Individual Page


Notes
a. Note:   Generation XII Wilhelm Henrik Harbou (230) er f�dt den 13. januar 1771. Han blev indskrevet til s�kadet den 6. januar 1777 (6 �r gammel), men blev landkadet 15. oktober 1783 (12 �r gammel), fenrik ved farens regiment (Aarhusiske, 1. jyske) i en alder af 1
 4 (7. oktober 1785), sekondl�jtnant da han var 18 (14. april 1789) og premierl�jtnant 8. januar 1796.
  Et halvt �r senere forlader han h�ren midlertidigt for at blive kammerjunker hos Arveprins Frederik og samtidig kavaler hos arveprinsens s�n, den 10-�rige prins Christian Frederik (den senere Christian VIII).
 I 1801 bliver han kaptajn ved Nordsj�llandske Landv�rnsregiment indtil april 1806, da arveprinsen d�r og han f�r udbetalt 3000 rigsdaler "til ekvipering". Samme efter�r bliver han "Hofmester" (Hofchef) hos den afd�de arveprins' d�tre, prinsesserne Juliane Sophie og Louise Charlotte. Da begge prinsesserne er blevet gift, bliver han 1812 ansat ved prins Christian Frederiks Hofstat med titel af "K�mmerer". (iflg. rangforordningen: II kl. Nr. 4, hvorefter han efter sin afgang tit
 uleres "Geheimeetatsr�d").
 Da Prins Christian var rejst til Norge og havde ladet sig udr�be til regent i Norge, blev Harbou herhjemme og blev "guvern�r" for den 5-�rige prins Frederik Carl Christian. Da prins Christian vendte tilbage fra Norge, genansattes Harbou i s
 in gamle stilling.
  Naturligvis kom en mand i Harbous stilling i ber�ring med mange betydelige m�nd, og af en efterladt korrespondance fremg�r det, at han tillige stod i et meget venskabeligt forhold til mange af dem � i det mindste i hans velmagtsdage.
  Han var ogs� en meget dannet mand med mange interesser. Han kom sammen med flere af den tids kunstnere og digtere, bl.a. Jens Baggesen og St. St. Blicher.
 St. St. Blicher tilegnede ham i 1807 den f�rste del af sin overs�ttelse af Ossian, og da han nogle �r senere besluttede sig til "at overlade sig til sin bestemmelse", digtekunsten, sender han Harbou ("sin anden fader", kalder han ham) et br
 ev med en (meget romantisk) pr�ve p� hans evner som digter. Digtet hedder "Den forladte elsker"!
  Baggesen sender ham i 1817 en ode "til tak for en pris tobak". Ogs� s�helten Petter Willemoes var en ven af ham.
 Hoftjenesten og de litter�re interesser var imidlertid ikke nok for ham. Desuden havde han brug for at for�ge sine indt�gter. Selv om han var ugift og levede temmelig spartansk, s� var hans udgifter ogs� store. Han brugte mange penge p� at
 hj�lpe andre �konomisk (bl.a. Blicher, fremg�r det af B's breve). Bl. a. underst�ttede han sin mor, der blev 92 �r gammel, og sin yngste bror med et bel�b p� flere tusinde rigsdaler. Derfor indlod han sig p� forskellige land�konomiske og industrielle foretagender. I 1816 k�bte han Sandholmg�rd (i dag "Sandholmlejren"), et par b�nderg�rde og nogle skovparceller i n�rheden, samt en olie- og kornm�lle ved Usser�d. Endvidere ejede og drev han et lysest�beri og s�besyderi i Lyngby og en g�rd i Adelgade, hvor der var anlagt et kattuntrykkeri. Alle disse foretagender mislykkedes fuldst�ndig for ham, s� han i 1822 m�tte opgive sit bo. Blandt hans kreditorer var o
 gs� en del fyrstelige personer, som han havde v�ret knyttet til. Det tog prins Christian ham ilde op, men prinsesse Charlottes mand, landgrev Wilhelm af Hessen bevarede sit venskab med ham ogs� efter, at det var g�et galt for ham.
  Han m�tte fratr�de sin hofstilling og d�de den 11. marts 1845 efter i 20 �r at have f�rt et meget tilbagetrukket liv i Gl. Haderslev.
  Han havde ikke v�re gift, men han havde en plejes�n, som til hans store sorg d�de allerede 1834 efter l�ngere tids sygdom.


RootsWeb.com is NOT responsible for the content of the GEDCOMs uploaded through the WorldConnect Program. The creator of each GEDCOM is solely responsible for its content.