Individual Page


Sources
1. Title:   Krielvoorsate.ged
2. Title:   Rondom die Anglo-Boereoorlog 1899-1902 : 'n keur uit die fotoversameling van wyle Christofer Kriel
Page:   Redaksionele voorwoord
Author:   De Villiers, J. red.
Publication:   Johannesburg : Perskor, 1979.
3. Title:   Brief van A.P. Kriel * 23-6-1925 gedateer 19-12-1997 aan H.D. Garner
Author:   Brief van A.P. Kriel

Notes
a. Note:   Hy het 'n groot vriendekring gehad. Sy suster Maria Catharina (b5c5d2e12f3) is sy enigste erfgenaam maar sy neef Abraham Paul erf sy vader se ou lessenaar en laaie.
  Hy bring sy kinderjare te Langlaagte tot en met St. 7 deur waar sy vader predikant was. Tydens die Anglo-Boereoorlog het die Britse owerheid sy moeder en al sy broers en susters na sy ouma in Cradock gestuur. Dit het 'n groot indruk op Christo gelaat. Hy woon die Hoer Jongenskool te Stellenbosch by. Toe die Eerste Wereldoorlog uitbreek was hy, Timo en Marie studente te Stellenbosch. Christo en Timo sluit as rebelle by 'n groot groep Roos-Senekal-burgers aan.
  Hulle word deur Regeringsmagte by Mushroom Valley onder Generaal C.R. de Wet gevang. Christo word ses maande lank in die De-Beers gevangenis by Kimberley aangehou. Hier in die "Botha-Smuts-hotel" stuur Christo briewe in die vorm van 'n koerantjie aan sy suster. Toe hy in 1915 vrygelaat word het hy die Helpmekaarbeweging gesteun deur fondsinsameling.
  Christo behaal BSc. in 1917 aan die Victoria Kollege, later Universiteit van Stellenbosch. Hy vertrek gedurende 1927 na Chicago vir verdere opleiding in litografie, maar woon onderweg 'n kerklike konferensie in Lausanne, Switserland by waar hy diep onder die indruk van 'n Japanese sendeling, Paget Wilkes, kom. Hy besluit om geestelike werk te doen. Toe hy in 1928 in Chicago studeer het, het hy die tyding van sy vader se dood gekry.
  Hy was kolporteur van die N.G. Kerk en het baie in Suid-Afrika gereis. Hy het lesings gehou oor kommunisme, opgrawings in die Bybellande, die wederkoms van Christus en die Kinderhuis te Langlaagte. Soms het hy kinderdienste waargeneem.
  Christo het vroeg in sy lewe reeds in fotografie belanggestel. Hy het baie fotos geneem wat aanvanklik op glasnegatiewe vasgel�e is. Tydens sy reise het hy dan ligbeeldvertonings met 'n primitiewe lantern-projektor aangebied. Baie van sy fotos is in 'n boek versamel.
  Chris was nie baie spraaksaam nie, en het gelykmatig gepraat, byna asof hy nie veel gevoel openbaar nie, maar hy het nie geskroom om met groot oortuiging te s�e wat hy glo nie. Hy was 'n Afrikaner in murg en been en het sy Afrikanerskap ernstiger opgeneem as enigiemand anders in die familie. Hy was lewenslank met die Moody Bybelinstituut in Chicago waar hy gestudeer het, in verbinding.
  Ongetroud.


RootsWeb.com is NOT responsible for the content of the GEDCOMs uploaded through the WorldConnect Program. The creator of each GEDCOM is solely responsible for its content.