP 1819 in Achtkarspelen, (mairie Surhuizum), Friesland, Nederland (Europa). She was born 2 JUL 1790 in Surhuizum, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa), and died 15 NOV 1858 in Surhuizum, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa).

 3. Sjoerd Roels POELSTRA was born 21 MAR 1794 in Surhuizum, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa), and died 8 MAR 1816 in Surhuizum, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa).

 4. Meint (Mient) Roels POELSTRA was born 13 APR 1798 in Surhuizum, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa), and died 8 MAY 1875 in Surhuizum, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa). He married Iebeltje (Ybeltje, Ebeltje) Duurds WESTRA on 13 MAY 1828 in Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa). She was born 28 JUL 1800 in Surhuizum, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa), and died 24 MAY 1870 in Surhuizum, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa).

 5. Jeltje Roels POELSTRA was born 13 APR 1801 in Surhuizum, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa), and died 28 NOV 1879 in Surhuizum, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa). She married Hendrik Fokkes HAMSTRA on 12 AUG 1826 in Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa). He was born 10 FEB 1801 in Hardegarijp, Tietjerksteradeel, Friesland, Nederland (Europa), and died 24 NOV 1871 in Surhuizum, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa).

 6. Hiltje Roelfs POELSTRA was born 22 MAR 1804 in Surhuizum, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa), and died 4 MAR 1892 in Surhuizum, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa). She married Haye Kornelis POSTMA on 27 SEP 1823 in Buitenpost, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa). He was born 18 NOV 1801 in Harkema Opeinde, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa), and died 29 JUN 1881 in Surhuizum, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa).

 7. Hendrik Roels POELSTRA was born ABT 1807 in Surhuizum, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa), and died 20 APR 1890 in Lettelbert, gem. Leek, Groningen, Nederland (Europa). He married Antje Folkerts KLAZINGA on 4 JUN 1831 in Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa). She was born 7 DEC 1807 in Nes, Wierum, Westdongeradeel, Friesland, Nederland (Europa), and died 11 MAY 1870 in Niebert, gem. Marum, Groningen, Nederland (Europa).

 8. Rienk Roels POELSTRA was born 12 JUN 1813 in Surhuizum, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa), and died 19 JUN 1851 in Surhuizum, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa). He married Froukje Wobbes BOUMA on 23 MAY 1835 in Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa). She was born 19 JAN 1813 in Surhuizum, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa), and died 4 MAR 1886 in Augustinusga, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa).


Bareld Barelds de JONG was born ABT 1767 in Surhuisterveen, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa), and died 8 JUL 1840 in Surhuisterveen, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa). He was the son of Barelt Barelts and Tiettje (Tjitske) Jans BOK.

Jitske Gerbens TERPSTRA was born ABT 1765 in Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland (Europa), and died 14 DEC 1845 in Surhuisterveen, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa). She was the daughter of Gerben Cornelis and Sjoukje Remmelts .

Children of Jitske Gerbens /TERPSTRA/ and Bareld Barelds /de JONG/ are:
 1. Tietje Barelds de JONG was born 15 AUG 1793 in Surhuisterveen, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa), and died 6 FEB 1873 in Surhuisterveen, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa). She married Jan Hanses NIEUWENHUIS on 16 FEB 1815 in Achtkarspelen, (mairie Surhuizum), Friesland, Nederland (Europa). He was born 16 JUN 1791 in Surhuisterveen, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa), and died 6 MAY 1869 in Surhuisterveen, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa).

 2. Sjoukje Barelds was born 27 DEC 1794 in Surhuisterveen, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa), and died BEF 30 NOV 1796 in Surhuisterveen, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa).

 3. Sjoukje Barelds was born 30 NOV 1796 in Surhuisterveen, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa), and died 22 FEB 1811 in Surhuisterveen, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa).

 4. Antje Barelds de JONG was born 22 FEB 1799 in Surhuisterveen, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa), and died 27 FEB 1886 in Surhuisterveen, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa). She married Andries Geerts van der WIJK on 23 JAN 1817 in Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa). He was born ABT 1792 in Surhuisterveen, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa), and died 22 JAN 1882 in Surhuisterveen, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa).

 5. Bareld Barelds de JONG was born 16 APR 1801 in Surhuisterveen, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa), and died 16 DEC 1860 in Leeuwarden, Friesland, Nederland (Europa). He married Antje Andries van DIJK. She was born 16 NOV 1782 in Oostermeer, Tietjerksteradeel, Friesland, Nederland (Europa), and died 12 JAN 1853 in Grootegast, Groningen, Nederland (Europa).

 6. Trijntje Barelds was born 19 SEP 1803 in Surhuisterveen, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa), and died BEF 23 DEC 1804 in Surhuisterveen, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa).

 7. Trijntje (Trientje) Barelds de JONG was born 23 DEC 1804 in Surhuisterveen, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa), and died 25 SEP 1893 in Surhuisterveen, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa). She married Wybe Klaases KOOTSTRA on 17 MAY 1822 in Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa). He was born 27 DEC 1792 in Opeinde, Smallingerland, Friesland, Nederland (Europa), and died 3 MAR 1865 in Surhuizum, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa).


onbekende vader van Trijntje Hoekstra was born ABT 1775.

Tjitske (Tietie) Jans STAVAST was born ABT 1775 in Surhuisterveen, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa), and died 20 MAR 1849 in Surhuisterveen, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa). She was the daughter of Jan Jans STAVAST and Trijntje Geerts .

Children of Tjitske (Tietie) Jans /STAVAST/ and onbekende vader van Trijntje Hoekstra are:
 1. Trijntje (Trientje) "Wopkes" HOEKSTRA was born 9 MAR 1800 in Surhuisterveen, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa), and died 3 FEB 1882 in Doezum, gem. Grootegast, Groningen, Nederland (Europa). She married Bareld Barelds de JONG on 20 DEC 1821 in Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa). He was born 16 APR 1801 in Surhuisterveen, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa), and died 16 DEC 1860 in Leeuwarden, Friesland, Nederland (Europa).


Elze Elzes POSTHUMUS (SIKKEMA) was born 1742 in Burum, Kollumerland, Friesland, Nederland (Europa), and died 30 JAN 1792 in Burum, Kollumerland, Friesland, Nederland (Europa). He was the son of Elze Pieters SIKKEMA (SICCAMA) and Sijtske Elses SIKKEMA (SICCAMA).

Antje Taekes (Teekes) WIERSMA was born 1758 in Engwierum, Oostdongeradeel, Friesland, Nederland (Europa), and died 14 DEC 1838 in Harkema Opeinde, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa). She was the daughter of Taeke (Teeke) Jacobs and Baukjen Tomas .

Children of Antje Taekes (Teekes) /WIERSMA/ and Elze Elzes /POSTHUMUS (SIKKEMA)/ are:
 1. Sijtske Elzes (Eelzes) POSTMA (SIKKEMA) was born 2 NOV 1782 in Burum, Kollumerland, Friesland, Nederland (Europa), and died 29 JUN 1870 in Augustinusga, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa). She married Jelke Roels FOKKINGA on 18 JUL 1802 in Drogeham, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa). He was born 9 FEB 1774 in Drogeham, Harkema Opeinde, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa), and died 19 MAY 1842 in Augustinusga, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa).

 2. Elze Elzes POSTMA was born 14 DEC 1791 in Burum, Kollumerland, Friesland, Nederland (Europa), and died 17 APR 1853 in Surhuisterveen, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa). He married Johanna Franses van der VEEN on 25 JAN 1816 in Achtkarspelen, (mairie Augustinusga), Friesland, Nederland (Europa). She was born 7 MAY 1791 in Augustinusga, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa), and died 18 JUL 1865 in Surhuisterveen, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa).


Frans Eerdes van der VEEN was born 1756 in Roodeschuur onder Surhuisterveen, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa), and died 28 APR 1841 in Augustinusga, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa). He was the son of Eerde (Aede, Eed, Eede) Reinders and Johanna Franses .

Imke Jacobs van der VEEN was born 1 AUG 1760 in Surhuisterveen, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa), and died 7 SEP 1855 in Augustinusga, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa). She was the daughter of Jacob Jans and Aaltje Joukes .

Children of Imke Jacobs /van der VEEN/ and Frans Eerdes /van der VEEN/ are:
 1. Aalke (Uulke) Franses was born 1 JUN 1783 in Augustinusga, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa), and died BEF 1788 in Augustinusga, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa).

 2. Eerde (Aede, Ede) Franses van der VEEN was born 4 MAY 1786 in Rodeschuur onder Augustinusga, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa), and died 3 AUG 1859 in Augustinusga, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa). He married Riekje (Rijkje, Rikje) Ates van der VEER on 3 APR 1814 in Achtkarspelen, (mairie Augustinusga), Friesland, Nederland (Europa). She was born 7 DEC 1793 in Augustinusga, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa), and died 2 MAR 1843 in Augustinusga, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa).

 3. Aaltje Franses van der VEEN was born 30 AUG 1788 in Rodeschuur onder Augustinusga, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa), and died 18 JUN 1826 in Surhuisterveen, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa). She married Jan Hendriks TYZEMA (THIJSSEMA) on 5 DEC 1811 in Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa). He was born 13 MAR 1791 in Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland (Europa), and died 10 AUG 1813 in Maagdenburg, Koninkrijk Westfalen, Duitsland (Europa).

 4. Johanna Franses van der VEEN was born 7 MAY 1791 in Augustinusga, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa), and died 18 JUL 1865 in Surhuisterveen, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa). She married Elze Elzes POSTMA on 25 JAN 1816 in Achtkarspelen, (mairie Augustinusga), Friesland, Nederland (Europa). He was born 14 DEC 1791 in Burum, Kollumerland, Friesland, Nederland (Europa), and died 17 APR 1853 in Surhuisterveen, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa).

 5. Antje Franses van der VEEN was born 21 JUL 1793 in Augustinusga, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa), and died 22 DEC 1833 in Nijehaske, Haskerland, Friesland, Nederland (Europa). She married Haitse (Haitze) Annes de VRIES on 21 FEB 1817 in Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa). He was born 3 JUN 1796 in Nijehaske, Haskerland, Friesland, Nederland (Europa), and died 22 FEB 1876 in Lemmer, Lemsterland, Friesland, Nederland (Europa).

 6. Gerrit Franses was born 2 AUG 1793 in Augustinusga, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa), and died BEF 1806 in Augustinusga, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa).

 7. Grytje Franses was born 7 MAR 1795 in Augustinusga, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa), and died BEF 1806 in Augustinusga, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa).


Teunis Lefferts RINZEMA (RINSMA) was born 25 SEP 1770 in Bolsward, Friesland, Nederland (Europa), and died 7 JAN 1856 in Drogeham, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa). He was the son of Leffert Teunis and Lijsbeth Wiebes (Wybrens) RINSEMA.

Antje Hendriks JAGER was born 1771 in Eestrum, Tietjerksteradeel, Friesland, Nederland (Europa), and died 11 JUL 1844 in Drogeham, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa). She was the daughter of Hendrik Sytses (Sietjes) and Antje Binnes .

Children of Antje Hendriks /JAGER/ and Teunis Lefferts /RINZEMA (RINSMA)/ are:
 1. Elisabeth (Lysbert) Teunis RINZEMA was born 5 DEC 1794 in Kooten, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa), and died 15 MAR 1855 in Surhuisterveen, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa). She married Bartholomeus Jacobus SCHURER on 16 JUN 1814 in Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa). He was born 15 APR 1792 in Makkinga, Ooststellingwerf, Friesland, Nederland (Europa), and died 9 JAN 1888 in Surhuisterveen, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa). He was buried ABT 13 JAN 1888 in Surhuisterveen, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa), [Surhuisterveen Kerk].

 2. Leffert Teunis RINZEMA was born 19 FEB 1798 in Kooten, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa), and died 2 NOV 1858 in Drogeham, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa). He married Trijntje (Trientje) Jans TIEZEMA on 11 MAR 1818 in Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa). She was born 1 JUN 1798 in Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland (Europa), and died 28 JUL 1877 in Augustinusga, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa).

 3. Hendrik Teunis RINZEMA was born 15 JUN 1800 in Kooten, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa), and died 10 AUG 1872 in Drogeham, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa). He married Fentje Jelles HAAG on 12 MAR 1836 in Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa). She was born 17 DEC 1813 in Augsbuurt, [mairie Burum], Kollumerland, Friesland, Nederland (Europa), and died 27 DEC 1890 in Drogeham, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa).

 4. Anne Teunis RINZEMA was born 18 AUG 1803 in Kooten, Drogeham, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa), and died 19 MAR 1891 in Drogeham, Twijzel, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa). He married Jetske Elles ELLENS on 20 MAY 1827 in Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa). She was born 2 JUN 1805 in Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland (Europa), and died 18 JUL 1899 in Twijzel, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa).

 5. Antje Teunis RINZEMA was born 28 JAN 1808 in Drogeham, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa), and died 17 JUL 1849 in Kootstertille, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa). She married Riemer Freerks BROUWER on 24 NOV 1829 in Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa). He was born 13 DEC 1810 in Kootstertille, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa), and died 12 NOV 1853 in Kooten, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa).


Andries Hielkes (Hylkes) HENSTRA was born 6 OCT 1763 in Drogeham, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa), and died 15 SEP 1844 in Harkema Opeinde, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa). He was the son of Hielke Andries (Anders) and Geertje (Gertje) Boeles .

Ynske Willems de BOER was born ABT 1771 in Harkema Opeinde, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa), and died 25 JAN 1808 in Harkema Opeinde, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa). She was the daughter of Willem Oeges de BOER and Tietje (Tetje) Wytses de VRIES.

Children of Ynske Willems /de BOER/ and Andries Hielkes (Hylkes) /HENSTRA/ are:
 1. Hielke (Hylke) Andries HENSTRA was born 22 OCT 1799 in Harkema Opeinde, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa), and died 4 JUN 1850 in Augustinusga, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa). He married Baukje (Boukje) Liekeles WESTERHOF on 20 MAY 1827 in Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa). She was born 27 NOV 1805 in Eestrum, Tietjerksteradeel, Friesland, Nederland (Europa), and died 10 JUN 1866 in Drogeham, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa).

 2. Tietje (Tytje) Andries HENSTRA was born 10 MAR 1801 in Harkema Opeinde, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa), and died 16 MAR 1834 in Drogeham, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa). She married Hendrik Teunis RINZEMA on 4 NOV 1820 in Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa). He was born 15 JUN 1800 in Kooten, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa), and died 10 AUG 1872 in Drogeham, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa).

 3. Willem Andries HENSTRA was born 1 JUN 1803 in Harkema Opeinde, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa), and died BEF 1806 in Harkema Opeinde, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa).

 4. Geertje Andries HENSTRA was born 1 SEP 1804 in Harkema Opeinde, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa), and died 1 JUL 1864 in Drogeham, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa). She married Symen (Simon, Symon, Siemon) Alles van der WAL on 13 MAY 1828 in Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa). He was born 16 MAY 1803 in Kootstertille, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa), and died 13 MAY 1876 in Drogeham, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa).

 5. Tjimkje (Tjemkje) Andries HENSTRA was born 18 MAR 1807 in Harkema Opeinde, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa), and died 11 APR 1884 in Kooten, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa). She married Pieter Elles ELLENS on 13 MAY 1828 in Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa). He was born 11 DEC 1802 in Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland (Europa), and died 14 FEB 1883 in Kooten, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa).Ahnentafel, Generation No. 6

Haye Cornelis HEIDBUUR was born ABT 1755 in Oostermeer, Tietjerksteradeel, Friesland, Nederland (Europa), and died BEF 1806 in Oostermeer, Tietjerksteradeel, Friesland, Nederland (Europa).

Dieuwke (Dieukien) Klaases was born 8 NOV 1749 in Opeinde, Smallingerland, Friesland, Nederland (Europa), and died 23 DEC 1832 in Oostermeer, Tietjerksteradeel, Friesland, Nederland (Europa).

Children of Dieuwke (Dieukien) Klaases and Haye Cornelis /HEIDBUUR/ are:
 1. Klaas Hayes HEIDBUURT (HEIDBUUR) was born ABT 1777 in Oostermeer, Tietjerksteradeel, Friesland, Nederland (Europa), and died 12 SEP 1870 in Oostermeer, Tietjerksteradeel, Friesland, Nederland (Europa). He married Aatje (Attje, Aaltje) Geerts OVERZET on 29 NOV 1801 in Oostermeer, Tietjerksteradeel, Friesland, Nederland (Europa). She was born ABT 1783 in Oostermeer, Tietjerksteradeel, Friesland, Nederland (Europa), and died 29 NOV 1835 in Oostermeer, Tietjerksteradeel, Friesland, Nederland (Europa).

 2. Cornelis Hayes was born ABT 1779 in Oostermeer?, Tietjerksteradeel, Friesland, Nederland (Europa), and died 17 DEC 1811 in Drogeham, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa). He married Antje Jans van der HOOG (VAN DER HEEG) on 6 SEP 1801 in Drogeham, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa). She was born 23 JAN 1782 in Harkema Opeinde, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa), and died 24 MAY 1856 in Harkema Opeinde, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa).

 3. Martsen (Martzen) Hayes HEIDBUUR was born ABT 1789 in Oostermeer, Tietjerksteradeel, Friesland, Nederland (Europa), and died 25 NOV 1872 in Nijega, Smallingerland, Friesland, Nederland (Europa). She married Jan Wietses de JONG on 3 JAN 1827 in Smallingerland, Friesland, Nederland (Europa). He was born 21 SEP 1788 in Oudega, Smallingerland, Friesland, Nederland (Europa), and died 28 OCT 1865 in Nijega, Smallingerland, Friesland, Nederland (Europa).


Jan Karels was born ABT 1754 in Hardegarijp, Tietjerksteradeel, Friesland, Nederland (Europa), and died 28 MAY 1810 in Drogeham, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa).

Tjitske Pieters van der HOOG (VAN DER HEEG) was born 12 SEP 1755 in Hardegarijp, Tietjerksteradeel, Friesland, Nederland (Europa), and died 23 SEP 1835 in Drogeham, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa).

Children of Tjitske Pieters /van der HOOG (VAN DER HEEG)/ and Jan Karels are:
 1. Antje Jans van der HOOG (VAN DER HEEG) was born 23 JAN 1782 in Harkema Opeinde, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa), and died 24 MAY 1856 in Harkema Opeinde, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa). She married Marten Pieters SPINDER (SPENDER) (SPINSTRA). He was born 30 MAR 1770 in Drogeham, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa), and died 23 MAR 1846 in Harkema Opeinde, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa).

 2. Pieter Jans van der HOOG (VAN DER HEEG) was born ABT 1784 in Drogeham, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa), and died 22 MAR 1860 in Drogeham, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa). He married Eelkje Dirks VEENSTRA (VAN DER VEEN) on 4 SEP 1808 in Drogeham, Harkema Opeinde, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa). She was born 24 JUL 1785 in Kooten, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa), and died 7 MAY 1855 in Drogeham, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa).

 3. Trijntje Jans van der HOOG was born 24 NOV 1788 in Harkema Opeinde, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa), and died 4 FEB 1864 in Harkema Opeinde, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa). She married Hendrik Tiemens (Tymens) van der BIJ (van der BEY) on 11 SEP 1808 in Drogeham, Harkema Opeinde, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa). He was born 20 APR 1786 in Harkema Opeinde, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa), and died 12 FEB 1844 in Harkema Opeinde, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa).

 4. Maaike Jans van der HOOG was born 20 JUN 1792 in Drogeham, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa), and died 12 NOV 1841 in Drogeham, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa). She married Hendrik Durks SCHIEVINK (SCHIEVING) on 12 JAN 1818 in Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa). He was born 18 MAR 1794 in Drogeham, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa), and died 1 DEC 1848 in Drogeham, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa).


Andries Remmelts POELSTRA was born 1734 in Donkerbroek, Ooststellingwerf, Friesland, Nederland (Europa), and died 22 APR 1825 in Surhuizum, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa).

Jeltje Rienks was born ABT 1733 in Augustinusga, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa), and died 24 AUG 1808 in Surhuizum, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa).

Children of Jeltje Rienks and Andries Remmelts /POELSTRA/ are:
 1. Roelof (Roel) Andries POELSTRA was born ABT 1763 in Augustinusga, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa), and died 15 AUG 1834 in Surhuizum, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa). He married Trijntje Sjoerds on 25 MAY 1788 in Surhuizum, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa). She was born ABT 1768 in Surhuizum, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa), and died 16 JUL 1826 in Surhuizum, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa).

 2. Rienk Andries was born ABT 1765 in Augustinusga?, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa), and died 16 JAN 1808 in Donkerbroek, Ooststellingwerf, Friesland, Nederland (Europa). He married Grietje Rienks HOF on 18 AUG 1793 in Surhuizum, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa). She was born 17 MAY 1776 in Haulerwijk, Ooststellingwerf, Friesland, Nederland (Europa), and died 17 JAN 1848 in Haulerwijk onder Haule, Ooststellingwerf, Friesland, Nederland (Europa).

 3. Klaaske Andries POELSTRA was born 12 MAY 1773 in Augustinusga, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa), and died 6 AUG 1842 in Surhuizum, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa). She married Mindert Pieters VEENSTRA (VAN DER VEEN) on 11 MAY 1794 in Surhuizum, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa). He was born ABT 1765 in Surhuisterveen, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa), and died 17 DEC 1837 in Surhuizum, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa).

 4. Remmelt Andries POELSTRA was born 20 APR 1777 in Augustinusga, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa), and died 21 AUG 1827 in Surhuizum, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa). He married Maaike Wiegers (Wygers) van DIJK (DIJKSTRA) on 4 MAY 1806 in Surhuizum, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa). She was born ABT 1781 in Surhuizum, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa), and died 7 FEB 1848 in Surhuizum, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa).


Sjoerd Ludsers was born 1736 in Suameer, Tietjerksteradeel, Friesland, Nederland (Europa), and died 1806 in Surhuizum, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa).

Trijntje Feikes was born ABT 1730 in Surhuizum, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa), and died ABT 10 MAR 1781 in Surhuizum, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa). She was buried 13 MAR 1781 in Surhuizum, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa).

Children of Trijntje Feikes and Sjoerd Ludsers are:
 1. Feike Sjoerds BOONSTRA was born ABT 1761 in Surhuizum, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa), and died 24 APR 1826 in Surhuizum, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa). He married Antje Jans on 16 MAY 1784 in Surhuizum, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa). She was born ABT 1759 in Surhuizum, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa), and died 12 JAN 1807 in Surhuizum, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa).

 2. Ludzer Sjoerds BOONSTRA was born ABT 1763 in Surhuizum, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa), and died 2 APR 1824 in Twijzel, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa). He married Wytske Jans VEENSTRA on 13 MAY 1787 in Twijzel, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa). She was born ABT 1765 in Twijzel, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa), and died 1 APR 1853 in Twijzel, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa).

 3. Trijntje Sjoerds was born ABT 1768 in Surhuizum, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa), and died 16 JUL 1826 in Surhuizum, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa). She married Roelof (Roel) Andries POELSTRA on 25 MAY 1788 in Surhuizum, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa). He was born ABT 1763 in Augustinusga, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa), and died 15 AUG 1834 in Surhuizum, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa).

 4. Neeltje Sjoerds was born 15 AUG 1774 in Surhuizum, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa), and died 2 APR 1856 in Kooten, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa). She married Enne Pieters HOPPERUS on 3 JAN 1802 in Buitenpost, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa). He was born 29 JAN 1774 in Twijzel, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa), and died 27 MAR 1824 in Kooten, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa).

 5. onbekend was born in Surhuizum, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa), and died 25 AUG 1772 in Surhuizum, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa).


Barelt Barelts was born 1729 in Opeinde, Smallingerland, Friesland, Nederland (Europa).

Tiettje (Tjitske) Jans BOK was born 1732 in Drogeham, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa).

Children of Tiettje (Tjitske) Jans /BOK/ and Barelt Barelts are:
 1. Antje Barelds de JONG was born 1763 in Surhuisterveen, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa), and died 29 JUN 1830 in Rottevalle, Smallingerland, Friesland, Nederland (Europa). She married Wieberen (Wybren) Wobbes van der VEEN on 12 MAY 1821 in Smallingerland, Friesland, Nederland (Europa). He was born ABT 1762 in Surhuisterveen, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa), and died 13 NOV 1833 in Rottevalle, Smallingerland, Friesland, Nederland (Europa).

 2. Bareld Barelds de JONG was born ABT 1767 in Surhuisterveen, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa), and died 8 JUL 1840 in Surhuisterveen, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa). He married Jitske Gerbens TERPSTRA on 28 MAY 1792 in Surhuisterveen, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa). She was born ABT 1765 in Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland (Europa), and died 14 DEC 1845 in Surhuisterveen, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa).

 3. Tettje (Fettje) Barelds de JONG was born 1769 in Surhuisterveen, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa), and died 26 NOV 1832 in Surhuisterveen, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa). She married Hans Jans NIEUWENHUIS on 15 NOV 1789 in Surhuisterveen, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa). He was born ABT 1767 in Witveen onder Oostermeer, Tietjerksteradeel, Friesland, Nederland (Europa), and died 2 OCT 1853 in Surhuisterveen, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa).

 4. Jan Barelds de JONG was born 14 APR 1772 in Surhuisterveen, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa), and died 14 AUG 1831 in Surhuisterveen, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa). He married Hiltje Theunis on 15 MAY 1796 in Surhuisterveen, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa). She was born 9 NOV 1772 in Surhuisterveen, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa), and died 7 APR 1828 in Surhuisterveen, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa).

 5. Geeske Barelds de JONG was born 28 JUL 1774 in Surhuisterveen, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa), and died 13 MAY 1848 in Surhuisterveen, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa). She married Freerk (Frerick) Halbes OLDENBURGER on 4 FEB 1798 in Surhuisterveen, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa). He was born ABT 1766 in Surhuisterveen, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa), and died 19 JUL 1851 in Bergum, Tietjerksteradeel, Friesland, Nederland (Europa).


Gerben Cornelis was born ABT 1730 in Friesland, Nederland (Europa), and died 20 JAN 1801 in Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland (Europa). He was buried ABT 23 JAN 1801 in Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland (Europa).

Sjoukje Remmelts was born 24 NOV 1732 in Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland (Europa).

Children of Sjoukje Remmelts and Gerben Cornelis are:
 1. Jitske Gerbens TERPSTRA was born ABT 1765 in Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland (Europa), and died 14 DEC 1845 in Surhuisterveen, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa). She married Bareld Barelds de JONG on 28 MAY 1792 in Surhuisterveen, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa). He was born ABT 1767 in Surhuisterveen, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa), and died 8 JUL 1840 in Surhuisterveen, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa).


Jan Jans STAVAST was born ABT 1744 in Surhuisterveen, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa).

Trijntje Geerts was born ABT 1744 in Boornbergum, Smallingerland, Friesland, Nederland (Europa).

Children of Trijntje Geerts and Jan Jans /STAVAST/ are:
 1. Tjitske (Tietie) Jans STAVAST was born ABT 1775 in Surhuisterveen, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa), and died 20 MAR 1849 in Surhuisterveen, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa). She married onbekende vader van Trijntje Hoekstra . He was born ABT 1775.

 2. Sijtske Jans STAVAST was born ABT 1775 in Surhuisterveen, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa), and died 3 OCT 1806 in Surhuisterveen, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa). She married Wopke Lammerts HOEKSTRA on 10 APR 1803 in Surhuisterveen, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa). He was born ABT 1781 in Surhuisterveen, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa), and died 3 APR 1848 in Surhuisterveen, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa).

 3. Jan Jans STAVAST was born ABT 1776 in Surhuisterveen, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa), and died 17 APR 1812 in Surhuisterveen, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa).


Elze Pieters SIKKEMA (SICCAMA) was born 1703 in Burum, Kollumerland, Friesland, Nederland (Europa), and died BEF 15 JUN 1742 in Burum, Kollumerland, Friesland, Nederland (Europa).

Sijtske Elses SIKKEMA (SICCAMA) was born 1707 in Burum, Kollumerland, Friesland, Nederland (Europa), and died AFT 4 JAN 1782.

Children of Sijtske Elses /SIKKEMA (SICCAMA)/ and Elze Pieters /SIKKEMA (SICCAMA)/ are:
 1. Pieter Elzes SIKKEMA (SICCAMA) was born ABT 1736.

 2. Louwe Elses SIKKEMA (SICCAMA) was born 1738 in Burum, Kollumerland, Friesland, Nederland (Europa).

 3. Louwe Elses SIKKEMA (SICCAMA) was born 1740 in Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland (Europa).

 4. Elze Elzes POSTHUMUS (SIKKEMA) was born 1742 in Burum, Kollumerland, Friesland, Nederland (Europa), and died 30 JAN 1792 in Burum, Kollumerland, Friesland, Nederland (Europa). He married Antje Taekes (Teekes) WIERSMA on 29 JUL 1781 in Burum, Kollumerland, Friesland, Nederland (Europa). She was born 1758 in Engwierum, Oostdongeradeel, Friesland, Nederland (Europa), and died 14 DEC 1838 in Harkema Opeinde, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa).


Taeke (Teeke) Jacobs was born 1727 in Engwierum, Oostdongeradeel, Friesland, Nederland (Europa), and died ABT 1796 in Munnekezijl, Kollumerland, Friesland, Nederland (Europa).

Baukjen Tomas was born 1728 in Anjum, Oostdongeradeel, Friesland, Nederland (Europa), and died 28 AUG 1811 in Munnekezijl, Kollumerland, Friesland, Nederland (Europa).

Children of Baukjen Tomas and Taeke (Teeke) Jacobs are:
 1. Antje Taekes was born 1749 in Engwierum, Oostdongeradeel, Friesland, Nederland (Europa), and died BEF 1758 in Engwierum, Oostdongeradeel, Friesland, Nederland (Europa).

 2. Jacob Taekes KOK was born 1751 in Engwierum, Oostdongeradeel, Friesland, Nederland (Europa), and died 28 NOV 1809 in Engwierum, Oostdongeradeel, Friesland, Nederland (Europa). He married Geeltje Pieters on 14 NOV 1790 in Munnekezijl, Kollumerland, Friesland, Nederland (Europa). She was born ABT 1764, and died 21 DEC 1811 in Engwierum, Oostdongeradeel, Friesland, Nederland (Europa).

 3. Tomas Taekes BROUWER was born 1753 in Engwierum, Oostdongeradeel, Friesland, Nederland (Europa), and died 27 MAR 1818 in Surhuisterveen, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa). He married Taltje Jans VALKS on 19 MAY 1777 in Munnekezijl, Kollumerland, Friesland, Nederland (Europa). She was born 1759, and died 19 MAR 1838 in Surhuisterveen, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa).

 4. Aaltje Taekes was born 1755 in Engwierum, Oostdongeradeel, Friesland, Nederland (Europa), and died 21 JAN 1819 in Engwierum, Oostdongeradeel, Friesland, Nederland (Europa). She married Jelle Wytses HOLWERDA on 14 JUL 1776 in Munnekezijl, Kollumerland, Friesland, Nederland (Europa). He was born 1748 in Engwierum, Oostdongeradeel, Friesland, Nederland (Europa), and died 24 NOV 1813 in Engwierum, Oostdongeradeel, Friesland, Nederland (Europa).

 5. Antje Taekes (Teekes) WIERSMA was born 1758 in Engwierum, Oostdongeradeel, Friesland, Nederland (Europa), and died 14 DEC 1838 in Harkema Opeinde, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa). She married Anne Jacobs KLOOSTERMAN on 8 DEC 1793 in Burum, Kollumerland, Friesland, Nederland (Europa). He was born 28 SEP 1774 in Buweklooster, Harkema Opeinde, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa), and died 14 FEB 1842 in Harkema Opeinde, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa).

 6. Fokje Taekes was born 1760 in Engwierum, Oostdongeradeel, Friesland, Nederland (Europa), and died 30 MAR 1810 in Harkema Opeinde, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa). She married Waatse Simons (Symons, Symens) NICOLAI on 7 JUL 1783 in Surhuisterveen, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa). He was born 4 APR 1758 in Drogeham, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa), and died 10 NOV 1826 in Harkema Opeinde, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa).

 7. Boote Taekes was born 1764 in Engwierum, Oostdongeradeel, Friesland, Nederland (Europa). He married Louwke Rutgers on 5 JUL 1787 in Munnekezijl, Kollumerland, Friesland, Nederland (Europa). She was born 1747 in bij Burum en Munnekezijl, Kollumerland, Friesland, Nederland (Europa).

 8. Wytske Taekes was born 1767 in Engwierum, Oostdongeradeel, Friesland, Nederland (Europa), and died 10 DEC 1834 in Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland (Europa). She married Sytze Jans KLOOSTERMAN on 12 MAY 1793 in Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland (Europa). He was born ABT 1764 in Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland (Europa), and died 19 MAY 1843 in Kollum, Kollumerland, Friesland, Nederland (Europa).

 9. Frans Taekes was born 1769 in Engwierum, Oostdongeradeel, Friesland, Nederland (Europa), and died 3 FEB 1809 in Burum, Kollumerland, Friesland, Nederland (Europa). He married Barber Martens DIJKSTRA on 2 APR 1797 in Burum, Kollumerland, Friesland, Nederland (Europa). She was born 2 MAR 1775 in Oudwoudumerzijl, Oudwoude, Friesland, Nederland (Europa), and died 10 JAN 1799 in Burum, Kollumerland, Friesland, Nederland (Europa).


Eerde (Aede, Eed, Eede) Reinders was born ABT 1702 in Surhuisterveen, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa), and died 1781 in Roodeschuur onder Augustinusga, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa).

Johanna Franses was born ABT 1717, and died AFT 13 JUN 1790 in Roodeschuur onder Augustinusga, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa).

Children of Johanna Franses and Eerde (Aede, Eed, Eede) Reinders are:
 1. Janke Eerdes was born ABT 1740. She married Jan Hendriks on BEF 1772. He was born ABT 1740.

 2. Frans Eerdes van der VEEN was born 1756 in Roodeschuur onder Surhuisterveen, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa), and died 28 APR 1841 in Augustinusga, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa). He married Imke Jacobs van der VEEN on 4 MAY 1783 in Surhuisterveen, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa). She was born 1 AUG 1760 in Surhuisterveen, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa), and died 7 SEP 1855 in Augustinusga, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa).


Jacob Jans was born 1726 in Surhuisterveen, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa), and died BEF 1806 in Surhuisterveen, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa).

Aaltje Joukes was born 1726 in Surhuisterveen, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa), and died BEF 1806 in Surhuisterveen, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa).

Children of Aaltje Joukes and Jacob Jans are:
 1. Antje Jacobs (van der VEEN) was born ABT 1751 in Surhuisterveen, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa), and died 9 JUN 1832 in Surhuisterveen, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa). She married Joost Brants (Brantjes) on 27 NOV 1774 in Surhuisterveen, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa). He was born ABT 1749 in Surhuisterveen, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa), and died 16 AUG 1807 in Surhuisterveen, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa).

 2. Jan Jacobs van der VEEN was born ABT 1754 in Surhuisterveen, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa), and died 21 DEC 1812 in Gemeente Surhuizum, Canton Buitenpost, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa).

 3. Hiske Jacobs van der VEEN was born ABT 1755 in Surhuisterveen, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa), and died 9 NOV 1825 in Surhuisterveen, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa). She married Geert Jacobs DROST on 14 MAR 1779 in Surhuisterveen, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa). He was born ABT 1757 in Surhuisterveen?, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa), and died 7 SEP 1808 in Surhuisterveen, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa).

 4. Imke Jacobs van der VEEN was born 1 AUG 1760 in Surhuisterveen, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa), and died 7 SEP 1855 in Augustinusga, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa). She married Frans Eerdes van der VEEN on 4 MAY 1783 in Surhuisterveen, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa). He was born 1756 in Roodeschuur onder Surhuisterveen, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa), and died 28 APR 1841 in Augustinusga, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa).

 5. Joukje Jacobs van der VEEN was born ABT 1764 in Surhuisterveen, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa), and died 8 JAN 1832 in Oostermeer, Tietjerksteradeel, Friesland, Nederland (Europa). She married Sape Ymes KLOOSTERMAN on 14 JAN 1787 in Surhuisterveen, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa). He was born 17 OCT 1764 in Gerkesklooster, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa), and died 17 SEP 1826 in Drogeham, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa).

 6. Ouwe Jacobs van der VEEN was born JAN 1768 in Surhuisterveen, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa), and died 26 APR 1837 in Leeuwarden, Friesland, Nederland (Europa). He married Antje Hylkes IDSINGA on 16 JUL 1834 in Leeuwarden, Friesland, Nederland (Europa). She was born ABT 1779 in Ee, Oostdongeradeel, Friesland, Nederland (Europa), and died 29 JAN 1852 in Nijkerk, Oostdongeradeel, Friesland, Nederland (Europa).


Leffert Teunis was born ABT 1738 in Makkum?, Wonseradeel, Friesland, Nederland (Europa), and died 12 MAR 1789 in Kooten?, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa).

Lijsbeth Wiebes (Wybrens) RINSEMA was born 28 FEB 1737 in Bolsward, Friesland, Nederland (Europa), and died 2 JAN 1789 in Kooten, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa).

Children of Lijsbeth Wiebes (Wybrens) /RINSEMA/ and Leffert Teunis are:
 1. Waltje Lefferts RINZEMA was born 28 MAR 1763 in Bolsward, Friesland, Nederland (Europa), and died 4 MAY 1826 in Bolsward, Friesland, Nederland (Europa). She married Lammert Hendriks LAMMERTSMA on 24 AUG 1788 in Bolsward, Friesland, Nederland (Europa). He was born ABT 1767, and died 22 MAR 1827 in Bolsward, Friesland, Nederland (Europa).

 2. Theunis Lefferts RINZEMA was born 27 DEC 1764 in Bolsward, Friesland, Nederland (Europa), and died BEF 1770 in Bolsward, Friesland, Nederland (Europa).

 3. Jacomijntje (Jacomijna, Jacomina, Mientje) Lefferts RINZEMA was born 28 AUG 1766 in Bolsward, Friesland, Nederland (Europa), and died 7 MAR 1832 in Kooten, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa). She married Lammert Lammerts BROUWER on 6 JAN 1788 in Twijzel, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa). He was born 1766 in Kooten, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa), and died 19 JUL 1809 in Oostzee [verdronken]. He was buried 1809 in Norderney, [strand], Duitsland (Europa).

 4. Teunis Lefferts RINZEMA (RINSMA) was born 25 SEP 1770 in Bolsward, Friesland, Nederland (Europa), and died 7 JAN 1856 in Drogeham, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa). He married Antje Hendriks JAGER on 10 AUG 1794 in Twijzel, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa). She was born 1771 in Eestrum, Tietjerksteradeel, Friesland, Nederland (Europa), and died 11 JUL 1844 in Drogeham, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa).

 5. Antje Lefferts RINZEMA was born 29 DEC 1773 in Kootstertille, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa), and died 8 AUG 1848 in Kooten, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa). She married Binne Alles WESTERHOF on 19 MAY 1805 in Buitenpost, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa). He was born 9 AUG 1774 in Twijzel, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa), and died 15 MAR 1848 in Buitenpost, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa).

 6. Pietje (Ytje) Lefferts was born 9 JUN 1778 in Kootstertille, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa), and died 3 APR 1812 in Workum, Friesland, Nederland (Europa). She married Harmanus Hartmans BANNING on 15 MAY 1811 in Workum, Friesland, Nederland (Europa). He was born 25 NOV 1774 in Workum, Friesland, Nederland (Europa), and died 10 JAN 1813 in Workum, Friesland, Nederland (Europa).

 7. Jantje Lefferts RINSEMA (BROUWER) was born 5 MAR 1785 in Kootstertille, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa), and died 19 APR 1868 in Franeker, Friesland, Nederland (Europa). She married Jacob Jelles OSINGA on 3 MAY 1807 in Leeuwarden, Friesland, Nederland (Europa). He was born 10 JUN 1781 in Uitwellingerga, Wymbritseradeel, Friesland, Nederland (Europa), and died 28 OCT 1859 in Leeuwarden, Friesland, Nederland (Europa).


Hendrik Sytses (Sietjes) was born 1732 in Eestrum, Tietjerksteradeel, Friesland, Nederland (Europa), and died ABT 1805 in Eestrum, Tietjerksteradeel, Friesland, Nederland (Europa).

Antje Binnes was born 1738 in Oostermeer, Tietjerksteradeel, Friesland, Nederland (Europa), and died BEF 24 MAR 1776 in Eestrum, Tietjerksteradeel, Friesland, Nederland (Europa).

Children of Antje Binnes and Hendrik Sytses (Sietjes) are:
 1. Fokje Hendriks was born 1759 in Eestrum, Tietjerksteradeel, Friesland, Nederland (Europa), and died ? 7 NOV 1806 in Oostermeer, Tietjerksteradeel, Friesland, Nederland (Europa). She married Jan Heerkes on 16 MAR 1783 in Oostermeer, Tietjerksteradeel, Friesland, Nederland (Europa). He died 1803.

 2. Geeske Hendriks was born 1761 in Oostermeer, Eestrum, Tietjerksteradeel, Friesland, Nederland (Europa), and died 24 SEP 1826 in Lemmer, Lemsterland, Friesland, Nederland (Europa). She married Pieter Annes HOEKSTRA on 9 JUN 1794 in Kooten, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa). He was born 8 NOV 1770 in Drogeham, Harkema Opeinde, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa), and died AFT 24 SEP 1826.

 3. Sytse Hendriks JAGER was born 1763 in Eestrum, Tietjerksteradeel, Friesland, Nederland (Europa), and died 13 FEB 1833 in Drogeham, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa). He married Aaltje Ridserts (Ridzerts) on 16 MAR 1800 in Drogeham, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa). She was born 23 DEC 1775 in Twijzel, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa), and died 10 MAR 1843 in Drogeham, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa).

 4. Bintje Hendriks JAGER was born 1765 in Eestrum, Tietjerksteradeel, Friesland, Nederland (Europa), and died 28 OCT 1832 in Drogeham, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa). She married Taeke Gaukes van LINGEN on 30 NOV 1788 in Kootstertille, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa). He was born 1761 in Kooten, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa), and died 21 NOV 1819 in Doezum, gem. Grootegast, Groningen, Nederland (Europa).

 5. Sijtske Hendriks JAGER was born 1769 in Eestrum, Tietjerksteradeel, Friesland, Nederland (Europa), and died 12 JAN 1848 in Kooten, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa). She married Keimpe Annes HOEKSTRA on 31 DEC 1797 in Twijzel, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa). He was born 2 NOV 1772 in Drogeham, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa), and died 13 MAY 1823 in Kooten, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa).

 6. Antje Hendriks JAGER was born 1771 in Eestrum, Tietjerksteradeel, Friesland, Nederland (Europa), and died 11 JUL 1844 in Drogeham, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa). She married Teunis Lefferts RINZEMA (RINSMA) on 10 AUG 1794 in Twijzel, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa). He was born 25 SEP 1770 in Bolsward, Friesland, Nederland (Europa), and died 7 JAN 1856 in Drogeham, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa).


Hielke Andries (Anders) died ABT 1781 in Harkema Opeinde, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa).

Geertje (Gertje) Boeles died 23 AUG 1822 in Drogeham, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa).

Children of Geertje (Gertje) Boeles and Hielke Andries (Anders) are:
 1. Joukje Hielkes (Hylkes) HENSTRA was born 21 FEB 1762 in Drogeham, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa), and died 29 JUN 1842 in Augustinusga, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa). She married Ate Joukes van der VEER on 22 MAY 1791 in Drogeham, Harkema, Augustinusga, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa). He was born 1756 in De Knipe en Het Meer, Schoterland, Friesland, Nederland (Europa), and died 24 JAN 1837 in Augustinusga, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa).

 2. Andries Hielkes (Hylkes) HENSTRA was born 6 OCT 1763 in Drogeham, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa), and died 15 SEP 1844 in Harkema Opeinde, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa). He married Ynske Willems de BOER on 7 APR 1799 in Drogeham, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa). She was born ABT 1771 in Harkema Opeinde, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa), and died 25 JAN 1808 in Harkema Opeinde, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa).

 3. Antje Hielkes (Hylkes) HENSTRA was born 22 SEP 1765 in Drogeham, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa), and died 13 DEC 1832 in Drogeham, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa). She married Sake Jans RIJPMA on 11 NOV 1787 in Drogeham, Harkema Opeinde, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa). He was born 21 AUG 1751 in Garijp, Tietjerksteradeel, Friesland, Nederland (Europa), and died 26 FEB 1825 in Drogeham, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa).

 4. Boele Hielkes (Hylkes) HENSTRA was born 13 JUN 1768 in Drogeham, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa), and died 10 APR 1844 in Kooten, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa).


Willem Oeges de BOER was born ABT 18 SEP 1739 in Bergum [Gaastmaburen], Tietjerksteradeel, Friesland, Nederland (Europa), and died 20 JUL 1814 in Harkema Opeinde, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa).

Tietje (Tetje) Wytses de VRIES was born 1739 in Twijzel, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa), and died 27 OCT 1828 in Harkema Opeinde, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa).

Children of Tietje (Tetje) Wytses /de VRIES/ and Willem Oeges /de BOER/ are:
 1. Oege Willems was born ABT 4 SEP 1768 in Twijzel, Kooten, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa).

 2. Ynske Willems de BOER was born ABT 1771 in Harkema Opeinde, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa), and died 25 JAN 1808 in Harkema Opeinde, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa). She married Andries Hielkes (Hylkes) HENSTRA on 7 APR 1799 in Drogeham, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa). He was born 6 OCT 1763 in Drogeham, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa), and died 15 SEP 1844 in Harkema Opeinde, Achtkarspelen, Friesland, Nederland (Europa).RootsWeb.com is NOT responsible for the content of the GEDCOMs uploaded through the WorldConnect Program. The creator of each GEDCOM is solely responsible for its content.