Registry


Descendant Register, Generation No. 1

Tamar White (Nathaniel /White/, Thomas /White/, Ebenezer /White/, Thomas /White/) was born 19 Jan 1730/31 in Weymouth, Norfolk, MA, and died 20 Jun 1789 in Weymouth, Norfolk, MA. She married Nathaniel Bayley on 3 Oct 1754 in Weymouth, Norfolk, MA, son of James /Bayley/ and Sarah /[--?--]/. He was born 27 Dec 1731 in Weymouth, Norfolk, MA, and died 17 Dec 1812 in Weymouth, Norfolk, MA.

Children of Tamar /White/ and Nathaniel /Bayley/ are:
 1. Lydia Bayley was born 1 Aug 1755 in Weymouth, Norfolk, MA.

 2. Samuel Bayley was born 24 Jun 1758 in Weymouth, Norfolk, MA, and died 16 Mar 1839 in Weymouth, Norfolk, MA.

 3. Sarah Bayley was born 12 Jul 1763 in Weymouth, Norfolk, MA, and died 24 Jul 1787 in South Weymouth, Norfolk, MA.

 4. Mary Bayley was born 26 Jan 1765 in Weymouth, Norfolk, MA, and died BEF. 1807.

 5. Charlotte Bayley was born 23 Sep 1767 in Weymouth, Norfolk, MA, and died 19 Feb 1797 in Weymouth, Norfolk, MA.

 6. Nathaniel Bayley was born 4 Oct 1769 in Weymouth, Norfolk, MA.

 7. Elizabeth Bayley was born 19 Jul 1772 in Weymouth, Norfolk, MA, and died 1851-1855.


Search for Tamar White in Newspapers

Descendant Register, Generation No. 2

Lydia Bayley was born 1 Aug 1755 in Weymouth, Norfolk, MA. She married John Thomas on 4 Dec 1774 in Weymouth, Norfolk, MA.

Samuel Bayley was born 24 Jun 1758 in Weymouth, Norfolk, MA, and died 16 Mar 1839 in Weymouth, Norfolk, MA. He married Elizabeth Blanchard on 17 Nov 1785 in Weymouth, Norfolk, MA, daughter of Daniel /Blanchard/ and Mary /Pratt/. She was born 1 Sep 1758 in Weymouth, Norfolk, MA, and died 1843 in Weymouth, Norfolk, MA.

Children of Samuel /Bayley/ and Elizabeth /Blanchard/ are:
 1. Samuel Pratt Bayley was born 3 Aug 1788 in Weymouth, Norfolk, MA, and died 20 Feb 1847 in Weymouth, Norfolk, MA.

 2. Nathaniel Bayley was born 30 Nov 1789 in Weymouth, Norfolk, MA.

 3. Sarah Bayley was born 22 Oct 1793 in Weymouth, Norfolk, MA.

 4. Deborah Bayley was born 29 Oct 1797 in Weymouth, Norfolk, MA.

 5. Mary T. Bayley was born 7 Aug 1806 in Weymouth, Norfolk, MA, and died 1 Nov 1868 in Weymouth, Norfolk, MA.


Sarah Bayley was born 12 Jul 1763 in Weymouth, Norfolk, MA, and died 24 Jul 1787 in South Weymouth, Norfolk, MA.

Mary Bayley was born 26 Jan 1765 in Weymouth, Norfolk, MA, and died BEF. 1807. She married Nathaniel Richards on 14 Aug 1783 in Weymouth, Norfolk, MA, son of Nathaniel /Richards/ and Deborah /Blanchard/. He was born 9 Jan 1763 in Weymouth, Norfolk, MA, and died 24 Mar 1857 in Weymouth, Norfolk, MA.

Children of Mary /Bayley/ and Nathaniel /Richards/ are:
 1. Josiah Richards was born 27 Nov 1783 in Weymouth, Norfolk, MA, and died 14 Aug 1818 in Weymouth, Norfolk, MA.


Charlotte Bayley was born 23 Sep 1767 in Weymouth, Norfolk, MA, and died 19 Feb 1797 in Weymouth, Norfolk, MA. She married James Richards on 2 Oct 1788 in Weymouth, Norfolk, MA, son of Nathaniel /Richards/ and Deborah /Blanchard/. He was born 27 Jan 1764 in Weymouth, Norfolk, MA, and died 13 Jan 1810 in Weymouth, Norfolk, MA.

Children of Charlotte /Bayley/ and James /Richards/ are:
 1. David Richards was born 23 Sep 1790 in Weymouth, Norfolk, MA, and died 23 May 1862 in Weymouth, Norfolk, MA.

 2. Charlotte Richards was born 6 Jan 1794 in Weymouth, Norfolk, MA, and died 15 May 1795 in Weymouth, Norfolk, MA.

 3. Nancy Richards was born Mar 1802 in Weymouth, Norfolk, MA, and died 20 Jan 1883 in Weymouth, Norfolk, MA.


Nathaniel Bayley was born 4 Oct 1769 in Weymouth, Norfolk, MA.

Elizabeth Bayley was born 19 Jul 1772 in Weymouth, Norfolk, MA, and died 1851-1855. She married Josiah Blanchard on 27 Jun 1793 in Weymouth, Norfolk, MA, son of Daniel /Blanchard/ and Mary /Pratt/. He was born Aug 1756 in Weymouth, Norfolk, MA, and died 7 Jul 1839 in Weymouth, Norfolk, MA.


Descendant Register, Generation No. 3

Samuel Pratt Bayley was born 3 Aug 1788 in Weymouth, Norfolk, MA, and died 20 Feb 1847 in Weymouth, Norfolk, MA. He married Thais Loud on 16 May 1812 in Weymouth, Norfolk, MA, daughter of Eliphalet /Loud/ and Anna /Blanchard/. She was born 21 Nov 1788 in Weymouth, Norfolk, MA, and died 7 Dec 1858 in Weymouth, Norfolk, MA.

Children of Samuel Pratt /Bayley/ and Thais /Loud/ are:
 1. Eliza Ann Bayley was born 16 Aug 1814 in Weymouth, Norfolk, MA, and died 8 Apr 1883 in Weymouth, Norfolk, MA.

 2. Nathaniel White Bayley was born 26 Apr 1816 in Weymouth, Norfolk, MA.

 3. George Bayley was born 13 Apr 1818 in Weymouth, Norfolk, MA, and died 6 Sep 1869 in Weymouth, Norfolk, MA.

 4. Maria Angenette Bayley was born 29 May 1820 in Weymouth, Norfolk, MA, and died 31 Aug 1910 in Weymouth, Norfolk, MA.

 5. James Bayley was born 7 Mar 1822 in Weymouth, Norfolk, MA.

 6. Sally Bayley was born 18 Nov 1824 in Weymouth, Norfolk, MA.

 7. Augusta Mulviria Bayley was born 14 Jan 1831 in Weymouth, Norfolk, MA, and died 24 Feb 1834 in Weymouth, Norfolk, MA.


Nathaniel Bayley was born 30 Nov 1789 in Weymouth, Norfolk, MA.

Sarah Bayley was born 22 Oct 1793 in Weymouth, Norfolk, MA.

Deborah Bayley was born 29 Oct 1797 in Weymouth, Norfolk, MA. She married John F. Payson on 12 Jul 1826 in Weymouth, Norfolk, MA.

Mary T. Bayley was born 7 Aug 1806 in Weymouth, Norfolk, MA, and died 1 Nov 1868 in Weymouth, Norfolk, MA. She married Josiah Torrey on 28 Jun 1840, son of Samuel /Torrey/ and Dorothy /Blanchard/. He was born 19 Aug 1801 in Weymouth, Norfolk, MA, and died 5 Mar 1869 in Weymouth, Norfolk, MA.

Josiah Richards was born 27 Nov 1783 in Weymouth, Norfolk, MA, and died 14 Aug 1818 in Weymouth, Norfolk, MA. He married Hannah Hunt on 27 Feb 1804 in Weymouth, Norfolk, MA, daughter of Ebenezer /Hunt/ and Rachel /Kingman/. She was born 25 Aug 1778 in Weymouth, Norfolk, MA.

Children of Josiah /Richards/ and Hannah /Hunt/ are:
 1. Warren Richards was born 16 Jul 1804 in Weymouth, Norfolk, MA.

 2. Mary Bayley Richards was born 6 Jul 1806 in Weymouth, Norfolk, MA, and died 21 Sep 1835 in Weymouth, Norfolk, MA.

 3. Ebenezer Hunt Richards was born 6 Jul 1806 in Weymouth, Norfolk, MA, and died BEF. 1888 in Weymouth, Norfolk, MA.


David Richards was born 23 Sep 1790 in Weymouth, Norfolk, MA, and died 23 May 1862 in Weymouth, Norfolk, MA. He married Sarah Pratt Bates on 13 Mar 1813 in Weymouth, Norfolk, MA, daughter of Alpheus /Bates/ and Elizabeth /Pratt/. She was born 27 Nov 1791 in Weymouth, Norfolk, MA.

Children of David /Richards/ and Sarah Pratt /Bates/ are:
 1. Caroline Bates Richards was born 10 Jan 1814 in Weymouth, Norfolk, MA.

 2. James Bayley Richards was born 12 Mar 1817 in Weymouth, Norfolk, MA.

 3. David Porter Richards was born 23 Nov 1819 in Weymouth, Norfolk, MA, and died 20 May 1882 in Weymouth, Norfolk, MA.

 4. Sarah Ann Richards was born 11 Jan 1824 in Weymouth, Norfolk, MA.


Charlotte Richards was born 6 Jan 1794 in Weymouth, Norfolk, MA, and died 15 May 1795 in Weymouth, Norfolk, MA.

Nancy Richards was born Mar 1802 in Weymouth, Norfolk, MA, and died 20 Jan 1883 in Weymouth, Norfolk, MA. She married John Dyer on 4 Oct 1826 in Weymouth, Norfolk, MA, son of Polly /Holbrook/ and John /Dyer/. He was born 17 Jan 1801 in Weymouth, Norfolk, MA, and died BEF. 19 Sep 1863.


Descendant Register, Generation No. 4

Eliza Ann Bayley was born 16 Aug 1814 in Weymouth, Norfolk, MA, and died 8 Apr 1883 in Weymouth, Norfolk, MA. She married Oliver Beals Shaw on 25 Jul 1836 in Weymouth, Norfolk, MA, son of Oliver /Shaw/ and Lydia /Tirrell/. He was born 26 Nov 1813 in Weymouth, Norfolk, MA, and died 5 Feb 1878 in Weymouth, Norfolk, MA.

Children of Eliza Ann /Bayley/ and Oliver Beals /Shaw/ are:
 1. William S. Shaw was born 19 Oct 1843.

 2. Person Not Viewable .

 3. Person Not Viewable .

 4. Person Not Viewable .


Nathaniel White Bayley was born 26 Apr 1816 in Weymouth, Norfolk, MA. He married Lucy H. Tirrell on 12 Nov 1840 in Weymouth, Norfolk, MA, daughter of Abigail /Thayer/ and Leonard /Tirrell/. She was born 16 Dec 1819 in Weymouth, Norfolk, MA.

Children of Nathaniel White /Bayley/ and Lucy H. /Tirrell/ are:
 1. James Henry Bayley was born 22 Mar 1841 in Weymouth, Norfolk, MA.

 2. Augusta Melvina Bayley was born 31 Mar 1846 in Weymouth, Norfolk, MA.

 3. Frederick Loring Bayley was born 16 Jul 1861 in Weymouth, Norfolk, MA.

 4. William Herbert Bayley was born 17 Sep 1864 in Weymouth, Norfolk, MA.


George Bayley was born 13 Apr 1818 in Weymouth, Norfolk, MA, and died 6 Sep 1869 in Weymouth, Norfolk, MA. He married Beulah Bates on 20 Nov 1845 in Weymouth, Norfolk, MA, daughter of Warren /Bates/ and Lois /Blanchard/. She was born 16 Jul 1820 in Weymouth, Norfolk, MA, and died 10 Jul 1870 in Weymouth, Norfolk, MA.

Children of George /Bayley/ and Beulah /Bates/ are:
 1. George Bradford Bayley was born AFT. 1845 in Weymouth, Norfolk, MA.


Maria Angenette Bayley was born 29 May 1820 in Weymouth, Norfolk, MA, and died 31 Aug 1910 in Weymouth, Norfolk, MA. She married James Bradford Tirrell on 11 May 1843 in Weymouth, Norfolk, MA, son of Cornelius /Tirrell/ and Jane /Pratt/. He was born 20 Apr 1820 in Weymouth, Norfolk, MA, and died BEF. 12 Feb 1853 in Weymouth, Norfolk, MA.

Children of Maria Angenette /Bayley/ and James Bradford /Tirrell/ are:
 1. Ellen Maria Tirrell was born 15 Sep 1846 in Weymouth, Norfolk, MA, and died 8 Jan 1899 in Weymouth, Norfolk, MA.

 2. Harriet Howe Tirrell was born 7 Mar 1849 in Weymouth, Norfolk, MA.

 3. James Bradford Tirrell was born 4 Dec 1852 in Weymouth, Norfolk, MA.


James Bayley was born 7 Mar 1822 in Weymouth, Norfolk, MA. He married Mary A. Sanborn on 21 May 1848 in Weymouth, Norfolk, MA.

Sally Bayley was born 18 Nov 1824 in Weymouth, Norfolk, MA. She married David G. Webster.

Augusta Mulviria Bayley was born 14 Jan 1831 in Weymouth, Norfolk, MA, and died 24 Feb 1834 in Weymouth, Norfolk, MA.

Warren Richards was born 16 Jul 1804 in Weymouth, Norfolk, MA. He married Clarissa H. Clapp on 4 Jan 1827 in Weymouth, Norfolk, MA, daughter of Increase /Clapp/ and Sally /Holbrook/. She was born 28 May 1805 in Weymouth, Norfolk, MA.

Children of Warren /Richards/ and Clarissa H. /Clapp/ are:
 1. Clarissa Emeline Richards was born ABT. 1828.


Mary Bayley Richards was born 6 Jul 1806 in Weymouth, Norfolk, MA, and died 21 Sep 1835 in Weymouth, Norfolk, MA. She married Samuel Bourne on 24 Oct 1825 in Weymouth, Norfolk, MA. He was born ABT. 1805 in Hanover, Plymouth, MA, and died 9 Jul 1844 in Weymouth, Norfolk, MA.

Ebenezer Hunt Richards was born 6 Jul 1806 in Weymouth, Norfolk, MA, and died BEF. 1888 in Weymouth, Norfolk, MA. He married Phebe Thayer Coolidge on 4 Sep 1825 in Weymouth, Norfolk, MA, daughter of William /Coolidge/ and Rachel /Thayer/. She was born 17 Mar 1805 in Weymouth, Norfolk, MA, and died 3 Apr 1888 in Weymouth, Norfolk, MA.

Children of Ebenezer Hunt /Richards/ and Phebe Thayer /Coolidge/ are:
 1. Ebenezer William Richards was born 10 Mar 1829 in Weymouth, Norfolk, MA, and died 22 Feb 1887 in Weymouth, Norfolk, MA.

 2. George Winslow Richards was born 23 Sep 1830 in Weymouth, Norfolk, MA.


Caroline Bates Richards was born 10 Jan 1814 in Weymouth, Norfolk, MA. She married Minot Harrington on 7 Apr 1831 in Weymouth, Norfolk, MA.

James Bayley Richards was born 12 Mar 1817 in Weymouth, Norfolk, MA.

David Porter Richards was born 23 Nov 1819 in Weymouth, Norfolk, MA, and died 20 May 1882 in Weymouth, Norfolk, MA. He married Lucy Ann Hancock on 31 Aug 1846 in Cohasset, Norfolk, MA, daughter of Horace /Hancock/ and Susan /Stoddard/. She was born 26 Jan 1829 in Cohasset, Norfolk, MA, and died AFT. 1882.

Children of David Porter /Richards/ and Lucy Ann /Hancock/ are:
 1. Susan Abbie Richards was born 11 Sep 1847 in Weymouth, Norfolk, MA.

 2. Grace Frances Richards was born 29 Sep 1849 in Weymouth, Norfolk, MA.


Sarah Ann Richards was born 11 Jan 1824 in Weymouth, Norfolk, MA. She married Charles Williamson on 31 Oct 1847 in Weymouth, Norfolk, MA.


Descendant Register, Generation No. 5

William S. Shaw was born 19 Oct 1843.

Person Not Viewable .

Person Not Viewable .

Person Not Viewable .

James Henry Bayley was born 22 Mar 1841 in Weymouth, Norfolk, MA. He married Priscilla B. Shaw on 15 Mar 1867, daughter of Nancy /Thomas/ and Warren /Shaw/. She was born 11 Mar 1844 in Weymouth, Norfolk, MA.

Augusta Melvina Bayley was born 31 Mar 1846 in Weymouth, Norfolk, MA.

Frederick Loring Bayley was born 16 Jul 1861 in Weymouth, Norfolk, MA.

William Herbert Bayley was born 17 Sep 1864 in Weymouth, Norfolk, MA.

George Bradford Bayley was born AFT. 1845 in Weymouth, Norfolk, MA.

Ellen Maria Tirrell was born 15 Sep 1846 in Weymouth, Norfolk, MA, and died 8 Jan 1899 in Weymouth, Norfolk, MA. She married Francis Henry Fearing on BEF. 1868 in Weymouth, Norfolk, MA, son of Israel /Fearing/ and Clarinda /White/. He was born 12 Jul 1842 in Weymouth, Norfolk, MA, and died 27 Feb 1908 in Weymouth, Norfolk, MA.

Children of Ellen Maria /Tirrell/ and Francis Henry /Fearing/ are:
 1. Anginetta Maria Fearing was born 3 Oct 1868 in Weymouth, Norfolk, MA.

 2. Clarinda Ellen Fearing was born 20 Aug 1871 in Weymouth, Norfolk, MA, and died 16 Apr 1899.

 3. Albert Justin Fearing was born 28 Sep 1876 in Weymouth, Norfolk, MA.


Harriet Howe Tirrell was born 7 Mar 1849 in Weymouth, Norfolk, MA.

James Bradford Tirrell was born 4 Dec 1852 in Weymouth, Norfolk, MA. He married Sarah Jane Blanchard on 11 Jun 1874 in Weymouth, Norfolk, MA. She was born 23 Sep 1855 in Weymouth, Norfolk, MA.

Children of James Bradford /Tirrell/ and Sarah Jane /Blanchard/ are:
 1. Bertha Harriet Tirrell was born 8 Feb 1875 in Weymouth, Norfolk, MA.

 2. Arthur Bradford Tirrell was born 20 Jan 1878 in Weymouth, Norfolk, MA.

 3. Lewis Oliver Tirrell was born 16 Mar 1879 in Weymouth, Norfolk, MA.

 4. Mary Maria Tirrell was born 28 May 1880 in Weymouth, Norfolk, MA.

 5. Wallace Blanchard Tirrell was born 5 Nov 1885 in Weymouth, Norfolk, MA.


Clarissa Emeline Richards was born ABT. 1828. She married Ebenezer William Richards, son of Ebenezer Hunt /Richards/ and Phebe Thayer /Coolidge/. He was born 10 Mar 1829 in Weymouth, Norfolk, MA, and died 22 Feb 1887 in Weymouth, Norfolk, MA.

Children of Clarissa Emeline /Richards/ and Ebenezer William /Richards/ are:
 1. Ebenezer Warren Richards was born AFT. 1847 in Weymouth, Norfolk, MA.

 2. Frank Winslow Richards was born AFT. 1847.

 3. Mary Bayley Richards was born AFT. 1847.

 4. Loren Hamlin Richards was born AFT. 1847.


Ebenezer William Richards was born 10 Mar 1829 in Weymouth, Norfolk, MA, and died 22 Feb 1887 in Weymouth, Norfolk, MA. He married Clarissa Emeline Richards, daughter of Warren /Richards/ and Clarissa H. /Clapp/. She was born ABT. 1828.

Children of Ebenezer William /Richards/ and Clarissa Emeline /Richards/ are:
 1. Ebenezer Warren Richards was born AFT. 1847 in Weymouth, Norfolk, MA.

 2. Frank Winslow Richards was born AFT. 1847.

 3. Mary Bayley Richards was born AFT. 1847.

 4. Loren Hamlin Richards was born AFT. 1847.


George Winslow Richards was born 23 Sep 1830 in Weymouth, Norfolk, MA. He married Joanna Bowditch on 11 Sep 1853 in Braintree, Norfolk, MA, daughter of Samuel /Bowditch/ and Caroline /Bowditch/. She was born 2 Sep 1832 in Braintree, Norfolk, MA.

Susan Abbie Richards was born 11 Sep 1847 in Weymouth, Norfolk, MA. She married Charles Francis Holbrook.

Grace Frances Richards was born 29 Sep 1849 in Weymouth, Norfolk, MA. She married Daniel N. Randall.


Descendant Register, Generation No. 6

Anginetta Maria Fearing was born 3 Oct 1868 in Weymouth, Norfolk, MA. She married Washington Clark.

Clarinda Ellen Fearing was born 20 Aug 1871 in Weymouth, Norfolk, MA, and died 16 Apr 1899.

Albert Justin Fearing was born 28 Sep 1876 in Weymouth, Norfolk, MA. He married Person Not Viewable .

Bertha Harriet Tirrell was born 8 Feb 1875 in Weymouth, Norfolk, MA.

Arthur Bradford Tirrell was born 20 Jan 1878 in Weymouth, Norfolk, MA.

Lewis Oliver Tirrell was born 16 Mar 1879 in Weymouth, Norfolk, MA.

Mary Maria Tirrell was born 28 May 1880 in Weymouth, Norfolk, MA.

Wallace Blanchard Tirrell was born 5 Nov 1885 in Weymouth, Norfolk, MA.

Ebenezer Warren Richards was born AFT. 1847 in Weymouth, Norfolk, MA.

Frank Winslow Richards was born AFT. 1847.

Mary Bayley Richards was born AFT. 1847.

Loren Hamlin Richards was born AFT. 1847.

Ebenezer Warren Richards was born AFT. 1847 in Weymouth, Norfolk, MA.

Frank Winslow Richards was born AFT. 1847.

Mary Bayley Richards was born AFT. 1847.

Loren Hamlin Richards was born AFT. 1847.


RootsWeb.com is NOT responsible for the content of the GEDCOMs uploaded through the WorldConnect Program. The creator of each GEDCOM is solely responsible for its content.