Individual Page


Family
Marriage: Children:
  1. Jacob Jacobs POSTMUS (POSTHUMUS): Birth: 2 AUG 1794 in Sneek, Friesland, Nederland (Europa). Death: 28 MAY 1804 in Sneek, Friesland, Nederland (Europa)

  2. Clement (Klement) Jacobs POSTMUS (POSTHUMUS): Birth: 12 DEC 1796 in Sneek, Friesland, Nederland (Europa). Death: 13 FEB 1827 in Oosthem, Wymbritseradeel, Friesland, Nederland (Europa)

  3. Sjoukje Jacobs POSTMUS (POSTHUMUS) (POSTMA): Birth: 29 AUG 1799 in Sneek, Friesland, Nederland (Europa). Death: 9 FEB 1876 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland (Europa)

  4. Johannes Jacobs POSTMUS: Birth: 12 OCT 1801 in Sneek, Friesland, Nederland (Europa). Death: 20 MAY 1870 in Sneek, Friesland, Nederland (Europa)

  5. Geesje Jacobs POSTMUS: Birth: 5 FEB 1804 in Sneek, Friesland, Nederland (Europa). Death: 16 JUL 1823 in Oosthem, Wymbritseradeel, Friesland, Nederland (Europa)

  6. Jacob Jacobs POSTMUS: Birth: 21 MAR 1806 in Sneek, Friesland, Nederland (Europa). Death: 17 JUL 1862 in Sneek, Friesland, Nederland (Europa)

  7. Grietje Jacobs POSTMUS: Birth: 5 MAR 1809 in Sneek, Friesland, Nederland (Europa). Death: 21 JAN 1835 in Sneek, Friesland, Nederland (Europa)


Sources
1. Title:   [NL] <b>Burgerlijke Stand</b> [F] - Sneek - overlijdensakte
Page:   Copie akte in persoonlijk archief; aangevers zijn geburen van de overledene
2. Title:   [NL] <b>DTBL Boeken</b> [F] nr. 0672 - Herv. gem. Sneek, trouwregister 1782-1811
Page:   Copie in persoonlijk archief; Jacob Jacobs Posthumus te Sneek, Metje Klemens te Appingedam, Na 3 procl: getrouwd te Appingedam volgens attest"
3. Title:   [NL] <b>DTBL Boeken</b> [Gr] nr. ... - Herv. gem. Appingedam huwelijken
Page:   Copie in persoonlijk archief; "Jacob Postmus van Sneek En Mettje Clement van Appingedam ... gecopuleerd den 24 July 1793"

Notes
a. Note:   N19325 <html>
 <img src="https://s6.postimg.org/xh056u4q9/Jacob_Posthumus1811.jpg_original.jpg">
 </html>
 <b>Naamsaanneming in 1811 te Sneek</b></br>
  Naamsaanneming 1811: Sneek , deel 1 folio 10 Posthumus , Jacob, Sneek Kinderen : Klement 15, Johannes 10, Jacob 5, Sjoukje 12, Geesje 7, Grietje 2
  Uit Familiearchief van de Haer Arnoldi no.21 Testament Epke Sipkes de Roos 1 mei 1794
  blad 16:
  welken einde ik speciaal heb verzogt nagenoemde zeeven manspersoonen, om deezen met mij als getuigen te bevestigen, 't welk dezelve ook geredelijk hebben gedaan, na dat zij mij bij goeden verstande hadden zien en hooren verklaaren, dat de inhoud deezes mij bekend was, en mijne Testamentaire disposatie en uiterste wille behelsde: zijnde door den Notaris Wierdsma aan de overige getuigen alleen het begin en einde deezes voorgeleezen. Waarop ik, Testator en de getuigen deezen in bijweezen en aanzien van elkanderen hebben verteekend [na dat de woorden de helft van boven de veertiende regul der eerste bladzijde gesteld waaren] Al 't welke geschied is in een context, zonder tusschenkomen van vreemden handel. De naamen der getuigen zijn <b>Jacob Posthumus, Koopman en Roggedrager, Jacob Posthumus (de zoon), Verwer en Glazemaker</b>, Douwe Willems en Willem Douwes, Koemelker, Jouke Annes, Huisknegt en Anne Joukes, Buitenrust Mr Uurwerkmaker, alle binnen Sneek woonende en Petrus Wierdsma, Notaris te Leeuwarden.
  Aldus gedaan ten mijnen huize binnen Sneek den Agsten Sep= tember des jaars Een duizend zeven honderd negen en tagtig (get:) Epke S. de Roos, J: Posthumus, Jacob Jacobs Postmuis, Douwe Willems, Willem Douwes, Jouke Annes, Anne Joukes Buitenrust, Petrus Wierdsma.
b. Note:   Wijk 1, no.50
c. Note:   hij van Sneek, zij van Appingedam


RootsWeb.com is NOT responsible for the content of the GEDCOMs uploaded through the WorldConnect Program. The creator of each GEDCOM is solely responsible for its content.