Individual Page


Family
Marriage: Children:
  1. Akke Jans de HAAS: Birth: 2 JUL 1778 in Noorderdrachten, Smallingerland, Friesland, Nederland (Europa). Death: 9 DEC 1858 in Akkrum, Utingeradeel, Friesland, Nederland (Europa)

  2. Fokke (Fooke) Jans de HAAS: Birth: 14 MAR 1781 in Noorderdrachten, Smallingerland, Friesland, Nederland (Europa). Death: 14 APR 1830 in Sneek, Friesland, Nederland (Europa)

  3. Tijs (Thijs) Jans de HAAS: Birth: 24 JUL 1784 in Drachten, Smallingerland, Friesland, Nederland (Europa). Death: 6 SEP 1827 in Terzool, Rauwerderhem, Friesland, Nederland (Europa)

  4. Janke Jans de HAAS: Birth: ABT 1789 in Terhorne, Utingeradeel, Friesland, Nederland (Europa). Death: 21 JAN 1851 in Grouw, Idaarderadeel, Friesland, Nederland (Europa)


Sources
1. Title:   [NL] <b>DTBL Boeken</b> [F] nr. 0624 - Herv. gem. Drachten (Sma), trouwregister 1674-1811
Page:   Copie in persoonlijk archief: "[1778] Den 12 April zijn getrouwt: Jan Hendriks met Harmke Fookes, beyde in de Noorder Dragten nae 3 proclamatien"

Notes
a. Note:   N16368 Smallingerland, huwelijken 1743 Vermelding: Bevestiging huwelijk op 5 mei 1743 in Drachten Bruidegom: Fooke Jurjens afkomstig van Zuiderdrachten Bruid: Akke Pyters afkomstig van Ureterp Gestandaardiseerde namen: Bruidegom: FOKKE JURJENS Bruid: AUKJE PIETERS Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL) Trouwregister Hervormde gemeente Drachten 1674-1811 Inventarisnr.: DTB 624
  Opsterland, huwelijken 1758 Vermelding: Bevestiging huwelijk op 26 maart 1758 in Ureterp Bruidegom: Fokke Tijsses afkomstig van Ureterp Bruid: Trintje Riemers afkomstig van Ureterp Gestandaardiseerde namen: Bruidegom: FOKKE TIJSES Bruid: TRIJNTJE RIEMERS Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL) Trouwregister Hervormde gemeente Ureterp Siegerswoude 1722-1811 Inventarisnr.: DTB 569
  Opsterland, dopen, doopjaar 1759 Gedoopt op 8 februari 1759 in Ureterp en Siegerswoude Dopeling: Sijtske, dochter Vader: Fokke Tijsses Moeder: Gestandaardiseerde namen: Dopeling: SIETSKE Vader: FOKKE TIJSES Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL) Herv. gem. Ureterp en Siegerswoude, doop 1722-1811 Inventarisnr.: DTB 568
  Opsterland overlijden/begraven 1781 Overleden: Fooke Tysses Datum: 9 december 1781 Tekst: "ontfangen uyt de bekken van Koop Lammerts een Hindrik Geebes en Fooke Tysses de so(mma)" Ontvangen 0-16-0 wegens collecte Gestandaardiseerde namen: Overleden: FOKKE TIJSES Bron: Tresoar Archief van de Hervormde gemeente Ureterp, Siegerswoude en Bakkeveen Diaconie, kasboek 1775-1787 Toegang: 244-78 Inventarisnr.: 26, niet raadpleegbaar
  Opsterland overlijden/begraven 1782 Overleden: Fokke Tissens Datum: 12 juni 1782 Tekst: "betaalt aan Foke Jurjens voor een dootkist voor Fokke Tissens volgens quitan(tie) no. 19" Betaald 7-0-0 wegens begrafeniskosten Gestandaardiseerde namen: Overleden: FOKKE TIJSES Bron: Tresoar Archief van de Hervormde gemeente Ureterp, Siegerswoude en Bakkeveen Diaconie, kasboek 1775-1787 Toegang: 244-78 Inventarisnr.: 26, niet raadpleegbaar
  Opsterland Quotisatie 1749 Plaats: Ureterp Omschrijving : boer en veenboer Perso(o)n(en): Tys Lenses Aant. volw: 2 Aant. kind.: 1 Aanslag: 37:3:00 Verhoging: - Vermogen: - Gestandaardiseerde namen: TIJS LINSES, man Bron: Tresoar Toegang: 5 Invnr.: 6481 Folio: 31
  Opsterland Quotisatie 1749 Plaats: Ureterp
  Omschrijving : boer Perso(o)n(en): Tys Duyes Aant. volw.: 5 Aant. kind.: 3 Aanslag: 41:9:00 Verhoging: - Vermogen: - Gestandaardiseerde namen: TIJS DOEIES, man Bron: Tresoar Toegang: 5 Invnr.: 6481 Folio: 37
  Utingeradeel, huwelijken 1811 Vermelding: Bevestiging huwelijk op 6 januari 1811 in Akkrum Bruidegom: Bauke Philippus afkomstig van Grouw Bruid: Trijntje Jans afkomstig van Grouw Gestandaardiseerde namen: Bruidegom: BAUKE FILIPPUS Bruid: TRIJNTJE JANS Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL) Trouwregister Hervormde gemeente Akkrum Terhorne 1772-1811 Inventarisnr.: DTB 727
  Opsterland, huwelijken 1730 Vermelding: Bevestiging huwelijk op 17 december 1730 in Kortezwaag Bruidegom: Folkert Tijsses afkomstig van Kortezwaag Bruid: Aukjen Ottes afkomstig van Kortezwaag Gestandaardiseerde namen: Bruidegom: FOLKERT TIJSES Bruid: AUKJE OTTES Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL) Trouwregister Hervormde gemeente Langezwaag Kortezwaag Luxwoude 1723-1811 Inventarisnr.: DTB 564
  Smallingerland, huwelijken 1743 Vermelding: Bevestiging huwelijk op 5 mei 1743 in Drachten Bruidegom: Fooke Jurjens afkomstig van Zuiderdrachten Bruid: Akke Pyters afkomstig van Ureterp Gestandaardiseerde namen: Bruidegom: FOKKE JURJENS Bruid: AUKJE PIETERS Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL) Trouwregister Hervormde gemeente Drachten 1674-1811 Inventarisnr.: DTB 624
  Opsterland, huwelijken 1760 Vermelding: Bevestiging huwelijk in september 1760 in Ureterp Bruidegom: Fokke Goitzes afkomstig van Ureterp Bruid: Janke Roels afkomstig van Ureterp Gestandaardiseerde namen: Bruidegom: FOKKE GOOITSENS Bruid: JANKE ROELOFS Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL) Trouwregister Hervormde gemeente Ureterp Siegerswoude 1722-1811 Inventarisnr.: DTB 569
  Smallingerland, huwelijken 1720 Vermelding: Bevestiging huwelijk op 7 april 1720 in Drachten Bruidegom: Jurjen Fookes Bruid: Harmke Rienks Gestandaardiseerde namen: Bruidegom: JURJEN FOKKES Bruid: HARMKE RIENKS Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL) Trouwregister Hervormde gemeente Drachten 1674-1811 Inventarisnr.: DTB 624
  Opsterland Quotisatie 1749 Plaats: Ureterp Omschrijving: arbeyder Perso(o)n(en): Foocke Jurriens Aant. volw. : 2 Aant. kind. : 2 Aanslag: 11:13:00 Verhoging: - Vermogen: -
  Opsterland overlijden/begraven 1781 Overleden: de dochter van Fooke Jurjens Datum: 23 november 1781 Tekst: "ontfangen ujt de bekken van Fooke Jurjens dogter" Ontvangen 1-13-0 wegens collecte Gestandaardiseerde namen: Overleden: de dochter van FOKKE JURJENS Bron: Tresoar Archief van de Hervormde gemeente Ureterp, Siegerswoude en Bakkeveen Diaconie, kasboek 1775-1787 Toegang: 244-78 Inventarisnr.: 26, niet raadpleegbaar
  Opsterland overlijden/begraven 1798 Overleden: Fooke Jurriens Datum: 23 juni 1798 Tekst: "[aan Markes Jelles weegens het ter arde bestellen van Fooke Jurriens betaalt] voor suyker" Betaald 0-12-0 wegens begrafeniskosten Gestandaardiseerde namen: Overleden: FOKKE JURJENS Bron: Tresoar Archief van de Hervormde gemeente Ureterp, Siegerswoude en Bakkeveen Diaconie, kasboek 1786-1802 Toegang: 244-78 Inventarisnr.: 27, niet raadpleegbaar
  Opsterland overlijden/begraven 1798 Overleden: Fooke Jurriens Datum: 23 juni 1798 Tekst: "aan Markes Jelles weegens het ter arde bestellen van Fooke Jurriens betaalt voor kofe" Betaald 0-13-0 wegens begrafeniskosten Gestandaardiseerde namen: Overleden: FOKKE JURJENS Bron: Tresoar Archief van de Hervormde gemeente Ureterp, Siegerswoude en Bakkeveen Diaconie, kasboek 1786-1802 Toegang: 244-78 Inventarisnr.: 27, niet raadpleegbaar
  Opsterland overlijden/begraven 1798 Overleden: Fooke Jurjens Datum: 23 juni 1798 Tekst: "onfangen uijt Fooke Jurjens boelgoed" Ontvangen 38-2-0 wegens verkoop bezittingen, boelgoed Gestandaardiseerde namen: Overleden: FOKKE JURJENS Bron: Tresoar Archief van de Hervormde gemeente Ureterp, Siegerswoude en Bakkeveen Diaconie, kasboek 1786-1802 Toegang: 244-78 Inventarisnr.: 27, niet raadpleegbaar
  Opsterland overlijden/begraven 1802 Overleden: de weduwe van Fooke Jurjens Datum: 10 januari 1802 Tekst: "ontfangen uit het laad van die begrafenisse van Fooke Jurjens weduw" Ontvangen 0-9-0 wegens collecte Gestandaardiseerde namen: Overleden: de weduwe van FOKKE JURJENS Bron: Tresoar Archief van de Hervormde gemeente Ureterp, Siegerswoude en Bakkeveen Diaconie, kasboek 1786-1802 Toegang: 244-78 Inventarisnr.: 27, niet raadpleegbaar
  Opsterland overlijden/begraven 1802 Overledene: de weduwe van Fooke Jurjens Datum: 16 januari 1802 Tekst: "ontfangen van het boelgoed van Meindert Jans en Fooke Jurjens weedu haar goederen" Ontvangen 23-8-8 wegens verkoop bezittingen, boelgoed Gestandaardiseerde namen: Overledene: de weduwe van FOKKE JURJENS Bron: Tresoar Archief van de Hervormde gemeente Ureterp, Siegerswoude en Bakkeveen Diaconie, kasboek 1802-1822 Toegang: 244-78 Inventarisnr.: 28
b. Note:   via huwelijksakte dochter Janke 1819 ("Harmke Folkerts")
c. Note:   Jan Hendriks in de Noorderdrachten en Harmke Fookes in de Noorderdrachten


RootsWeb.com is NOT responsible for the content of the GEDCOMs uploaded through the WorldConnect Program. The creator of each GEDCOM is solely responsible for its content.