Descendancy

'Umi-a-Liloa : B: ABT 1470.
    + Kapukini
        2 Keali'iokaloa : B: ABT 1500. D: ABT 1545
            + Maku-wahine-a-palaka
                3 Kukailani
                    + Kaohuki-o-kalani
                        4 Makakaualii
                            + Kapukamola
                                5 Iwikau-i-kaua
                                    + Kapu-kini
                                        6 Person Not Viewable
                                    + Keaka-mahana
                                    + Makakaualii Kauakahi Kau'ana'au-a-kane
                                        6 Kane-i-Kauaiwilani
                                            + Keakealani-wahine : B: ABT 1640. D: ABT 1695
                            + Ka'akauawao
                                5 Umi-nui-kukailani
                                    + Kalani-o-'Umi
                                        6 Kanaloa-i-Kaiwilena Kapulehu
                                            + Keakealani-wahine : B: ABT 1640. D: ABT 1695
                        4 Kaikilani
                            + Kana-loa-kua-ana
                                5 Kalani-o-'Umi
                                    + Umi-nui-kukailani
                                        6 Kanaloa-i-Kaiwilena Kapulehu
                                            + Keakealani-wahine : B: ABT 1640. D: ABT 1695
                                5 Keakealanikane
                                    + Keali'i-o-kalani
                                        6 Keaka-mahana
                                            + Iwikau-i-kaua
                                                7 Keakealani-wahine : B: ABT 1640. D: ABT 1695
                                                    + Kanaloa-i-Kaiwilena Kapulehu
                                                        8 Keawe-i-Kekahi-ali'i-o-kamoku : B: ABT 1665. D: 1754
                                                            + Kalani-Kauleleiaiwi : B: ABT 1685.
                                                            + Umi-ula-i-Ka'ahumanu
                                                            + Kauhiokaka
                                                            + Lono-maa-i-kanaka
                                                                9 Kai'inamao Kalani-nui-i-a-mamao
                                                                    + Kekaulike-i-Kawekiuonalini
                                                                    + Kauhiokeka
                                                                    + Ahia
                                                                    + Kamakaimoku
                                                                9 Kauhiokeka
                                                                    + Kai'inamao Kalani-nui-i-a-mamao
                                                    + Kane-i-Kauaiwilani
                                        6 Person Not Viewable
                                            + Person Not Viewable
                                                7 Person Not Viewable
                                                    + Person Not Viewable
                                    + Piilani
                                        6 Person Not Viewable
                                            + Person Not Viewable
                                                7 Person Not Viewable
                                                    + Person Not Viewable
                            + Lonokamakahiki
                                5 Keali'i-o-kalani
                                    + Keakealanikane
                                        6 Keaka-mahana
                                            + Iwikau-i-kaua
                                                7 Keakealani-wahine : B: ABT 1640. D: ABT 1695
                                                    + Kanaloa-i-Kaiwilena Kapulehu
                                                        8 Keawe-i-Kekahi-ali'i-o-kamoku : B: ABT 1665. D: 1754
                                                            + Kalani-Kauleleiaiwi : B: ABT 1685.
                                                            + Umi-ula-i-Ka'ahumanu
                                                            + Kauhiokaka
                                                            + Lono-maa-i-kanaka
                                                                9 Kai'inamao Kalani-nui-i-a-mamao
                                                                    + Kekaulike-i-Kawekiuonalini
                                                                    + Kauhiokeka
                                                                    + Ahia
                                                                    + Kamakaimoku
                                                                9 Kauhiokeka
                                                                    + Kai'inamao Kalani-nui-i-a-mamao
                                                    + Kane-i-Kauaiwilani
                                        6 Person Not Viewable
                                            + Person Not Viewable
                                                7 Person Not Viewable
                                                    + Person Not Viewable
                                    + Keawe-o-kai
                                        6  Kanaluau'o
                                            + Ho'o'lai-kaiwi
                                                7 Mahi-o-lole
                                                    + Kanekuka'ailani
            + Helu'anuu
                3 Kaohuki-o-kalani
                    + Kukailani
                        4 Makakaualii
                            + Kapukamola
                                5 Iwikau-i-kaua
                                    + Kapu-kini
                                        6 Person Not Viewable
                                    + Keaka-mahana
                                    + Makakaualii Kauakahi Kau'ana'au-a-kane
                                        6 Kane-i-Kauaiwilani
                                            + Keakealani-wahine : B: ABT 1640. D: ABT 1695
                            + Ka'akauawao
                                5 Umi-nui-kukailani
                                    + Kalani-o-'Umi
                                        6 Kanaloa-i-Kaiwilena Kapulehu
                                            + Keakealani-wahine : B: ABT 1640. D: ABT 1695
                        4 Kaikilani
                            + Kana-loa-kua-ana
                                5 Kalani-o-'Umi
                                    + Umi-nui-kukailani
                                        6 Kanaloa-i-Kaiwilena Kapulehu
                                            + Keakealani-wahine : B: ABT 1640. D: ABT 1695
                                5 Keakealanikane
                                    + Keali'i-o-kalani
                                        6 Keaka-mahana
                                            + Iwikau-i-kaua
                                                7 Keakealani-wahine : B: ABT 1640. D: ABT 1695
                                                    + Kanaloa-i-Kaiwilena Kapulehu
                                                        8 Keawe-i-Kekahi-ali'i-o-kamoku : B: ABT 1665. D: 1754
                                                            + Kalani-Kauleleiaiwi : B: ABT 1685.
                                                            + Umi-ula-i-Ka'ahumanu
                                                            + Kauhiokaka
                                                            + Lono-maa-i-kanaka
                                                                9 Kai'inamao Kalani-nui-i-a-mamao
                                                                    + Kekaulike-i-Kawekiuonalini
                                                                    + Kauhiokeka
                                                                    + Ahia
                                                                    + Kamakaimoku
                                                                9 Kauhiokeka
                                                                    + Kai'inamao Kalani-nui-i-a-mamao
                                                    + Kane-i-Kauaiwilani
                                        6 Person Not Viewable
                                            + Person Not Viewable
                                                7 Person Not Viewable
                                                    + Person Not Viewable
                                    + Piilani
                                        6 Person Not Viewable
                                            + Person Not Viewable
                                                7 Person Not Viewable
                                                    + Person Not Viewable
                            + Lonokamakahiki
                                5 Keali'i-o-kalani
                                    + Keakealanikane
                                        6 Keaka-mahana
                                            + Iwikau-i-kaua
                                                7 Keakealani-wahine : B: ABT 1640. D: ABT 1695
                                                    + Kanaloa-i-Kaiwilena Kapulehu
                                                        8 Keawe-i-Kekahi-ali'i-o-kamoku : B: ABT 1665. D: 1754
                                                            + Kalani-Kauleleiaiwi : B: ABT 1685.
                                                            + Umi-ula-i-Ka'ahumanu
                                                            + Kauhiokaka
                                                            + Lono-maa-i-kanaka
                                                                9 Kai'inamao Kalani-nui-i-a-mamao
                                                                    + Kekaulike-i-Kawekiuonalini
                                                                    + Kauhiokeka
                                                                    + Ahia
                                                                    + Kamakaimoku
                                                                9 Kauhiokeka
                                                                    + Kai'inamao Kalani-nui-i-a-mamao
                                                    + Kane-i-Kauaiwilani
                                        6 Person Not Viewable
                                            + Person Not Viewable
                                                7 Person Not Viewable
                                                    + Person Not Viewable
                                    + Keawe-o-kai
                                        6  Kanaluau'o
                                            + Ho'o'lai-kaiwi
                                                7 Mahi-o-lole
                                                    + Kanekuka'ailani
        2 Keawe-nui-a-'Umi
            + Person Not Viewable
                3 Kapohelemai
                    + Makua-nui
                3 Kanako'awe
                    + Kaihikapu
                        4 Kapukamola
                            + Makakaualii
                                5 Iwikau-i-kaua
                                    + Kapu-kini
                                        6 Person Not Viewable
                                    + Keaka-mahana
                                    + Makakaualii Kauakahi Kau'ana'au-a-kane
                                        6 Kane-i-Kauaiwilani
                                            + Keakealani-wahine : B: ABT 1640. D: ABT 1695
            + Ha-o-kalani Kane-alae
                3 Lonokamakahiki
                    + Person Not Viewable
                    + Kaikilani
            + Koi-hala-wai-lana
                3 Kana-loa-kua-ana
                    + Kaikilani
    + Piikea
        2 Makua-nui
            + Wao
                3 Person Not Viewable
                        4 Person Not Viewable
                            + Person Not Viewable
                                5 Person Not Viewable
                                    + Person Not Viewable
                                        6 Hinai
                                            + Kupapa-a-i
                3 Ih
                    + Kuwalu
                        4 Kua'ana-a-Ih
                            + Person Not Viewable
                                5 Kuahui
                                    + Keopumailani
                                        6 Mokulani
                                            + Niau
                        4 Ahu-a-i
                            + Piilani-wahine
                                5 Lono-maa-i-kanaka
                                    + Keawe-i-Kekahi-ali'i-o-kamoku : B: ABT 1665. D: 1754
                            + Kaoui-o-kalani
                                5 Kapai-a-Ahu
                                    + Umi-ula-i-Ka'ahumanu
                    + Akihikame'eonoa
                    + Hooleialii
                    + Kaouilikookeakalani
            + Kapohelemai
        2 Person Not Viewable
            + Person Not Viewable
                3 Akihikame'eonoa
                    + Ih

RootsWeb.com is NOT responsible for the content of the GEDCOMs uploaded through the WorldConnect Program. The creator of each GEDCOM is solely responsible for its content.