Individual Page


Family
Marriage: Children:
  1. Grietje Jacobs : Birth: 1725 in Hijum, Leeuwarderadeel, Friesland, Nederland (Europa).

  2. Jacob Jacobs POSTHUMUS (POSTMA): Birth: 1731 in Finkum/Hijum, Leeuwarderadeel, Friesland, Nederland (Europa). Death: 4 SEP 1810 in Sneek, Friesland, Nederland (Europa)


Notes
a. Note:   N19404 http://images.tresoar.nl/archief-collectie/toon.php?tnr=27&inr=202L-Hallum&pag=21&ttl=Inventaris%20Oude%20Burgerlijke%20Stand%20in%20Friesland In 1668 is een Jan Jacobs [2-10-0] lidmaat van de doopsgezinde gemeente Hijum In 1670, 1701, 1702 en 1703 zijn een Jan Jacobs zowel als een Jacob Jans doopsgezinde ledematen te Hijum
  Naamgenoot:
  Quotisatiekohieren 1749 Jacob Jans, Leeuwarderadeel Plaats: Hijum Omschrijving: schoenmaker Gezin volw: 2 en kind: 1 Aanslag: 10-1-0 Verhoging: Vermogen: Bron: Leeuwarderadeel, fol. 35v
  Mogelijke ouders:
  Leeuwarderadeel, huwelijken 1680 Vermelding: Bevestiging huwelijk op 6 mei 1680 in Stiens Man: Jan Sijtses afkomstig van Stiens Vrouw: Grietje Hendriks afkomstig van Hijum Gestandaardiseerde namen: JAN SIETSES en GRIETJE HENDRIKS Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL) Trouwregister Hervormde gemeente Stiens 1619-1811 Inventarisnr.: 477
  Andere Jacob Jans? [huwelijk op 1 okt 1747 te Hijum met Riemkje Gerrits?]:
  Stemkohieren 1698 en 1728 Stemkohier 1728 Hijum (Leeuwarderadeel) Stem nr. 1, aantal stemmen: 1 Zakelijk gerechtigden: Juffr. Eduarda (EDWER) van Grovestins, eigenaar voor 1/3 Juffr. Rixiaarda (RIKSTJE) van Grovestins, eigenaar voor 1/3 Luitenant-generaal jr. Frederik (FREERK) van Grovestins, eigenaar voor 1/3 <b>Jacob (JAKOB) Jans Harder, gebruiker</b> Bron: Stemkohieren 1728, gedrukt op last van de Staten van Friesland (Leeuwarden 1730). Orig.: Toegang 5, inv. nr. 3411
  Stemkohieren 1698 en 1728 Stemkohier 1728 Hijum (Leeuwarderadeel) Stem nr. 2, aantal stemmen: 1 Zakelijk gerechtigden: Juffr. Eduarda (EDWER) van Grovestins, eigenaar voor 1/3 Luitenant-generaal jr. Frederik (FREERK) van Grovestins, eigenaar voor 1/3 Juffr. Rixiaarda (RIKSTJE) van Grovestins, eigenaar voor 1/3 <b>Jacob (JAKOB) Jans Harder, gebruiker</b> Bron: Stemkohieren 1728, gedrukt op last van de Staten van Friesland (Leeuwarden 1730). Orig.: Toegang 5, inv. nr. 3411
b. Note:   gekozen ouders zijn uiterst twijfelachtig (gok)


RootsWeb.com is NOT responsible for the content of the GEDCOMs uploaded through the WorldConnect Program. The creator of each GEDCOM is solely responsible for its content.