Individual Page


Family
Marriage: Children:
  1. Clement Jans HIKKENS: Birth: ABT 1742 in Termunten?, Groningen, Nederland (Europa). Death: 13 MAY 1811 in Appingedam, Groningen, Nederland (Europa)

  2. Berent Jans : Birth: 1744 in Groningen (stad), Groningen, Nederland (Europa). Death: 3 DEC 1807 in Spitsbergen bij Zuidbroek, Groningen, Nederland (Europa)

  3. N. Jans HIKKENS: Birth: 1748 in Termunten, Groningen, Nederland (Europa).

  4. N. Jans HIKKENS: Birth: 1750 in Termunten, Groningen, Nederland (Europa).

  5. N. Jans HIKKENS: Birth: 1753 in Termunten, Groningen, Nederland (Europa).


Family
Marriage: Children:
  1. Annegijn Jans HIKKENS: Birth: ABT 1763 in Delfzijl?, Groningen, Nederland (Europa). Death: ABT FEB 1800 in Delfzijl, Groningen, Nederland (Europa)


Sources
1. Title:   [NL] <b>Gen. Web-site Alg.</b> [Gr] - ALLE GRONINGERS
Page:   via Begraafboek Delfzijl 1718-1812 [scan gezien]
Url:   http://www.allegroningers.nl/
2. Title:   [NL] <b>Gen. Web-site Alg.</b> [Gr] - ALLE GRONINGERS
Page:   via Begraafboek Delfzijl 1718-1812 [scan gezien]
Url:   http://www.allegroningers.nl/
3. Title:   [NL] <b>Gen. Web-site Alg.</b> [Gr] - ALLE GRONINGERS
Url:   http://www.allegroningers.nl/
4. Title:   [NL] <b>Gen. Web-site Alg.</b> [Gr] - ALLE GRONINGERS
Url:   http://www.allegroningers.nl/

Notes
a. Note:   N19657 Overlijden: 08-09-1806 Delfzijl Begraven: Delfzijl Overledene Jan Hikkens, wonende te Delfzijl weduwnaar Geslacht: m Bron: Aangegeven lijken Delfzijl 1806-1812 Collectie DTB (toegang 124) Inventarisnummer 52, folio 4
  In de ledematenlijst van Delfzijl van 20 Sept 1792 staat een Jan Hikkes op nummer 16. Jan Hikkes, diacen vertrokken [is doorgehaald]
  Jan Hikkens wordt genoemd als "Stede Vader" bij het huwelijk van Jurjen Hondertmark en Anna Groenewold te Groningen op 24 mei 1782; zijn kleinzoon Jan Luijes Schuitema huwt met hun dochter Geertje Hondertmark.
  Lidmaten doorgenomen Delfzijl http://www.den-braber.nl/vpnd/bronnen/gr/delfzijl/delfzijl_lm_17431752.pdf http://www.den-braber.nl/vpnd/bronnen/gr/delfzijl/delfzijl_lm_17521758.pdf http://www.den-braber.nl/vpnd/bronnen/gr/delfzijl/delfzijl_lm_17581766.pdf http://www.den-braber.nl/vpnd/bronnen/gr/delfzijl/delfzijl_lm_17661780.pdf http://www.den-braber.nl/vpnd/bronnen/gr/delfzijl/delfzijl_lm_17801794.pdf http://www.den-braber.nl/vpnd/bronnen/gr/delfzijl/delfzijl_lm_17921812.pdf
  Er is een Grietje Hikkes overleden te Westerlee gem. Scheemda, maar die is geboren in Oostfriesland [Peizum], ouders onbekend, weduwe van Harm Geerts Schuur
  733 Gerechten in Fivelingo 1560-1811 Inventaris van het archief van het gerecht van Delfzijl (1673) 1729-1803 Civiele Rechtspraak: 79-91 Inventarissen van boedels, 1729 - 1803, met akten van boedelscheiding en stukken betreffende het aanstellen van voogden. Afschriften 89: 12-10-1754 - 21-11-1793 89 <b>Jan Clements en zijn vrouw Foske Berends 23 nov 1762</b>
  Mogelijke dochters?
  Appingedam 7 apr 1776 Nomde Luitjens van Appingedam x Grietje Jans van Appingedam Appingedam 3 jan 1779 Hindrik Ottens van Appingedam x Grietje Jans van Appingedam Termunten 3 dec 1779 Kasper Hindriks x Grietje Jans Delfzijl 18 jan 1784 Luije Hindriks van Delfzijl x Annegijn Jans Hikkes van Delfzijl
  Uit de database van (gestuurd door) Jacob Boerema:
  Bron: 731-6341 Datum: 13 november 1751 Koopman Jan Aijderman C Jan Klement te Termunten Partijen laten op onderling adquiescement in actis teekenen nopens den eijsch der gevorderde boekschulde in der minne geconvenieert te zijn, onverkortet het regt van den anlegger in cas van wanbetalinge.
  Bron: 731-6342 Datum: 23 mei 1761 Jan Clement cum uxore C Harm Derks cum uxore gearresteerde Contendeerde de impr ten eijnde gij u niet zult onderstaan ofte verdrijsten om uit deese judicature te vertrekken ofte van uwe goederen, waar dezelve ook mogten bevonden worden, te verbrengen, ofte te doen verbrengen voor en aleer dat hebt gesteld dom. citandi cum procuratore acceptante en borge pro litium expensis nopens zodaane actei als de impr tegens u gedenkt te intenteren over zodane contract van koop van een behuisinge, alles breder te provisionelen contracte gespecificeerd, bij foute van dien gedogen provisie en dispositie als na regte, salvo quovis jure. Gede praesent en hierin acquiescerende. Heeft 't h. ed. gerichte ter instantie van de impr deszelvs citatie op acquiescement van gede geconfirmeerd.
  Bron: 731-6342 Datum: 23 mei 1761 Jan Clement en nomine uxoris C Harm Derks en nomine uxoris tot Baamsum Contendeerde de impr tot voldoeninge en betalinge van sodane 45-15-0, zijnde 't 1ste termijn coopschatspenningen verschenen op 1mo maij 1761 wegens u gekogte behuisinge gelegen tot Termunten, alles breder ten contracte geexprimeerd, als gij an den impr volgens gemelde contract sijt pligtig en schuldig, voorbehoudens de impr zijn recht in omnibus zo zal geblijken hem te competeren en wel in 't bijzonder ten opzigte gij gemelde behuisinge op gestipuleerde tijd niet hebt angevaerd, salvis aliis. Gede een tijd van drie weken dilaij verzoekende. Heeft 't h. edle gerichte ter instantie van de impr, voorbehoudens sijn recht in omnibus, deszelvs citatie met drie weken dilaij geconfirmeerd.
  Bron: 731-6342 Datum: 20 juni 1761 Jan Clement en nomine uxoris C Harm Derks nomine uxoris tot Baamsum De impr contendeerde ten eijnde an hem ingevolge acte van den 23 maij jongst de executie mogd werden geaccordeerd. Gede alsnog enig dilaij verzoekende. Heeft 't h. edl gerichte na deser zaken gelegendheijd de executie zonder enig dilaij geaccordeerd.
  Bron: 731-6342 Datum: 12 september 1761 Jan Clemente en nomine uxoris C Derk Wabbes inhibeerde, Harm Derks en nomine uxoris parthie Contendeerde de impr ten eijnde gij u niet zult onderstaan ofte verdrijsten om uit te tellen in handen van Harm Derks ofte jemant sijnentwegen sodaane penningen als dezelve bij u te goede is hebbende ofte toekomstig mogte krijgen, maar hetzelve alle in arresto te houden heen ter tijd den arrestant wegens zijn agterwesen zal zijn voldaan ofte gesecureerd of hijr nader over bij 't h. ed. gerichte zal zijn gedisponeerd. Diene u desen voor gerichtelijke verbot. De inhibeerde en gede parthie absent, werd den impr mandaat op haar verzoek in contumaciam geconfirmeerd.
  Bron: 731-6342 Datum: 26 september 1761 Petitie. Jan Clement en nomine uxoris verzoekende een acte waarbij de wedman mogt werden geauthoriseerd om sodaane penningen als de pettnt onder Derk Wabbes hadde laten arresteren, om niet an Harm Derks ofte iemant sijnentwegen uit te tellen, te mogen ontvangen. Heeft 't h. edl. gerichte des pettnts verzoek geaccordeerd en de wedman ten fine geauthoriseerd.
  Ad idem wegens zodane penningen als bij de E. Hijbe Jans waren gearresteerd.
  Bron: 731-6342 Datum: 31 oktober 1761 Petitie. De E. Jan Clement en nomine uxoris voordragende hoe an de E. Harm Derks en vrouw hadden verkogd hunne behuisinge staande an kerckhoff. Tot welkers betalinge van het eerste termijn sij petten. de geptdden. hadden angesproken, dog daarover geexecuteerd zijnde, hebbende de daarvan geproflueerde penningen niet eens toereikende geweest om de angewende regts costen te konnen werden betaald. Angezien de gepttden. voornoemde behuisinge tot heden toe hebben onbewoond gelaten, verklarende dezelve niet te willen anvaarden, so verzogten de petten. een acte waarbij de gepttteden. mogd werden geinsinueerd om binnen de tijd van agt dagen de kooppenningen te moeten opbrengen off anderzinds gedogen dat de petten. 't zelve als eijgen en onverlaten goed wederom na zig mogen nemen. Heeft 't h. edle gerichte der petten. invoegen gedane verzoek accorderende, dezelve geauthoriseerd om binnen de tijd van agt dagen geen betalinge an gepttden verkrijgende, 't verkogte huisje wederom als eijgen en onverlaten goed te mogen anvaarden, mits hiervan insinuatie geschiede.
b. Note:   Jan Klements
c. Note:   "Den zelven dito Jan Klements"
d. Note:   Jan Clements & Foske Beerents (dopen van Termunten houden op na 1753!, bij de meeste dopen in 1735-1741 zijn de kindernamen niet aangetekend!)
e. Note:   Jan Clements van Delfzijl & Grietje Jans van Oterdum


RootsWeb.com is NOT responsible for the content of the GEDCOMs uploaded through the WorldConnect Program. The creator of each GEDCOM is solely responsible for its content.