Individual Page


Family
Marriage: Children:
  1. Timothes KRIEL: Birth: 17 Nov 1887.

  2. Christopher KRIEL: Birth: 15 Aug 1892.

  3. Maria Catharina KRIEL: Birth: 23 Jun 1895.

  4. Margaretha Louisa KRIEL: Birth: Oct 1899.


Sources
1. Title:   Krielvoorsate.ged
2. Title:   Abraham Paul Kriel : sy lewe en werk. Johannesburg : A.Kriel-Kinderhuis, 1932. P. 16-17
Page:   P. 5-6, 10-11, 13, 41, 45
Author:   Kestell J. D.
Publication:   Johannesburg : A. Kriel-Kinderhuis, 1932.
3. Title:   Bouers van weleer : lewensketse van enkele groot figure uit die geskiedenis van die N.G. Kerk in Suid-Afrika
Page:   P. 137
Author:   Gerdener, G.B.A.
Publication:   Kaapstad : N.G. Kerk, 1951
4. Title:   Hugo A.M. met medewerking van Van der Bijl J.: Die Kerk van Stellenbosch 1686-1963 : 'n geskiedenis van die kerkgeboue van die Nederduits Gereformeerde Gemeente te Stellenbosch, en van die mense wat hulle gebou het, vanaf die dae van Simon van der Stel tot op die huidige dag, in opdrag van die Kerkraad van Stellenbosch. Kaapstad : Tafelberg, 1963. )Registeruitgawe no. 4) P. 238 (Bylae VI: Opgawe van persone wat in die kerk begrawe is, vir sover bekend, 1730-1810. P. 227
Page:   P. 188
Author:   Hugo A.M.
Publication:   Kaapstad : Tafelberg, 1963.
Text:   Registeruitgawe no. 4
5. Title:   Abraham Paul Kriel : sy lewe en werk. Johannesburg : A.Kriel-Kinderhuis, 1932. P. 16-17
Page:   P. 31-33
Author:   Kestell J. D.
Publication:   Johannesburg : A. Kriel-Kinderhuis, 1932.
6. Title:   Abraham Paul Kriel : sy lewe en werk. Johannesburg : A.Kriel-Kinderhuis, 1932. P. 16-17
Page:   P. 62, 76
Author:   Kestell J. D.
Publication:   Johannesburg : A. Kriel-Kinderhuis, 1932.
7. Title:   Abraham Paul Kriel : sy lewe en werk. Johannesburg : A.Kriel-Kinderhuis, 1932. P. 16-17
Page:   P. 76
Author:   Kestell J. D.
Publication:   Johannesburg : A. Kriel-Kinderhuis, 1932.
8. Title:   Abraham Paul Kriel : sy lewe en werk. Johannesburg : A.Kriel-Kinderhuis, 1932. P. 16-17
Page:   P. 148, 152
Author:   Kestell J. D.
Publication:   Johannesburg : A. Kriel-Kinderhuis, 1932.
9. Title:   Oupa Kriel, vader van duisende. Fleur vir Okt. 1946.
Page:   P. 45
Author:   Nicol, Wm

Notes
a. Note:   Hulle het mekaar leer ken toe sy 'n leerling van die Hugenote-seminarie was. Hy het aan haar verloof geraak toe hy sy siek broer, Jan Gysbert as predikant te Jansenville afgelos het. Na hulle huwelik was hulle te Dutoitspan werksaam. A.P. groei op te "Keerweder", as seun van 'n wynboer, wat sy skoling by plaasskole ontvang het. Hy het van jongs af maklik met kinders omgegaan, en word veral onthou hoe hy as jong seun behulpsaam was met die sondagskoolpieknieks op die plaas "Keurvlei" van Johannes Haumann.
  Hy was die eerste persoon om 'n kersboom in die eetkamer van een van sy broers se huis vir die kinders met kerstyd te hou. Kort daarna is 'n kersboom in die kerk gehou. Later het hy ook vir die eerste kersboom in die kerk op Stellenbosch gesorg, asook te Dutoitspan. Hy was 'n natuurlike leier op geestelike gebied onder die jongmense van sy tyd en het graag byeenkomste georganiseer.
  Onder sy leiding as jongman is daar ekstra sitplekke by die noordgalery in die Stellenbosche kerk vir die skoliere van Gimnasium en die studente aangewys.
  Hy was 'n leerling van die "Gymnasium" te Stellenbosch en sy opleiding as predikant ontvang hy te Stellenbosch, waar einde 1880 gelegimiteer tot predikant van die NG-Kerk.
  Op 'n Europese reis besoek hy en sy vrou verskeie weeshuise. By sy terugkoms begin hy by gemeentes kollekteer vir die versorging van weeskinders in Suid-Afrika. Hy aanvaar 'n beroep na die gemeente Langlaagte te Johannesburg waar hy die stigter van die Abraham Kriel-weeshuis word. Hier spreek veral sy onwrikbare geloofsvertroue en innige gebede. Hy stel die plan van die Langlaagte-kerk wat anders as die ander kerke, vierkantig gebou word, voor. Later is baie kerkgeboue in die land volgens hierdie basiese plan gebou.
  Hy aanvaar gedurende 1893 die beroep na Witwatersrand-Wes waar hy op 1893-06-01 aangekom het. Meeste van sy gemeentelede het te Langlaagte gewoon.
  Tydens die Anglo-Boere-oorlog tree hy as veldprediker op, en vergesel genl. Christiaan Beyers en kmdt. Jan Naude.
  Na die voltooiing van die kinderhuisgebou neem A.P. se kragte af en ontwikkel hy 'n senuweekwaal. Hy rus jaarliks te Clansthal, Umkomaas en reis weer na Europa waar hy weeshuise besoek. In 1918 tree hy as predikant af, en raak verlam. Gedurende 1927 besoek hy vir die laaste keer Franshoek.
  A.P. sal veral onthou word vir sy onbaatsugtige diens aan die weeskinders van Suid-Afrika en die ontstaan van die Abraham Krielkinderhuis te Langlaagte. Hy en sy vrou het hierdie taak in die geloof aangepak en hulle gebede is altyd verhoor soos die swartman wat een oggend nadat alle voorrade die vorige aan dop was gese het: "'n Ander baas het hier stilgehou vanmore baie vroeg en het al daardie kos hier afgelaai vir die weeskinders".


RootsWeb.com is NOT responsible for the content of the GEDCOMs uploaded through the WorldConnect Program. The creator of each GEDCOM is solely responsible for its content.