Individual Page


Family
Marriage: Children:
  1. Jacob Jacobs POSTMUS (POSTHUMUS): Birth: 1765 in Sneek, Friesland, Nederland (Europa). Death: 6 SEP 1814 in Sneek, Friesland, Nederland (Europa)

  2. Johannis Jacobs POSTMA: Birth: 1768 in Sneek, Friesland, Nederland (Europa).


Sources
1. Title:   [NL] <b>DTBL Boeken</b> [F] nr. 0649 - Gemeente Sneek, register van overledenen 1806-1810
Page:   Copie in persoonlijk archief; "den 4 van Herfstmaand 1810 heeft Jacob Posthemus aangegeven dat overleden is: Jacob Postemus oud 81 jaar gewoond hebbende te Sneek op de Oosterdijk in Lett A: No.50, gehuwd geweest nalatende 1 kind"
2. Title:   [NL] <b>DTBL Boeken</b> [F] nr. 0655 - Herv. gem. Sneek, begraafboek 1767-1812
3. Title:   [NL] <b>DTBL Boeken</b> [F] nr. 0671 - Herv. gem. Sneek, trouwregister 1749-1781
4. Title:   [NL] <b>DTBL Boeken</b> [F] nr. 0667 - Herv. gem. Sneek, ondertrouwregister 1721-1766
5. Title:   [NL] <b>DTBL Boeken</b> [F] nr. 0639 - Gerecht Sneek, ondertrouwregister 1750-1763

Notes
a. Note:   N19407 Leeuwarderadeel, dopen, doopjaar 1731 Gedoopt op 8 april 1731 in Finkum/Hijum Dopeling: Jacob Vader: Jacob Jans Moeder: Ymkjen Fransen Opm.: De vader is overleden Gestandaardiseerde namen: Dopeling: JAKOB of JAKOBJE Vader: JAKOB JANS Moeder: IEMKJE FRANSES Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL) Herv. gem. Finkum en Hijum, doop 1672-1812 Inventarisnr. : DTB 462
  Burgerboek Sneek 1758 Legt de eed af: Jacob Jacobs Postma Datum: 11 februari 1758 Afkomstig van Hijum, laatst woonachtig in Vrouwenparochie Bron: Verzameling copien van elders berustende stukken Toegang : 348 Inv. nr.: 6109
  Uit Familiearchief van de Haer Arnoldi no.21 Testament Epke Sipkes de Roos 1 mei 1794
  blad 16:
  welken einde ik speciaal heb verzogt nagenoemde zeeven manspersoonen, om deezen met mij als getuigen te bevestigen, 't welk dezelve ook geredelijk hebben gedaan, na dat zij mij bij goeden verstande hadden zien en hooren verklaaren, dat de inhoud deezes mij bekend was, en mijne Testamentaire disposatie en uiterste wille behelsde: zijnde door den Notaris Wierdsma aan de overige getuigen alleen het begin en einde deezes voorgeleezen. Waarop ik, Testator en de getuigen deezen in bijweezen en aanzien van elkanderen hebben verteekend [na dat de woorden de helft van boven de veertiende regul der eerste bladzijde gesteld waaren] Al 't welke geschied is in een context, zonder tusschenkomen van vreemden handel. De naamen der getuigen zijn <b>Jacob Posthumus, Koopman en Roggedrager, Jacob Posthumus (de zoon), Verwer en Glazemaker</b>, Douwe Willems en Willem Douwes, Koemelker, Jouke Annes, Huisknegt en Anne Joukes, Buitenrust Mr Uurwerkmaker, alle binnen Sneek woonende en Petrus Wierdsma, Notaris te Leeuwarden.
  Aldus gedaan ten mijnen huize binnen Sneek den Agsten Sep= tember des jaars Een duizend zeven honderd negen en tagtig (get:) Epke S. de Roos, J: Posthumus, Jacob Jacobs Postmuis, Douwe Willems, Willem Douwes, Jouke Annes, Anne Joukes Buitenrust, Petrus Wierdsma.
b. Note:   Wijk A., no.50, Oosterdijk; 81 jaar oud
c. Note:   Jacob Jacobs Postma van Sneek en Sjoukien Riens/Reins van Sneek [ondertrouw aldaar op 9 mei]


RootsWeb.com is NOT responsible for the content of the GEDCOMs uploaded through the WorldConnect Program. The creator of each GEDCOM is solely responsible for its content.