Individual Page


Family
Marriage: Children:
  1. Cornelis BOS: Birth: 7 MAY 1886 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland (Europa). Death: 22 MAR 1969 in Haarlem, Noord-Holland, Nederland (Europa)

  2. Jacob BOS: Birth: 20 AUG 1887 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland (Europa). Death: 4 OCT 1963 in Duivendrecht, gem. Ouder-Amstel, Noord-Holland, Nederland (Europa)

  3. Hendrika BOS: Birth: 31 OCT 1889 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland (Europa). Death: 6 APR 1980 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland (Europa)

  4. Jan BOS: Birth: 5 DEC 1890 in Over-Ouderkerk, gem. Nieuwer-Amstel, Noord-Holland, Nederland (Europa). Death: 23 OCT 1978 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland (Europa)

  5. Sipke BOS: Birth: 26 APR 1892 in Over-Ouderkerk, gem. Nieuwer-Amstel, Noord-Holland, Nederland (Europa). Death: 27 MAR 1962 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland (Europa)

  6. Grietje Alberta BOS: Birth: 5 FEB 1894 in Over-Ouderkerk, gem. Nieuwer-Amstel, Noord-Holland, Nederland (Europa). Death: 16 JUN 1971 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland (Europa)

  7. Fokke BOS: Birth: 29 MAR 1897 in Over-Ouderkerk, gem. Nieuwer-Amstel, Noord-Holland, Nederland (Europa). Death: 24 DEC 1993 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland (Europa)

  8. Akke BOS: Birth: 26 JUL 1898 in Over-Ouderkerk, gem. Nieuwer-Amstel, Noord-Holland, Nederland (Europa). Death: 22 SEP 1987 in Amsterdam (Noord), Noord-Holland, Nederland (Europa)

  9. Albert BOS: Birth: 21 AUG 1900 in Over-Ouderkerk, gem. Nieuwer-Amstel, Noord-Holland, Nederland (Europa). Death: 16 MAR 1903 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland (Europa)


Sources
1. Title:   [NL] <b>Burgerlijke Stand</b> [F] - Wymbritseradeel - geboorteakte
Page:   Copie akte in persoonlijk archief; aanwezig: Sipke de Boer (vader) te Abbega, Siebe Banning en Hendrik Norbruis (beide zwagers v.d. moeder) te Sneek
2. Title:   [NL] <b>Bevolkingsregister</b> [NH] - Amsterdam, per adres
3. Title:   [NL] <b>Bevolkingsregister</b> [NH] - Amsterdam, gezinskaarten
Page:   op kaart van echtgenoot
4. Title:   [NL] <b>Burgerlijke Stand</b> [NH] - Amsterdam - overlijdensakte
Page:   copie akte in persoonlijk archief; afschrift van 2 Apr 1984 te Amsterdam
5. Title:   [NL] <b>Burgerlijke Stand</b> [NH] - Amsterdam - huwelijksakte
Page:   Copie in persoonlijk archief; drie nog levende ouders aanwezig, alsmede Jetse de Boer, Fokke de Boer (broers van de bruid) en 2 onbekenden
6. Title:   [NL] <b>Bevolkingsregister</b> [NH] - Amsterdam, gezinskaarten
Page:   Copie in persoonlijk archief; 1 mei 1901 van Nwr Amstel nr A'dam, 12 Sep 1923 nr Weesp, 20 Mei 1926 nr A'dam, 24 feb 1927 nr Weesp, 31 Mrt 1932 van O-Amstel nr A'dam

Notes
a. Note:   N19264 <html>
 <img src="https://s6.postimg.org/6e139axyp/1911_Sijtske_Bosde_Boer-1.jpg_original.jpg">

 <b>Sijtske Bos-de Boer circa 1910?</b>
  <html>
 <img src="https://s6.postimg.org/bof8s2wz5/bos.jpg_original.jpg">

 <b>Jan Bos en Sijtske Bos-de Boer</b> circa 1900? (foto via via afkomstig van Jetse de Boer)

 <img src="https://s6.postimg.org/pk0i79ab5/Jan_Bos_Sijtskede_Boerca3mrt1911.jpg_original.jpg">

 <b>25-jarig huwelijksfeest 1911</b>
 <b>Fokke Bos</b> (13 jaar, centraal in de groep in het lichte colbert) met zus <b>Akke</b> (12 jaar, links aan Fokke's rechterzijde), mogelijk met zus <b>Griet</b> (17 jaar, schuin rechts achter Fokke), <b>Paul Kuhlmann</b> (53 jaar, met snor) & <b>Petronella Alida de Klerk</b> mogelijk rechts vooraan, <b>Rika</b> (21) mogelijk links vooraan (met rechterarm in de zij) met mogelijk <b>Sip</b> (18 jaar) ernaast, mogelijk <b>Jaap</b> (23 jaar) <b>& Johanna</b> daarnaast (links-achter het bruidspaar), <b>Cor</b> (24 jaar, met strik) met gearmd zijn vrouw <b>Dieuwertje</b> staan mogelijk rechts naast de jarige bruid, naast het echtpaar Kuhlmann?
 Eventuele andere familie op deze foto:
 Broer van de bruid: <b>Jetse de Boer 1862</b> (48 jaar) met vrouw <b>Catherina Maria geb. Schaink</b> (46 jaar), mogelijk samen rechts vooraan?
 Hun kinderen: <b>Hermanus Martinus</b> 1892 (18 jaar), <b>Catharina Maria</b> 1897 (bijna 14 jaar), <b>Jan</b> 1901 (10 jaar)
 Schoonzuster van de bruid: <b>weduwe Taetske de Boer-Fleur</b> 1859 (51 jaar)
 Haar dochter <b>Akke de Boer</b> 1891 (19 jaar) en zoon <b>Jacob de Boer</b> 1888 (22 jaar)
 Schoonzuster van de bruid: <b>Hitje Busch-de Boer-Tienstra</b> 1850 (60 jaar) en haar tweede man <b>Willem Bernardus Busch</b> 1840 (70 jaar)
 Haar dochter <b>Jacoba de Boer</b> 1883 (27 jaar)
 Zwager van de bruid: <b>Hendrik Kroonenberg</b> 1863 (47 jaar) en zijn derde vrouw <b>Harmanna</b> 1866 (44 jaar)
 Zijn zoons <b>Dirk Kroonenberg</b> 1888 (bijna 23 jaar, woont in Indie met vrouw), <b>Hendrik Kroonenberg</b> 1889 (21 jaar, woont in Stompwijk)
 Eventueel neef en nicht van de bruid (van wijlen oom Pieter de Haa) wonend in Den Bosch: <b>Matthijs Fokke de Haas</b> 1866 (45 jaar), <b>Cornelia Sijtske Fr. de Haas</b> 1864 (47 jaar)
 Eventueel 3 tantes van de bruidegom t.w.: te A'dam: <b>weduwe Trijntje Dam-Zeeven</b> 1833 (77 jaar), te Harlingen: <b>Jacoba Zijlstra-Zeeven</b> 1839 (72 jaar) & haar man <b>Hendrik Zijlstra</b> 1837 (71 jaar) en <b>Alida Dijkstra-Zeeven</b> 1846 (64 jaar) en haar man <b>Gerrit Dijkstra</b> 1844 (66 jaar)</html>
 Oom van de bruidegom te Harlingen: <b>Gerrit Bos</b> 1838 (72 jaar) en diens vrouw <b>Leentje Bos-Tadema</b> 1837 (73 jaar) Hun zoon: <b>Jan Bos</b> 1878 (32 jaar)
 Nicht van de vader van de bruidegom (verweesd nichtje geadopteerd door grootouders van de bruidegom t.w. Jan en Hieke Bos-de Roos) te Amsterdam: <b>Klaaske Zwaal-de Roos</b> 1837 (74 jaar)</html>
  ======================================================================================
  NAAM RELATIE GEb.DATUM/PLAATS BEROEP MUTATIES
  1. HAAS/DE/AKKE Hoofd 24/10/1821 Sneek Ovl: 12 jan 1900 2. Boer/de/Fokke Zoon 10/10/1850 Sneek Ovl: 24 juni 1899 gehuwd 23 nov 1889 3. Boer/de/Sjoukje Dochter 15/08/1857 Abbega Geh: 3 sep 1885; 10 oct 1885 naar Buiksloot 4. BOER/DE/SIJTSKE Dochter 02/11/1859 Abbega Geh: 3 mrt 1886 5. BOS JAN Schoonzoon 21/04/1861 Amsterdam Geh: 3 mrt 1886 6. Bos Cornelis Kleinzoon 07/05/1886 Amsterdam 7. Fleur Taetske Schndchtr 28/12/1859 Sneek Geh: 23 nov 1887 8. Boer/de/Jetze Zoon 28/12/1862 Sneek Mei 1890 naar Haarlem; geh.28 mei 1890; ov.31 mrt 1936 Haarlem 9. Boer/de/Doortje Klndchtr 25/04/1890 Amsterdam 10.Boer/de/Akke Klndchtr 04/12/1891 Amsterdam 11.Kroonenberg Hendrik Sch.zoon 08/12/1863 A'dam houtzager Geh:3 sep 1885; 10 oct 1885 nr Buiksloot
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ADRES AANKOMST - VERTREK MUTATIES
  86/84 Eglantierstraat 32 Hemgang aug 1880 - mei 1882 aug 1880 Fokke van 12/11/Anjelierstraat 57 .............................................................................16 aug 1880 Akke & Jetze uit Sneek ..............................................................................17 jun 1881 Sjoukje uit Gouda ...................................................................................apr 1882 Sjoukje nr 235/98 (Kuiperspad 15) 120/225 Goudsbloemstraat 156 mei 1882 - apr 1884 juli 1883 Sytske van 456/143 235/98 Kuiperspad 15 Molen apr 1884 - sep 1886 oct 1884 Sytske naar 452/143 Wijk WW "de Dolphijn" jan 1886 Sytske van 448/88 (sep 1886 nr 134a/80); ..............................................................................mrt 1886 Jan Bos van 134a/85 (ouders); geh:3 mrt 1886 ...........................................................................7 mei 1886 Cornelis Bos geboren in de Molen ...........................................................................1 oct 1885 Sjoukje (geh:3 sep 1885) nr.Buiksloot 42/186 Bloemstraat 94 sep 1886 - mrt 1888 23 nov 1887 Fokke gehuwd met Taetske Fleur ..............................................................................dec 1887 Fokke nr 37/235 Bloemgracht 31HS 482/235 Tuinstraat 52 mrt 1888 - mrt 1889 nov 1888 Jetse nr 37/306 Bloemgracht 61 (bij Fokke & Taetske) 237aa/265 Jacob van Lennepstr.117 mrt 1889 - jul 1889 Akke inwonend bij Fokke (bode) & Taetske 556/19 Westerstraat 227 9 jul 1889 - 23 jun 1892 25 apr 1890/ 4 dec 1891 Doortje resp.Akke geboren 235/54 Westerstraat 235 23 jun 1892 1 aug 1895 Sjoukje geboren .........................................................................29 jan 1896 Akke nr West Amstel 51 (tehuis) .........................................................................24 jun 1899 Fokke overleden (bode) ............................................................................................Taetske nr Hofjes 2/42 --------- AKKE
  638 (ring) West Amstel 51 29 jan 1896 - 12 jan 1900 12 jan 1900 Akke overleden Oude Mannen & Vrouwenhuis der Ned.Herv.Gemeente Diaconie FOKKE & TAETSKE (vervolg van Bloemstraat 94 en wordt vervolgd Jacob van Lennepkade)
  37/235 Bloemgracht 31HS dec 1887 - mrt 1889 12 dec 1887 Taetske Fleur van Haarlem; mrt 1889 nr 237aa/265 37/306 Bloemgracht 61 mrt 1888 - mrt 1889 nov 1888 Jetse van 482/235; Jetse naar 427/230; ------- JETZE ALLEEN:
  427/230 Rozenstraat 45 mrt 1889 - jul 1889 Jetze, Smid 14/70 Anjelierstraat 86 jul 1889 - feb 1890 84/217 Eglantierstraat 77 feb 1890 - mei 1890 Geh:28 mei 1890 met Catharina Schaink nr Haarlem ---------- SIJTSKE in dienst (inwonend)
  95/115 Elandstraat 4 9 jun 1881 - jun 1882 jun 1881 Sijtske uit Sneek, dienstbode bij Fam.Duym, banketbakkers 456/143 Spiegelstr.Nieuweweg 61 jun 1882 - jul 1883 idem, juli 1883 nr 120/225 (fam)
  452/149 Singel 552 oct 1884 - nov 1885 Sijtske van 235/98, dienstbode bij Fam.Bol winkeliers 448/88 Singel 415 nov 1885 - jan 1886 idem, jan 1886 nr 235/98 (fam) ----------- JAN BOS & SIJTSKE BOS-DE BOER
  134a/80 Hartoghstraat 15 sep 1886 - oct 1886 inwonend bij ouders van Jan Bos 157a/76 Houtmankade 35 oct 1886 - nov 1888 20 aug 1887 Jacob geboren 136a/232 van Heemskerkstraat 23 nov 1888 - aug 1889 Jan Bos, zeeman 444/31 Schipperstraat 13 aug 1889 - 9 dec 1889 Jan Bos, conducteur havenbootje ........................................................................31 oct 1889 Hendrika geboren .........................................................................9 dec 1889 naar Nieuwer Amstel (Over-Ouderkerk, Amsteldijk West) ===========
b. Note:   Binnengasthuis/ Schoovenstraat 18, boven
c. Note:   beide wonende te Amsterdam


RootsWeb.com is NOT responsible for the content of the GEDCOMs uploaded through the WorldConnect Program. The creator of each GEDCOM is solely responsible for its content.