Ahnentafel


Ahnentafel, Generation No. 1

Sjoukje POSTMUS was born 19 MAR 1847 in Sneek, Friesland, Nederland (Europa), and died 4 MAR 1940 in Zutphen, Gelderland, Nederland (Europa). She married Pieter AREMA on 18 MAY 1873 in Sneek, Friesland, Nederland (Europa). She was the daughter of Jacob Jacobs POSTMUS and Dirkje (Durkje) Wybes SCHOONHOVEN.

Search for Sjoukje POSTMUS in Newspapers

Ahnentafel, Generation No. 2

Jacob Jacobs POSTMUS was born 21 MAR 1806 in Sneek, Friesland, Nederland (Europa), and died 17 JUL 1862 in Sneek, Friesland, Nederland (Europa). He was the son of Jacob Jacobs POSTMUS (POSTHUMUS) and Mettje (Metje) Clements (Mintjes) HIKKENS.

Dirkje (Durkje) Wybes SCHOONHOVEN was born 1 NOV 1805 in Joure, Haskerland, Friesland, Nederland (Europa), and died 18 JAN 1887 in Sneek, Friesland, Nederland (Europa). She was the daughter of Wybe Jans SCHOONHOVEN and Trijntje Dirks GLAS.

Children of Dirkje (Durkje) Wybes /SCHOONHOVEN/ and Jacob Jacobs /POSTMUS/ are:
 1. Dieuwke Jacobs POSTMUS was born 17 OCT 1828 in Sneek, Friesland, Nederland (Europa), and died 15 OCT 1915 in Sneek, Friesland, Nederland (Europa). She married Johannes Minderts KAPPENBURG on 18 MAY 1856 in Sneek, Friesland, Nederland (Europa). He was born 26 JAN 1832 in Sneek, Friesland, Nederland (Europa), and died 26 DEC 1890 in Sneek, Friesland, Nederland (Europa).

 2. Mettje Jacobs (Mary, Martha) POSTMUS was born 20 FEB 1830 in Sneek, Friesland, Nederland (Europa), and died 12 JAN 1916 in Grand Haven, Ottawa County, Michigan (US of America). She married Auke Minderts (Arthur M.) KAPPENBURG on 15 MAY 1859 in Sneek, Friesland, Nederland (Europa). He was born 9 FEB 1834 in Sneek, Friesland, Nederland (Europa), and died 15 DEC 1875 in Overisel Township, Allegan County, Michigan (US of America). He was buried ABT 8 DEC 1875 in Overisel Township, Allegan County, Michigan (US of America), [Overisel Settlers Cemetery].

 3. Jacob Jacobs POSTMUS was born 11 JUN 1832 in Sneek, Friesland, Nederland (Europa), and died 14 FEB 1883 in St. Annaparochie, Het Bildt, Friesland, Nederland (Europa). He married Jantje Hendriks DIJKSTRA on 18 FEB 1855 in Sneek, Friesland, Nederland (Europa). She was born 27 NOV 1832 in Sneek, Friesland, Nederland (Europa), and died 4 JAN 1861 in Drachten, Smallingerland, Friesland, Nederland (Europa).

 4. Trijntje Jacobs POSTMUS was born 1 FEB 1835 in Sneek, Friesland, Nederland (Europa), and died 24 MAY 1903 in Leeuwarden, Friesland, Nederland (Europa). She married Boeij Jans VISSER on 22 JUN 1856 in Sneek, Friesland, Nederland (Europa). He was born 19 FEB 1835 in Sneek, Friesland, Nederland (Europa), and died 3 DEC 1899 in Leeuwarden, Friesland, Nederland (Europa).

 5. Clement Jacobs POSTMUS was born 19 MAR 1837 in Sneek, Friesland, Nederland (Europa), and died 9 NOV 1879 in Sneek, Friesland, Nederland (Europa). He married Grietje Jacobs KREDIET on 18 NOV 1858 in Schoterland, Friesland, Nederland (Europa). She was born 12 APR 1832 in Heerenveen, Schoterland, Friesland, Nederland (Europa), and died 22 MAY 1906 in Heerenveen, Schoterland, Friesland, Nederland (Europa).

 6. Grietje Jacobs POSTMUS was born 28 DEC 1839 in Sneek, Friesland, Nederland (Europa), and died 1 JUL 1840 in Sneek, Friesland, Nederland (Europa).

 7. Grietje POSTMUS was born 16 APR 1842 in Sneek, Friesland, Nederland (Europa), and died 8 JAN 1923 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland (Europa).

 8. Durkje Jacobs POSTMUS was born 19 SEP 1844 in Sneek, Friesland, Nederland (Europa), and died 24 MAY 1896 in Arnhem, Gelderland, Nederland (Europa). She married Johan Joost van LAAR on 9 MAY 1877 in Arnhem, Gelderland, Nederland (Europa). He was born 30 OCT 1854 in Rhenen, Utrecht, Nederland (Europa), and died 23 AUG 1929 in Arnhem, Gelderland, Nederland (Europa).

 9. Sjoukje POSTMUS was born 19 MAR 1847 in Sneek, Friesland, Nederland (Europa), and died 4 MAR 1940 in Zutphen, Gelderland, Nederland (Europa). She married Pieter AREMA on 18 MAY 1873 in Sneek, Friesland, Nederland (Europa). He was born 20 FEB 1847 in Sneek, Friesland, Nederland (Europa), and died 29 SEP 1927 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland (Europa).

 10. Janke Jacobs POSTMUS was born 14 MAR 1851 in Sneek, Friesland, Nederland (Europa), and died 26 APR 1939 in Lochem, Achterhoek, Gelderland, Nederland (Europa).Ahnentafel, Generation No. 3

Jacob Jacobs POSTMUS (POSTHUMUS) was born 1765 in Sneek, Friesland, Nederland (Europa), and died 6 SEP 1814 in Sneek, Friesland, Nederland (Europa). He was the son of Jacob Jacobs POSTHUMUS (POSTMA) and Sjoukje Riens (Rients, Reins) .

Mettje (Metje) Clements (Mintjes) HIKKENS was born 1767 in Farmsum, Groningen, Nederland (Europa), and died 2 MAR 1848 in Sneek, Friesland, Nederland (Europa). She was the daughter of Clement Jans HIKKENS and Geeske Alberts .

Children of Mettje (Metje) Clements (Mintjes) /HIKKENS/ and Jacob Jacobs /POSTMUS (POSTHUMUS)/ are:
 1. Jacob Jacobs POSTMUS (POSTHUMUS) was born 2 AUG 1794 in Sneek, Friesland, Nederland (Europa), and died 28 MAY 1804 in Sneek, Friesland, Nederland (Europa).

 2. Clement (Klement) Jacobs POSTMUS (POSTHUMUS) was born 12 DEC 1796 in Sneek, Friesland, Nederland (Europa), and died 13 FEB 1827 in Oosthem, Wymbritseradeel, Friesland, Nederland (Europa).

 3. Sjoukje Jacobs POSTMUS (POSTHUMUS) (POSTMA) was born 29 AUG 1799 in Sneek, Friesland, Nederland (Europa), and died 9 FEB 1876 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland (Europa). She married Fokke Sipkes de BOER on 29 MAR 1823 in Ylst, Friesland, Nederland (Europa). He was born 11 SEP 1795 in Ylst, Friesland, Nederland (Europa), and died 2 MAY 1863 in Sneek, Friesland, Nederland (Europa).

 4. Johannes Jacobs POSTMUS was born 12 OCT 1801 in Sneek, Friesland, Nederland (Europa), and died 20 MAY 1870 in Sneek, Friesland, Nederland (Europa). He married Janke Sjoerds van der STEL on 6 JUL 1823 in Sneek, Friesland, Nederland (Europa). She was born 3 FEB 1802 in Sneek, Friesland, Nederland (Europa), and died 20 MAY 1881 in Sneek, Friesland, Nederland (Europa).

 5. Geesje Jacobs POSTMUS was born 5 FEB 1804 in Sneek, Friesland, Nederland (Europa), and died 16 JUL 1823 in Oosthem, Wymbritseradeel, Friesland, Nederland (Europa).

 6. Jacob Jacobs POSTMUS was born 21 MAR 1806 in Sneek, Friesland, Nederland (Europa), and died 17 JUL 1862 in Sneek, Friesland, Nederland (Europa). He married Dirkje (Durkje) Wybes SCHOONHOVEN on 30 MAR 1828 in Sneek, Friesland, Nederland (Europa). She was born 1 NOV 1805 in Joure, Haskerland, Friesland, Nederland (Europa), and died 18 JAN 1887 in Sneek, Friesland, Nederland (Europa).

 7. Grietje Jacobs POSTMUS was born 5 MAR 1809 in Sneek, Friesland, Nederland (Europa), and died 21 JAN 1835 in Sneek, Friesland, Nederland (Europa). She married Jan Hendrik ERNST on 7 NOV 1830 in Sneek, Friesland, Nederland (Europa). He was born 2 OCT 1808 in Leeuwarden, Friesland, Nederland (Europa), and died 9 APR 1853 in Sneek, Friesland, Nederland (Europa).


Wybe Jans SCHOONHOVEN was born 3 MAY 1774 in Joure, Haskerland, Friesland, Nederland (Europa), and died BEF 3 APR 1842.

Trijntje Dirks GLAS was born 29 JAN 1780 in Joure, Haskerland, Friesland, Nederland (Europa), and died 1 NOV 1872 in Joure, Haskerland, Friesland, Nederland (Europa).

Children of Trijntje Dirks /GLAS/ and Wybe Jans /SCHOONHOVEN/ are:
 1. Dirkje (Durkje) Wybes SCHOONHOVEN was born 1 NOV 1805 in Joure, Haskerland, Friesland, Nederland (Europa), and died 18 JAN 1887 in Sneek, Friesland, Nederland (Europa). She married Jacob Jacobs POSTMUS on 30 MAR 1828 in Sneek, Friesland, Nederland (Europa). He was born 21 MAR 1806 in Sneek, Friesland, Nederland (Europa), and died 17 JUL 1862 in Sneek, Friesland, Nederland (Europa).Ahnentafel, Generation No. 4

Jacob Jacobs POSTHUMUS (POSTMA) was born 1731 in Finkum/Hijum, Leeuwarderadeel, Friesland, Nederland (Europa), and died 4 SEP 1810 in Sneek, Friesland, Nederland (Europa). He was buried 5 SEP 1810 in Sneek, Friesland, Nederland (Europa). He was the son of Jacob Jans and Ymkje Franses .

Sjoukje Riens (Rients, Reins) was born ABT 1729 in Sneek?, Friesland, Nederland (Europa), and died 4 OCT 1808 in Sneek, Friesland, Nederland (Europa). She was buried 6 OCT 1808 in Sneek, Friesland, Nederland (Europa). She was the daughter of Riens (Rienk) Jans and Sieuwke Tjepkes .

Children of Sjoukje Riens (Rients, Reins) and Jacob Jacobs /POSTHUMUS (POSTMA)/ are:
 1. Jacob Jacobs POSTMUS (POSTHUMUS) was born 1765 in Sneek, Friesland, Nederland (Europa), and died 6 SEP 1814 in Sneek, Friesland, Nederland (Europa). He married Mettje (Metje) Clements (Mintjes) HIKKENS on 24 JUL 1793 in Appingedam, Groningen, Nederland (Europa). She was born 1767 in Farmsum, Groningen, Nederland (Europa), and died 2 MAR 1848 in Sneek, Friesland, Nederland (Europa).

 2. Johannis Jacobs POSTMA was born 1768 in Sneek, Friesland, Nederland (Europa).


Clement Jans HIKKENS was born ABT 1742 in Termunten?, Groningen, Nederland (Europa), and died 13 MAY 1811 in Appingedam, Groningen, Nederland (Europa). He was the son of Jan Clements HIKKENS and Foske Berents .

Geeske Alberts was born 1733 in Appingedam, Groningen, Nederland (Europa), and died BEF 8 SEP 1806 in Appingedam, Groningen, Nederland (Europa). She was the daughter of Albert Hindriks and Metje Anthonis .

Children of Geeske Alberts and Clement Jans /HIKKENS/ are:
 1. Mettje (Metje) Clements (Mintjes) HIKKENS was born 1767 in Farmsum, Groningen, Nederland (Europa), and died 2 MAR 1848 in Sneek, Friesland, Nederland (Europa). She married Jacob Jacobs POSTMUS (POSTHUMUS) on 24 JUL 1793 in Appingedam, Groningen, Nederland (Europa). He was born 1765 in Sneek, Friesland, Nederland (Europa), and died 6 SEP 1814 in Sneek, Friesland, Nederland (Europa).

 2. Foske Clements HIKKENS was born 1771 in Appingedam, Groningen, Nederland (Europa), and died 15 OCT 1821 in Delfzijl, Groningen, Nederland (Europa). She married Johannes Paulus GUNTHER on 9 NOV 1796 in Appingedam, Groningen, Nederland (Europa). He was born 1774 in Groningen (stad), Groningen, Nederland (Europa), and died 5 APR 1825 in Delfzijl, Groningen, Nederland (Europa).Ahnentafel, Generation No. 5

Jacob Jans was born ABT 1690 in Stiens?, Leeuwarderadeel, Friesland, Nederland (Europa), and died BEF 8 APR 1731 in Hijum?, Leeuwarderadeel, Friesland, Nederland (Europa). He was the son of Jan Sijtses and Griet Hendriks .

Ymkje Franses was born 1688 in Marrum, Westernijkerk, Ferwerderadeel, Friesland, Nederland (Europa), and died AFT 8 APR 1731. She was the daughter of Frans Tjeerds and Welmoed N.? .

Children of Ymkje Franses and Jacob Jans are:
 1. Grietje Jacobs was born 1725 in Hijum, Leeuwarderadeel, Friesland, Nederland (Europa).

 2. Jacob Jacobs POSTHUMUS (POSTMA) was born 1731 in Finkum/Hijum, Leeuwarderadeel, Friesland, Nederland (Europa), and died 4 SEP 1810 in Sneek, Friesland, Nederland (Europa). He married Sjoukje Riens (Rients, Reins) on 24 MAY 1761 in Sneek, Friesland, Nederland (Europa). She was born ABT 1729 in Sneek?, Friesland, Nederland (Europa), and died 4 OCT 1808 in Sneek, Friesland, Nederland (Europa). She was buried 6 OCT 1808 in Sneek, Friesland, Nederland (Europa).


Riens (Rienk) Jans was born ABT 1703, and died BEF 1749 in Sneek?, Friesland, Nederland (Europa).

Sieuwke Tjepkes was born ABT 1703 in van Bolsward, Friesland, Nederland (Europa).

Children of Sieuwke Tjepkes and Riens (Rienk) Jans are:
 1. Jan Riens was born 1726 in Sneek, Friesland, Nederland (Europa).

 2. Sjoukje Riens (Rients, Reins) was born ABT 1729 in Sneek?, Friesland, Nederland (Europa), and died 4 OCT 1808 in Sneek, Friesland, Nederland (Europa). She married Jacob Jacobs POSTHUMUS (POSTMA) on 24 MAY 1761 in Sneek, Friesland, Nederland (Europa). He was born 1731 in Finkum/Hijum, Leeuwarderadeel, Friesland, Nederland (Europa), and died 4 SEP 1810 in Sneek, Friesland, Nederland (Europa). He was buried 5 SEP 1810 in Sneek, Friesland, Nederland (Europa).


Jan Clements HIKKENS was born 1721 in Delfzijl, Groningen, Nederland (Europa), and died ABT 29 OCT 1789 in Delfzijl, Groningen, Nederland (Europa). He was buried 2 NOV 1789 in Delfzijl, Groningen, Nederland (Europa). He was the son of Clement Jans HIKKENS and Grietje Remmerts .

Foske Berents was born 1713 in Bellingwolde?, Groningen, Nederland (Europa), and died ABT 28 JUL 1762 in Delfzijl, Groningen, Nederland (Europa). She was buried 30 JUL 1762 in Delfzijl, Groningen, Nederland (Europa). She was the daughter of Berent Evers and Antje Harms .

Children of Foske Berents and Jan Clements /HIKKENS/ are:
 1. Clement Jans HIKKENS was born ABT 1742 in Termunten?, Groningen, Nederland (Europa), and died 13 MAY 1811 in Appingedam, Groningen, Nederland (Europa). He married Geeske Alberts on 24 JUL 1765 in Appingedam, Groningen, Nederland (Europa). She was born 1733 in Appingedam, Groningen, Nederland (Europa), and died BEF 8 SEP 1806 in Appingedam, Groningen, Nederland (Europa).

 2. Berent Jans was born 1744 in Groningen (stad), Groningen, Nederland (Europa), and died 3 DEC 1807 in Spitsbergen bij Zuidbroek, Groningen, Nederland (Europa). He married Frouwke Martens on 31 JUL 1768 in Sappemeer, Groningen, Nederland (Europa). She was born ABT 1736 in Sappemeer, Groningen, Nederland (Europa), and died 10 FEB 1812 in Spitsbergen, gem. Zuidbroek, Groningen, Nederland (Europa).

 3. N. Jans HIKKENS was born 1748 in Termunten, Groningen, Nederland (Europa).

 4. N. Jans HIKKENS was born 1750 in Termunten, Groningen, Nederland (Europa).

 5. N. Jans HIKKENS was born 1753 in Termunten, Groningen, Nederland (Europa).


Albert Hindriks was born 1686 in Delfzijl, Groningen, Nederland (Europa), and died BEF 1 OCT 1762 in Appingedam, Groningen, Nederland (Europa). He was the son of Hindrik Jans and Geesien Alberts .

Metje Anthonis was born 1696 in Appingedam, Groningen, Nederland (Europa), and died 1774 in Appingedam, Groningen, Nederland (Europa). She was the daughter of Anthoni Gerrits and Aagtje Klaases .

Children of Metje Anthonis and Albert Hindriks are:
 1. Hindrik Alberts was born 1725 in Appingedam, Groningen, Nederland (Europa), and died BEF 17 APR 1728 in Appingedam, Groningen, Nederland (Europa).

 2. Aechtie Alberts was born 1726 in Appingedam, Groningen, Nederland (Europa), and died BEF 10 MAY 1730 in Appingedam, Groningen, Nederland (Europa).

 3. Hindrik Alberts was born 1728 in Appingedam, Groningen, Nederland (Europa).

 4. Aagtje Alberts was born 1730 in Appingedam, Groningen, Nederland (Europa). She married Willem Jurjens on 9 AUG 1761 in Appingedam, Groningen, Nederland (Europa). He was born ABT 1735 in Groningen (stad), Groningen, Nederland (Europa).

 5. Jan Alberts was born 1732 in Appingedam, Groningen, Nederland (Europa). He married Trijntje Poppes on 6 APR 1760 in Appingedam, Groningen, Nederland (Europa). She was born 1738 in Appingedam, Groningen, Nederland (Europa).

 6. Geeske Alberts was born 1733 in Appingedam, Groningen, Nederland (Europa), and died BEF 8 SEP 1806 in Appingedam, Groningen, Nederland (Europa). She married Clement Jans HIKKENS on 24 JUL 1765 in Appingedam, Groningen, Nederland (Europa). He was born ABT 1742 in Termunten?, Groningen, Nederland (Europa), and died 13 MAY 1811 in Appingedam, Groningen, Nederland (Europa).

 7. Anthoni Alberts was born 1735 in Appingedam, Groningen, Nederland (Europa).

 8. Fokke Alberts was born 1737 in Appingedam, Groningen, Nederland (Europa).

 9. Klaas Alberts GROENEWOLT was born 1739 in Appingedam, Groningen, Nederland (Europa). He married Frouwke Tiessen BOEREMA on 22 APR 1770 in Appingedam, Groningen, Nederland (Europa). She was born 1743 in Bierum, Groningen, Nederland (Europa).

 10. Jantijn Alberts was born 1739 in Appingedam, Groningen, Nederland (Europa).Ahnentafel, Generation No. 6

Jan Sijtses was born in van Stiens, Leeuwarderadeel, Friesland, Nederland (Europa).

Griet Hendriks was born in van Hijum, Leeuwarderadeel, Friesland, Nederland (Europa).

Children of Griet Hendriks and Jan Sijtses are:
 1. Taetske Jans was born 1682 in Stiens, Leeuwarderadeel, Friesland, Nederland (Europa).

 2. Hendrik Jans was born 1684 in Stiens, Leeuwarderadeel, Friesland, Nederland (Europa).

 3. Sijtse Jans was born 1687 in Stiens, Leeuwarderadeel, Friesland, Nederland (Europa), and died BEF 17 MAR 1695 in Stiens, Leeuwarderadeel, Friesland, Nederland (Europa).

 4. Saake Jans was born 1687 in Stiens, Leeuwarderadeel, Friesland, Nederland (Europa).

 5. Jacob Jans was born ABT 1690 in Stiens?, Leeuwarderadeel, Friesland, Nederland (Europa), and died BEF 8 APR 1731 in Hijum?, Leeuwarderadeel, Friesland, Nederland (Europa). He married Ymkje Franses . She was born 1688 in Marrum, Westernijkerk, Ferwerderadeel, Friesland, Nederland (Europa), and died AFT 8 APR 1731.

 6. Sijtse Jans was born 1695 in Stiens, Leeuwarderadeel, Friesland, Nederland (Europa).

 7. Antje Jans was born 1695 in Stiens, Leeuwarderadeel, Friesland, Nederland (Europa).


Frans Tjeerds was born 1643 in Marrum, Westernijkerk, Ferwerderadeel, Friesland, Nederland (Europa), and died BEF 1728 in Hallum?, Ferwerderadeel, Friesland, Nederland (Europa).

Welmoed N.? died AFT SEP 1694 in Marrum?, Ferwerderadeel, Friesland, Nederland (Europa).

Children of Welmoed N.? and Frans Tjeerds are:
 1. Trijntje Franses was born 1687 in Marrum, Westernijkerk, Ferwerderadeel, Friesland, Nederland (Europa).

 2. Ymkje Franses was born 1688 in Marrum, Westernijkerk, Ferwerderadeel, Friesland, Nederland (Europa), and died AFT 8 APR 1731. She married Lipke Sybes on 30 OCT 1713 in Oudebildtzijl, Het Bildt, Friesland, Nederland (Europa). He was born ABT 1675, and died BEF 1725.

 3. Dirk Franses was born 1694 in Marrum, Westernijkerk, Ferwerderadeel, Friesland, Nederland (Europa).


Clement Jans HIKKENS was born ABT DEC 1695 in Delfzijl, Groningen, Nederland (Europa), and died ABT 8 SEP 1770 in Delfzijl, Groningen, Nederland (Europa). He was buried 11 SEP 1770 in Delfzijl, Groningen, Nederland (Europa).

Grietje Remmerts was born 1694 in Noordbroek, Groningen, Nederland (Europa), and died ABT 1 MAR 1721 in Delfzijl, Groningen, Nederland (Europa). She was buried 4 MAR 1721 in Delfzijl, Groningen, Nederland (Europa).

Children of Grietje Remmerts and Clement Jans /HIKKENS/ are:
 1. Remmert Clements HIKKENS was born 1719 in Delfzijl, Groningen, Nederland (Europa).

 2. Jan Clements HIKKENS was born 1721 in Delfzijl, Groningen, Nederland (Europa), and died ABT 29 OCT 1789 in Delfzijl, Groningen, Nederland (Europa). He married Grietje Jans on 12 DEC 1762 in Delfzijl, Groningen, Nederland (Europa). She was born in van Oterdum, Groningen, Nederland (Europa), and died ABT 22 MAY 1782 in Delfzijl, Groningen, Nederland (Europa). She was buried 24 MAY 1782 in Delfzijl, Groningen, Nederland (Europa).


Berent Evers was born ABT 1680.

Antje Harms was born ABT 1680.

Children of Antje Harms and Berent Evers are:
 1. Foske Berents was born 1706 in Bellingwolde, Groningen, Nederland (Europa).

 2. Geeske Berents was born 1707 in Bellingwolde, Groningen, Nederland (Europa).

 3. Harm Berents was born 1711 in Bellingwolde, Groningen, Nederland (Europa).

 4. Foske Berents was born 1713 in Bellingwolde?, Groningen, Nederland (Europa), and died ABT 28 JUL 1762 in Delfzijl, Groningen, Nederland (Europa). She married Jan Clements HIKKENS on 26 OCT 1741 in Termunten, Groningen, Nederland (Europa). He was born 1721 in Delfzijl, Groningen, Nederland (Europa), and died ABT 29 OCT 1789 in Delfzijl, Groningen, Nederland (Europa). He was buried 2 NOV 1789 in Delfzijl, Groningen, Nederland (Europa).


Hindrik Jans was born ABT 1665 in Laar, Graafschap Bentheim, Nedersaksen, Duitsland (Europa).

Geesien Alberts was born 1670 in Coevorden, Drenthe, Nederland (Europa).

Children of Geesien Alberts and Hindrik Jans are:
 1. Albert Hindriks was born 1686 in Delfzijl, Groningen, Nederland (Europa), and died BEF 1 OCT 1762 in Appingedam, Groningen, Nederland (Europa). He married Metje Anthonis on 27 DEC 1724 in Appingedam, Groningen, Nederland (Europa). She was born 1696 in Appingedam, Groningen, Nederland (Europa), and died 1774 in Appingedam, Groningen, Nederland (Europa).

 2. Aeltjen Hindriks was born 1688 in Delfzijl, Groningen, Nederland (Europa).


Anthoni Gerrits was born ABT 1648.

Aagtje Klaases was born ABT 1670.

Children of Aagtje Klaases and Anthoni Gerrits are:
 1. Metje Anthonis was born 1696 in Appingedam, Groningen, Nederland (Europa), and died 1774 in Appingedam, Groningen, Nederland (Europa). She married Albert Hindriks on 27 DEC 1724 in Appingedam, Groningen, Nederland (Europa). He was born 1686 in Delfzijl, Groningen, Nederland (Europa), and died BEF 1 OCT 1762 in Appingedam, Groningen, Nederland (Europa).

 2. Klaas Harmen Anthonis was born 1698 in Appingedam, Groningen, Nederland (Europa), and died APR 1750 in Appingedam, Groningen, Nederland (Europa). He married Abeltje Hindriks on 18 APR 1723 in Appingedam, Groningen, Nederland (Europa). She was born ABT 1701.

 3. Jan Anthonis was born 1701 in Appingedam, Groningen, Nederland (Europa), and died AFT 1 OCT 1762 in Appingedam, Groningen, Nederland (Europa). He married Stijnje Pieters on 22 FEB 1726 in Farmsum, Groningen, Nederland (Europa). She was born ABT 1705.

 4. Dieuwertje Anthonis was born 1705 in Appingedam, Groningen, Nederland (Europa). She married Egbert Pieters . He was born 1707 in Lellens, Groningen, Nederland (Europa).

 5. Geert Anthonis was born 1706 in Appingedam, Groningen, Nederland (Europa). He married Hindrikje Doedes on 7 APR 1737 in Appingedam, Groningen, Nederland (Europa). She was born ABT 1705.

 6. Harmen Anthonis was born 1708 in Appingedam, Groningen, Nederland (Europa).

 7. Grietje Anthonis was born 1709 in Appingedam, Groningen, Nederland (Europa), and died MAY 1753 in Appingedam, Groningen, Nederland (Europa). She married Wilte Popkes on 16 SEP 1736 in Appingedam, Groningen, Nederland (Europa). He was born 1715 in Appingedam, Groningen, Nederland (Europa), and died AUG 1761 in Appingedam, Groningen, Nederland (Europa).RootsWeb.com is NOT responsible for the content of the GEDCOMs uploaded through the WorldConnect Program. The creator of each GEDCOM is solely responsible for its content.